گروه تبلیغات ارک
43 subscribers
1 file
7 links
📢 کانال گروه تبلیغات ارک :
@ADInfo

📶 ربات سفارش و پشتیبانی :
@ARKSUPBot

🌐 آگهی نامه
https://ads.arkinfo.ir
Download Telegram
.
🔶 خرید شماره مجازی ( VN ) :

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 1 عدد 👈🏻 5 هزار تومان ( VN1 )
2️⃣ 3 عدد 👈🏻 12 هزار تومان ( VN2 )
3️⃣ 5 عدد 👈🏻 20 هزار تومان ( VN3 )

💢 شماره های موجود : 🇺🇸 آمریکا 🇷🇺 روسیه 🇨🇳 چین

💢 پس از پرداخت مبلغ سفارش به یکی از روش های موجود در ربات پشتیبانی ، اطلاعات مورد نیاز را به شکل زیر به ربات پیام رسان @AmirVTABot ارسال نمایید :

💲 #شماره_مجازی
1️⃣ نوع سفارش :
2️⃣ تاریخ پرداخت :
3️⃣ مبلغ پرداختی :
4️⃣ شماره حساب :
5️⃣ شماره تماس :

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 نمایش و بازدید یک مطلب یا پست ( PV )

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 500 بازدید 👈🏻 50 هزار ریال ( PV1 )
2️⃣ هزار بازدید 👈🏻 80 هزار ریال ( PV2 )
3️⃣ 2 هزار بازدید 👈🏻 150 هزار ریال ( PV3 )
4️⃣ 5 هزار بازدید 👈🏻 350 هزار ریال ( PV4 )
5️⃣ 10 هزار بازدید 👈🏻 600 هزار ریال ( PV5 )

💢 بازدیدها کاملا واقعی بوده و فیک نمی باشند لذا :
💢 مطلب یا پست مورد نظر باید فاقد هر گونه لینک تبلیغاتی باشد.
💢 برای پست های لینک دار ، دو برابر تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 تعرفه ارسال به کاربران ربات ها ( RU ) : ( #گروه و #کانال )

1️⃣ یکبار ارسال به 5 هزار کاربر 250 هزار ریال ( RU1 )
2️⃣ یکبار ارسال به 10 هزار کاربر 400 هزار ریال ( RU2 )
3️⃣ یکبار ارسال به 20 هزار کاربر 700 هزار ریال ( RU3 )

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 تعرفه ارسال به گروه های ربات ها ( RG ) : ( #گروه و #کانال )

1️⃣ یکبار ارسال به 3 هزار گروه 200 هزار ریال ( RG1 )
2️⃣ دو بار ارسال به 3 هزار گروه 300 هزار ریال ( RG2 )
3️⃣ سه بار ارسال به 3 هزار گروه 400 هزار ریال ( RG3 )

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 تعرفه ارسال به کانال های ربات ها ( RC ) : ( #گروه و #کانال )

1️⃣ ارسال به 100 کانال 200 هزار ریال ( RC1 )
2️⃣ ارسال به 200 کانال 350 هزار ریال ( RC2 )
3️⃣ ارسال به 400 کانال 600 هزار ریال ( RC3 )

💢 تعداد اعضا هر کانال به طور میانگین ۳۰۰ نفر می باشد.

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 عضوگیری تضمینی با پاپ آپ ( RMP ) : ( #گروه و #کانال )

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 1 هزار کاربر 👈🏻 150 هزار تومان ( RMP1 )
2️⃣ 2 هزار کاربر 👈🏻 280 هزار تومان ( RMP2 )
3️⃣ 3 هزار کاربر 👈🏻 420 هزار تومان ( RMP3 )
4️⃣ 4 هزار کاربر 👈🏻 550 هزار تومان ( RMP4 )
5️⃣ 5 هزار کاربر 👈🏻 700 هزار تومان ( RMP5 )
6️⃣ ده هزار کاربر 👈🏻 1,3 میلیون تومان ( RMP6 )

💢 از طریق ارسال پاپ آپ تبلیغاتی به اپلیکیشن های آندروئید
💢 تعرفه عضوگیری برای گروه ها 40 درصد بیشتر از تعرفه فوق می باشد.

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 عضوگیری تضمینی با نوتیفیکیشن ( RMN ) : ( #گروه و #کانال )

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 1 هزار کاربر 👈🏻 170 هزار تومان ( RMN1 )
2️⃣ 2 هزار کاربر 👈🏻 320 هزار تومان ( RMN2 )
3️⃣ 3 هزار کاربر 👈🏻 480 هزار تومان ( RMN3 )
4️⃣ 4 هزار کاربر 👈🏻 600 هزار تومان ( RMN4 )
5️⃣ 5 هزار کاربر 👈🏻 750 هزار تومان ( RMN5 )
6️⃣ ده هزار کاربر 👈🏻 1,4 میلیون تومان ( RMN6 )

💢 از طریق ارسال نوتیفیکیشن به اپلیکیشن های آندروئید
💢 تعرفه عضوگیری برای گروه ها 40 درصد بیشتر از تعرفه فوق می باشد.

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 عضو گیری تلفیقی و تضمینی ( CM ) : ( #گروه و #کانال )

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 100 کاربر 👈🏻 50 هزار تومان ( CM1 )
2️⃣ 200 کاربر 👈🏻 90 هزار تومان ( CM2 )
3️⃣ 500 کاربر 👈🏻 180 هزار تومان ( CM3 )
4️⃣ 1 کا کاربر 👈🏻 320 هزار تومان ( CM4 )
5️⃣ 2 کا کاربر 👈🏻 600 هزار تومان ( CM5 )

💢 تعداد اعضاء این روش تا 72 ساعت قابل تضمین می باشد.
💢 در این روش از چند روش به صورت همزمان استفاده می شود.
💢 در صورت ریزش اعضاء طی 72 ساعت ، مجدد عضو گیری خواهد شد.

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 افزودن مستقیم عضو واقعی ( RMC ) : ( فقط #کانال )

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 100 کاربر 👈🏻 20 هزار تومان ( RM1 )
2️⃣ 200 کاربر 👈🏻 30 هزار تومان ( RM2 )
3️⃣ 500 کاربر 👈🏻 50 هزار تومان ( RM3 )
4️⃣ هزار کاربر 👈🏻 90 هزار تومان ( RM4 )
5️⃣ 2 هزار کاربر 👈🏻 170 هزار تومان ( RM5 )
6️⃣ 3 هزار کاربر 👈🏻 240 هزار تومان ( RM6 )
7️⃣ 4 هزار کاربر 👈🏻 300 هزار تومان ( RM7 )
8️⃣ 5 هزار کاربر 👈🏻 350 هزار تومان ( RM8 )
9️⃣ ده هزار کاربر 👈🏻 600 هزار تومان ( RM9 )

💢 از نرم افزارهای عضوگیری سکه ای استفاده می شود.

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔶 افزودن مستقیم عضو واقعی ( RM ) : ( فقط #گروه )

✔️ تعرفه ها :
1️⃣ 100 کاربر 👈🏻 4 هزار تومان ( RM1 )
2️⃣ 200 کاربر 👈🏻 7 هزار تومان ( RM2 )
3️⃣ 500 کاربر 👈🏻 14 هزار تومان ( RM3 )
4️⃣ 1 هزار کاربر 👈🏻 25 هزار تومان ( RM4 )
5️⃣ 2 هزار کاربر 👈🏻 45 هزار تومان ( RM5 )
6️⃣ 3 هزار کاربر 👈🏻 60 هزار تومان ( RM6 )
7️⃣ 4 هزار کاربر 👈🏻 75 هزار تومان ( RM7 )
8️⃣ 5 هزار کاربر 👈🏻 85 هزار تومان ( RM8 )

🔴 لطفاٌ جهت مشاهده آخرین تعرفه های خدمات ، روش های پرداخت و انجام سفارش به ربات پشتیبانی مراجعه فرمایید :

✔️ @ChatBoxBot
.
.
🔴 #تعرفه خدمات گروه تبلیغات ارک


🔺 تعرفه ارسال به کاربران ربات ها
🔹https://t.me/ADInfo/176
🔺 تعرفه ارسال به گروه های ربات ها
🔹https://t.me/ADInfo/177
🔺 تعرفه ارسال به کانال های ربات ها
🔹https://t.me/ADInfo/178

💯 تعرفه عضوگیری تضمینی با پاپ آپ
🔹https://t.me/ADInfo/179
💯 تعرفه عضوگیری تضمینی با نوتیفیکیشن
🔹https://t.me/ADInfo/180
💯 تعرفه عضو گیری به روش تلفیقی، تضمینی
🔹https://t.me/ADInfo/181

♨️ تعرفه افزودن مستقیم عضو واقعی برای کانال
🔹https://t.me/ADInfo/182
♨️ تعرفه افزودن مستقیم عضو واقعی برای گروه
🔹https://t.me/ADInfo/183

💢 تعرفه نمایش و بازدید یک مطلب یا پست
🔹https://t.me/ADInfo/175
💢 تعرفه ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی
🔹https://t.me/ADInfo/173
💢 تعرفه خرید شماره مجازی
🔹https://t.me/ADInfo/174

🔍 مشاهده تعرفه های مربوط به #گروه
🔍 مشاهده تعرفه های مربوط به #کانال
.
🔴 گروه تبلیغات ارک

📝 تنوع و تضمین کیفیت خدمات را از ما بخواهید.

🔸 ارسال تبلیغ به کانال ، گروه و کاربران ربات ها
🔹 عضوگیری با ارسال نوتیفیکیشن و پاپ آپ
🔸 افزودن مستقیم عضو واقعی گروه و کانال
🔹 ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی
🔸 افزایش بازدید مطالب کانال
🔹 ارائه شماره مجازی

👇🏻
💢 لطفاٌ جهت مشاهده روش های پرداخت به ربات پشتیبانی مراجعه و کلید روش پرداخت را فشار دهید :

🔴 @ChatBoxBot

💵 روش پرداخت مورد نظر را انتخاب نمایید :

🔸 لطفاٌ به این نکته دقت داشته باشید که در سه روش اول باید پس از پرداخت مشخصات را با پر کردن فرمی که پس از زدن کلید " سفارش ربات یا تبلیغ" در اختیار شما قرار میگیرد برای ما ارسال نمایید اما در روش چهارم این اطلاعات را در قسمت توضیحات پرداخت برای ما ارسال می کنید و نیازی به پر کردن فرم نیست.

🔸 بدیهی است برای پرداخت هزینه محصولاتی که در فروشگاه موجود نمی باشند باید با همان سه روش قبلی اقدام شود.

🙏
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
🔸فهرست تعرفه ها :
🔗 https://t.me/ADInfo/184

🔹لطفاً با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید :

🆔 @AmirVTABot
.
.
🔸 امکان مشاهده ، مقایسه و خرید آنلاین خدمات
🔸 از طریق وب سایت آگهی نامه ارک فراهم شد :

🔗 http://ads.arkinfo.ir/index.php?page=page&id=24

🙏
.
💢 فروش ویژه به تعداد محدود
💢 هاست رد استیشن انگلستان

🔹 میزبانی وب در پایدارترین دیتاسنتر جهان
🔸 بهترین گزینه برای میزبانی ربات های API

💡 پایداری و سرعت فوق العاده
💾 فضای میزبانی SSD Pro
💸 لایسنس SSL رایگان
📡 پهنای باند نامحدود
⌨️ کنترل پنل Plesk
💯 رم های DDR4

💳 تعرفه های ماهیانه :
▫️۱۲۸ مگابایت = ۱۵,۰۰۰ تومان
▫️۲۵۶ مگابایت = ۲۵,۰۰۰ تومان
▫️۵۱۲ مگابایت = ۴۰,۰۰۰ تومان
▫️۱۰۲۴ مگابایت = ۷۰,۰۰۰ تومان
▫️۲۰۴۸ مگابایت = ۱۲۰,۰۰۰ تومان
▫️۵۱۲۰ مگابایت = ۲۲۰,۰۰۰ تومان

🙏 لطفاً جهت سفارش به پشتیبانی مراجعه فرمایید :

🆔 @ARKSUPBot
.
@Linguistix Memrise 2.94 8917.apk
21.1 MB
🥇 #Memrise

🔹️دانلود نسخه نصبی #نرم_افزار برای
🔹️افرادی که در نصب از پلی مشکل دارند
🔸️#اپلیکیشن شامل آموزش ۲۰۰ زبان
🔸️#انگلیسی #فرانسوی #آلمانی
🔸️#اسپانیولی #ترکی #ایتالیایی و ..

📡 @Linguistix