منبع تغذیه
287 subscribers
منبع تغذیه 0 تا 32 ولت 0 تا 5 آمپر قابل افزایش تا 20 آمپر
POWER SUPPLY
0-32V / 0-5A / 0-10A / 0-20A

ثبت سفارش از طریق آیدی و لینک های زیر
👇
💼 www.project-esisis.com
👇
@Electroniciran
همراه: 09118315058
You are invited to the channel منبع تغذیه. Click above to join.