راهنمای کشت یونجه
1.11K members
412 photos
48 videos
104 files
683 links
☘️مشاوره کشت و انتخاب بذر
☘️مشاوره تغذیه و کوددهی
WWW.RCAIRAN.COM
09166730511
09166025161
09165774628
ادمین:
@RezaRanjbarha
@medicago

( شرکت بازرگانی رازبان نماینده رسمی شرکت:
( Pacific Seed co 🇺🇸 )
Download Telegram
to view and join the conversation
✳️ #دانستنی های علف کش ها✳️

⚠️ ترتیب گروه علف کش ها از نظر بروز مقاومت در علف های هرز.⚠️

گروهA(بیشترین احتمال مقاومت):

علف کش های مختل کننده استیل کو آنزیم - آ - کربوکسیلاز (ACC ase). کار این آنزیم تبدیل استیل کو آنزیم-آ به مالونیل کو آنزیم -آ است( اولین و مهمترین گام در تولید اسید چرب در گیاه). به این گروه گراس کش ها نیز می گویند.

گروه B:

علف کش های مختل کننده استو لاکتیت سینتاز(ALS) یا سولفونیل اوره ها. این آنزیم اولین آنزیم در سنتز اسید آمینه لوسین، والین و ایزولوسین است. بنابراین با اخلال در عملکرد این آنزیم در سنتز پروتئین در گیاه اختلال به وجود می آید

گروهC:

علف کش های مختل کننده فتوسنتز. این گروه در ایران زیاد مصرف نمی شوند. متریبوزین و آترازین از پرمصرف ترین آنها است.

گروهD:

بای پریدیلیوم ها ( پاراکوات). احتمال وجود علف های هرز مقاوم وجود دارد.

گروه E:

دی فنیل اتر ها. اکسی فلورفن ها از علف کش های مهم این گروه است.

گروهG:

گلایفوزیت از مهمترین این گروه است.

گروه K:

علف کش های دی نیترو آنیلین . علف کش هایی مانند ترفلان، بوتاکلر، آلاکلر و استوکلر.

گروه O:

علف کش های گروه فنوکسی ها( تو فور دی و MCPA).

🌍https://t.me/AlfalfaPlantation


📢قابل کشاورزان گرامی؛

مراقب عرضه کنندگان بذور یونجه تقلبی که در بازار با عنوان "بذر گیری شده از بذور پاسیفیک یا پایه امریکایی" فعالیت میکنند باشید

متاسفانه مصادف با هر فصل کشت یونجه در سال ، عده ای از افراد با سوءاستفاده از نام برندهای موجود در بازار ،اقدام به فروش بذر یونجه با عنوان بذر گیری شده از بذور پاسیفیک امریکایی و یا پایه آمریکایی میکنند که بدین وسیله اعلام میگردد این افراد کلاهبردار بوده و بذور ارائه شده بکلی فاقد ویژگیهای بذر اورجینال می باشند!!!

بذور یونجه شرکت رازبان با عنوان پاسیفیک،هیبرید (F1)بوده و بذرهای هیبرید به دلیل ایجاد تفرق ژنتیکی که در نسل های بعد ایجاد می کند اگر بذر گیری شوند و در نسل بعد کشت شوند همانند والد خود نمی شوند و گیاهان به شدت مختلف خواهند بود.اصولا برای تهیه بذر هیبرید باید به منبعی که بذرها را از آنجا تهیه شده مراجعه کرد و دوباره طی فرایند هیبریداسیون اقدام به تولید بذور مطابق با خصوصیات مورد نظر کرد. لذا با توجه به عدم دسترسی و ناشناخته بودن واریته های قبلی امکان تولید بذر با کیفیت مشابه وجود ندارد.بر این اساس کشاورزان گرامی هرساله می بایست جهت اطمینان از کیفیت و اورجینال بودن بذر مورد نیاز به دفتر مرکزی شرکت و یا به فروشگاهها و عرضه کنندگان مجاز و معتبر در منطقه خود مراجعه نمایند.

شرکت بازرگانی رازبان
اولین ارئه کننده بذور یونجه هیبرید و پوشش دار در ایران

https://www.rcairan.com/portfolio-category/1.html
📢قابل توجه کشاورزان گرامی؛

💫فروش ویژه بذر یونجه پاسیفیک، تولید ۲۰۱۹ با قیمتهای جدید از امروز؛

🔅پایه بلند ، پر تولید و رشد مجدد سریع

🔅تحمل بالا به تنش گرمایی و کم آبی(مخصوص مناطق گرم و معتدل)

🔅تحمل بالا به تنش شوری

🔅بدون خواب با درمانسی ۱۰

🔅پوشش دار شده با کود Calphos - سم Apron XL - باکتری Rhizobium

🔅تحمل بالا به انواع بیماری و آفات

🔅دارای گواهی های بین المللی کیفیت USDA - ISTA

🔅ضد عفونی شده و فاقد هر گونه بیماری قارچی،میکروبی و . . .


🔅فاقد هر گونه مواد زائد،بذر سخت و با قدرت جوانه زنی بسیار بالا

🔰جهت تهیه لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید؛
۰۹۱۶۶۰۲۵۱۶۱ حاتم زاده
www.rcairan.com
☘️⁩سيستم هاي كاشت يونجه⁦
(Alfalfa planting systems)☘️

1️⃣⁩كشت خالص(Pure planting)
در اين نظام، يونجه به تنهايي و بدون گيـاه همـراه مـورد كـشت قـرار مـي گيـرد . علوفـه
توليدشده از كشت خالص يونجه به طورعموم بالاترين ميـزان پـروتئين و ميـزان عملكـرد را
نسبت به كشت با گياه همراه دارا است.
هـر چنـد مجمـوع عملكـرد يونجـه و گيـاه همـراه از عملكـرد يونجـه در كـشت خـالص بيـشتر خواهـد بـود.
كـشت خـالص يونجـه در اراضـي حاصلخيز و شرايط زراعي مناسب، بهتـرين گزينـه اسـت . در صـورتي كـه هـدف فـرآوري یونجه باشد كشت خالص در اين صورت بسيار مناسب مي باشد، ولي در صورتي كه علوفـه توليدي به صورت تازه خوري به مصرف دام تخصيص يابد كاشت مخلوط غلات دانه ريز با يونجه از نظر خوشخوراكي بسيار مطلوبتر خواهد بود.🌱
2️⃣كاشت با گياه همراه(Planting with plant)

استفاده از گياه همراه در شرايط خاص و در صورت نياز انجام ميگيرد، چـون عملكـرد
يونجه (در شرايط مساعد ) در كشت خالص بيشتر از كشت با گياه همراه مـي باشـد .
از گيـاه همراه تنها در كشت هاي بهاره يونجه استفاده مـي شـود.
متـداول تـرين گياهـان همـراه بـراي كشت با يونجه غلات دانه ريز مانند گندم، جـو و يـولاف هـستند. غـلات دانـه ريـز سـرعت استقرار بيشتري نسبت به يونجه دارند و با پوشـاندن فـضاهاي بـاز بـين رديـف هـاي يونجـه،باعث كاهش سرعت باد در بين گياهچه هاي يونجه و آسيب هاي احتمالي به آن هـا مـي شـود . ازسوي ديگر، وجود گياه همراه در بين رديف هاي كاشت يونجه، از رشد علـف هـاي هـرز به طور چشمگيري كاسته و حجم مديريت هاي لازم براي كنترل آنها را كاهش خواهد داد .در اراضي با خاك هاي سبك و در معرض فرسايش، استفاده از گياه همراه با كاهش ميـزان شستشوي خاك سطحي توسط آب آبياري و انتقال آن توسط جريان باد، نقـش مـوثري در
پيشگيري از فرسايش اراضي خواهد داشـت . همچنـين اسـتفاده از گيـاه همـراه يونجـه را در
برابر خطر سرمازدگي تا حدود بسيار زيادي محافظت كرده و مدت زمـان تحمـل بـه تـنش
سرمايي را بالا مي برد.🌱
در كشت گياه همراه بايد به چنـد نكتـه توجـه داشـت .
۱.ميـزان تـراكم كاشت غلات دانه ريز در شرايط گياه همراه ، بيشينه تراكم آن بايد 75 %كشت خالص باشـدتا از بروز رقابت با يونجه جلوگيري شود . در صورتي كه گياه همراه باعث ايجاد رقابـت بـا يونجه شود، عملكرد يونجه 35-20 %كاهش خواهـد يافـت .
۲.بـذر هاي گيـاه همـراه بايـد در عمق بيشتري نسبت به بذر هاي يونجه و در عمق حدود 5 سانتي متري خـاك كـشت شـوند .
كود سرك نيتروژنه براي تغذيه گياه همراه استفاده نشود، چون ميزان نيتـروژن تثبيـت شـده توسط يونجه براي تغذيه گياه همراه نيز كافي است .
۳.برداشـت زود هنگـام گيـاه همـراه و يـا
حذف آن با استفاده از علف كش در بهبود استقرار يونجه زار بسيار سودمند خواهد بود و بـه يونجه اجازه مي دهد تا هرچه بهتر كربوهيدراتها را براي رشد دوباره در ريشه خود ذخيـره كند.
۴. استفاده از گياه همراه داراي معایبی نیز مي باشد كه از جملـه آنهـا مـي تـوان بـه دشوار بودن انجام عمليات مبارزه با آفات و بيماري ها و بروز مسموميت نيتروژن براي گيـاه همراه اشاره كرد.
۵.در صورتي كه هدف از كاشت گياه همـراه برداشـت بـراي علوفـه باشـد، مناسبترين رقم ديررس ترين آنهاست، تا هنگاميكه يونجه به چين نخست خـود مـي رسـد هنوز سبز و علفي باشد . ولي در صورتي كه هدف توليد دانه باشـد،مناسـب تـرين رقـم كـم ارتفاعترين، زودرس ترين و خشبي تـرين آنهاسـت .
📌بررسـي هـا نـشان داده انـد كـه استفاده از جو و چاودار يكساله به عنوان گياه همراه، كيفيت علوفه و ميزان عملكـرد يونجـه را در چين نخست به طور چشمگيري افزايش داده است‌.🌱
https://t.me/AlfalfaPlantation
خواب بذر(seed dormancy ) چیست؟؟

توقف فعالیت های فیزیولوژی و زیستی بذر گیاه,بدون برهم خوردن سازمان حیاتی آن را خواب بذر می نامند.
به عبارتی بذرها بعد از جدا شدن از پایه مادری خود بلافاصله جوانه نمی زنند و اصطلاحا یک دوره خواب را سپری می کنند.
بذر بسیاری از گونه های گیاهی دارای خواب می باشند. خواب بذر به گونه های مختلف اجازه می دهد تا در شرایط محیطی خاص, زنده بمانند. خواب باعث می شود تا عمل جوانه زنی در بهترین زمان و مکان انجام شود تا گیاهچه کوچک و ضعیف صدمه نبیند. خواب بذر برای علف های هرز یک ویژگی مثبت است زیرا هنگامی که با علف های هرز مبارزه می کنید بذرها در خاک مانده و می‌توانند تا فراهم بودن شرایط از جوانه زنی خودداری کنند.
🚫عوامل موثر بر القای خواب بذر:
۱.عوامل داخلی یا ارثی,ذاتی(مانند پوسته بذر سخت و غیرقابل نفوذ)
۲.عوامل خارجی یا محیطی(مانند کمبود رطوبت ،درجه حرارت,نور و..)
🌿در گیاهان زراعی سعی شده است تا این خواب از بین برود. زیرا بذرهای زراعی بدون خواب, هنگام کاشت، سبزینگی یکنواختی را در سطح مزرعه ایجاد می کنند..🌿
🌱روش های شکستن دوره خواب:
۱.استفاده از هورمون ها(مانند جیبرلین ها و سایتوکینین ها)
۲.استفاده از نور
۳.خراش دهی⁦🌱
https://t.me/AlfalfaPlantation
📍چرا بايد از گوگرد استفاده شود؟🤔

✔️⁩چهارمين عنصر ضروري براي گياهان پس از
نيتـروژن ، فـسفر و پتـاس ،گوگرد بـه شـمار
مي آيد. با اين تفاوت كه نياز گياهان به اين عنصر حتي بيشتر از فسفر مـي باشـد.
✔️⁩گـوگرد بـه طـور عمـده در توليـد اسـيدهاي آمينـه و پـروتئين نقـش دارد و كمبـود آن باعـث كـاهش عملكرد كمي و كيفي محصول مي شود.
✔️⁩بـا توجـه بـه اين كـه بيـشتر خـاك هـاي كشور و به ويژه خاك هاي فلات ايران، قليايي و آهكي مـيباشـد و از كمبـود مـواد آلـي وبيكربناتي بودن آب هاي آبياري باعث محدود شدن حلاليـت عناصـر غـذايي پرمـصرف وريزمغذي ها مي شود، در عمل جذب اين عناصـر بـه كنـدي صـورت مـي گيـرد. بنـابراين بـه دلايلــي كــه بيــان خواهــد شــد، تغذيــه گــوگرد در گياهــان و مــصرف آن اهميــت ويژه اي دارد. pH بيشتر خاكهاي كشور بالاتر از 8/7 و درصد آهك به طـور عموم بيشتر از 20 درصد ميباشد، بنابراين خاكهاي ايران، به طـور عمـوم داراي pH بـالا، مـاده آلي كم و ميزان آهك به نسبت زياد مـي باشـد.در ايـن شـرايط حلاليـت برخـي از عناصـر غذايي از جمله فسفر، آهن، روي، مس و منگنز در محيط رشد رويشي، گياهان بسيار كم است.
https://t.me/AlfalfaPlantation
بهترین نوع گوگرد برای کشاورزی چیست؟!🧐 
📌برای اینکه گوگرد به حالت قابل جذب برای گیاه تبدیل شود، باید در خاک اکسید شده و به فرم قابل حل درآید. مصرف گوگرد محلول و یا مایع شرایط مناسبی را برای خاک ایجاد نمی‌کند
بر اساس نتایج تحقیقات، اگر گوگرد به همراه عامل اکسید کننده از جمله باکتری‌های اکسید کننده گوگرد در خاک مصرف شود کارایی جذب آن بالاتر رفته و شاهد افزایش عملکرد گیاه خواهیم بود. برای اینکار می‌توانید از کودهای حاوی باکتری‌های اکسید کننده گوگرد استفاده کنید.
📌گوگردهای موجود در بازار در دو نوع کلی معدنی و پالایشگاهی هستند که فرم اول می‎تواند برای کشاورزی بسیار خطرناک و زیان‌بار است. گوگرد نوع دوم در کارخانه و بصورت صنعتی تولید می‌شود. توصیه می‌شود برای کشاورزی از گوگردهای پالایشگاهی استفاده شود چرا که این نوع گوگرد عاری از هرگونه آلودگی و عناصر سمی است.
📌گوگردهای پاستیلی و گرانوله همان گوگردهای پالایشگاهی هستند که برای سهولت در مصرف به فرم‌های مختلف گرانوله و پاستیلی درآمده‌اند. توصیه ما به شما کشاورزان عزیز استفاده از گوگرد گرانوله 99% است. این نوع از گوگردها به دلیل اینکه به صورت مناسب فراوری و تولید شده و فاقد هرگونه مواد همراه سمی هستند برای گیاه و محیط زیست نیز عوارضی ندارند.🌱
https://t.me/AlfalfaPlantation
❄️⁩سرمازدگي(Frostbite):
به شرايطي اطلاق مي گردد كه گياه در نتيجه بروز درجه حرارت هاي بين صفر تا 10 درجه سانتي گراد (بسته به گونه و رقم) خسارت مي بيند .تنش سرما بر حالت عادی گیاه اثری ندارد.
🍀آثار اولیه این تنش عبارتند از : کاهش عمومی رشد ،تغییر رنگ،کلروز، ،تخریب بافت های سلولی،عدم جوانه زنی بذور،عدم انتقال مواد فتوسنتزی،عدم جذب عناصر غذایی …برخی از آثار این تنش برگشت پذیر و برخی از آثار دیگر این تنش مانند فتوسنتز در اثر تخریب کلروپلاست ها و پیری زودرس گیاه غیر قابل برگشت می باشند.
☘️⁩یونجه‏ ها در درجه حرارت سرد پائیز رشد می‏کنند. میانگین درجه حرارت سالیانه هوای قابل تحمل ۱۰/۵ تا ۲۷/۵ درجه سانتیگراد می‏باشد. دمای 5 درجه سانتیگراد منطقۀ ریشه، تأثیر شدیداً کاهنده‏ای روی عملکرد و اجزاء عملکرد گونه‏های یونجۀ یکساله دارد..⁦⁦❄️
https://t.me/AlfalfaPlantation
✔️⁩روشهای مقابله با خسارت های ناشی از سرما زدگی:

📌انتخاب محل مناسب کاشت
*نوع خاک
*انتخاب پایه های مقاوم
*مدیریت کوددهی گیاه
*مدیریت کف مزرعه
*استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی
*انتخاب محل مناسب کاشت
📌 تحقیق از مردم محلی در مورد محصولات و ارقام مناسب منطقه
• توجه به توپوگرافی منطقه
• خودداری از کشت گیاهان در چاله های سرد
• کاشت گیاهان برگ ریز در شیب هایی که با نور خورشید مواجه نیستند.
📌خاكهایی كه بتوانند در طول روز حرارت زیادی را در خود ذخیره كنند ودر شب آن را ساطع كنند برای رشد محصولات در مناطقی كه خطر یخبندان وجود دارد مناسب می باشد اما خاكی كه در طول روز حرارت را به آهستگی به سطح زمین منتقل كند سطح آن در طول شب زودتر و بیشتر سرد می شود .
📌خاک های شنی سبک گرما را بهتراز خاک های رسی سنگین انتقال می دهند. در اراضی که خاک هوموسی و شنی و اصولا بافت سبک دارند خطر سرما زدگی تشعشعی بسیار بالا است لذا در چنین اراضی توصیه می شود سه روز قبل بروز سرمازدگی زمین آبیاری می شود تا در زمان وقوع سرما خاک در مرحله ظرفبت مزرعه باشد.
📌 خاک های سنگین با رنگ سیاه نسبت به خاک های سبک با رنگ روشن تر در زمستان گرمای بیشتری را جذب کرده و از طرفی در آخر زمستان گیاه دیرتر فعال می شود.
• خاک هنگامی که رطوبت آن در حد ظرفیت زراعی است، برای انتقال گرما و ذخیره بسیار مناسب می باشد.
✔️⁩مدیریت کوددهی گیاه
کوددهی باعث افزایش سلامت گیاه ودر نتیجه افزایش مقاومت آن به سرما می شود.
فسفر باعث بهبود دوباره گیاه پس ازخسارت سرمازدگی می شود.
به منظور افزایش مقاومت گیاهان، باید ازبه کاربردن کود ازته در اواخر تابستان یا اوایل پاییز اجتناب نمود.
✔️⁩مرطوب کردن خاک های خشک : بهترین کار مرطوب کردن مناسب خاکهای خشک پیش از و قوع یخبندان است به طوری که خورشید بتواند خاک را گرم نماید.
✔️⁩استفاده از پوشش های پلاستیکی شفاف ( مرطوب کردن خاک پیش از استفاده از پلاستیک خیلی مؤثر است.)
✔️⁩حذف گیاهان پوششی
https://t.me/AlfalfaPlantation
☘️⁩کاشت علمی یونجه بازدهی آن را افزایش می دهد.
(Scientific planting of alfalfa increases its efficiency)⁦☘️

یونجه دارای انواع ویتامین ها است و درکشورهای خارجی از یونجه به جای اسفناج استفاده می شود.
قدمت کشت یونجه در ایران به قبل از تاریخ بر می گردد که کشت آن کم کم توسط تاجران به دیگر کشورها کشیده شد.
🌱 با کشت بهینه بازدهی این محصول را افزایش دهیم که اولین قدم آن اقدام برای اصلاح خاک است..🌱
1.توجه به عمق شخم زدن یکی از عوامل بهینه سازی کشت یونجه می باشد. عمق شخم زدن در کشت مهم است اگر عمق شخم زدن کم باشد نفوذ آب به عمق زمین انجام نمی شود، یونجه در زمین رسی که اب به آن نفوذ نمی کند به سختی رشد می کند و به خاطر نفوذ ناپذیری خاک تنفس گیاه با مشکل مواجه می شود و ریشه به روی خاک می آید
2.بهترین زمان آبیاری را اول صبح و هنگام غروب می باشد.
3.هنگام برداشت یونجه باید توجه شود که این گیاه از ارتفاع دو سانتیمتری سطح زمین بریده شود که جوانه ساقه از بین نرود
4.برای این که جوانه یونجه رشد بیشتری داشته باشد و محصول بیشتری برداشت کنیم می توان قبل از کشت، بذر را به مواد تثبیت کننده آغشته کنیم
5.کشت یونجه همراه با جو باعث کم شدن علف هرز و محکم شدن زمین می شود و زمین را در فصل سرما گرم کرده و جلو سرمازدگی گیاه را می گیرد.
6.بین کشت یونجه حتما دوبار غلات کشت شود
7.با توجه به این که در فصل پاییز از گرمای هوا کاسته می شود و بذر یونجه فرصت بیشتری برای استقرار ریشه دارد این فصل بهترین زمان برای کشت این گیاه است.
8. استفاده از کود های اوره، فسفات، گوگرد و پتاس برای رشد بهتر یونجه ضروری می باشند.
9.کود حیوانی باید قبل از مخلوط شدن با خاک، در چاله ای دفن و بعد از پوساندن باخاک مخلوط شود تا هم علف هرز آن دفع شود و هم از تولید آمونیاک جلوگیری می کند.
10.فسفات یا کودخاکی یکی از با اثرترین کودها در کشت یونجه می باشد: کود فسفات به توسعه ریشه کمک می کند و مقاومت گیاه به آفت را افزایش می هد.هنگامی که رنگ برگ گیاه بسیار تیره شود و نوک برگ شروع به خشکیدن کند نیازمند کود فسفات است .پتاس یکی از ضروری ترین کودها برای مصرف کشاورزی است که هم باعث جذب کود فسفات می شود و هم ١۶ بار بیشتر عنصر های مفید موجود در خاک را به گیاه جذب می کنداستفاده از کود گوگرد به جذب کودهای دیگر کمک می کند و بسیار توصیه می شود.

11.بهترین زمان برای برداشت یونجه به خصوص برداشت اول موقعی است که گیاه شکوفه می دهد.
https://t.me/AlfalfaPlantation
پنجه مرغی از علف‌های هرز سمجی است که بیشتر در مناطق گرم می‌روید و در اکثر باغات میوه و مزارع و حتی زمین‌های بازی و چمن‌زارها، کنار جاده‌ها و بخصوص محصولات زراعی یک‌ساله و زمین‌های بایر ایجاد مزاحمت می‌کند. پنجه مرغی گیاهی است چندساله ، از خانواده پوآسه (Poaceae) خزنده یا ایستا که به ارتفاع ۱۰ تا ۴۵ سانتی متر می‌رسد و توسط بذر، ریزوم و یا استولون تکثیر می‌شود. ساقه‌های رونده سطح زمین و ساقه‌های زیرزمینی به صورت مفتولی شکل است و دارای انشعابات متعدد کوتاه و برگ‌های فلسی‌ شکل می‌باشد. از محل گره‌های ریزوم‌ها و استولون‌ها اندام‌های هوایی جدید به ‌وجود می‌آید.
برگ‌های آن ۲.۵ تا ۱۰ سانتیمتر طول داشته و رنگ سبز مایل به آبی یا سبز تیره دیده می‌شوند.

چرخه زندگی علف هرز پنجه مرغی 
بذر این گیاه قادر است در پاییز یا بهار جوانه بزند. این گیاه علاوه بر بذر قادر است از طریق قطعه‌قطعه شدن و پراکنش قطعات ریزوم یا استولون که توسط ماشین‌آلات کشاورزی و یا به صورت‌های دیگر صورت می‌گیرد، تکثیر پیدا کند.
جهت مطالعه ادامه مطلب لینک زیر را دنبال نمایید

https://www.rcairan.com/article/Cynodon-dactylon.html
📍راهکارهایی برای کنترل بیماری های یونجه قبل از وقوع آن ها
(Strategies to control alfalfa diseases before they occur)🌱
☘️⁩۱.استفاده از تناوب زراعی: اکثر پاتوژن های یونجه در صورت عدم وجود گیاه میزبان زنده نمی مانند. بنابراین تناوب زراعی در مزرعه می تواند به کاهش بیماری ها کمک کند.
☘️⁩۲.انتخاب محل مناسب و اماده سازی خاک: خاک های با زهکشی خوب، باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها می شوند. قارچ های عامل پوسیدگی در خاک های دارای زهکشی ضعیف، فعال تر هستند .بنابر این انتخاب یک زمین مناسب با زهکشی خوب به کاهش شیوع بیماری های ریشه یونجه کمک میکند.
☘️⁩۳.انتخاب بذر با کیفیت بالا: انتخاب بذور یونجه گواهی شده و مرغوب باعث کاهش ورود علف های هرز مهمی مثل سس به درون مزرعه یونجه می شوند.همچنین بذور یونجه تیمارشده با قارچ کش ها استقرار ومقاومت گیاه را بهبود می بخشند.
☘️⁩۴.انتخاب گونه های مقاوم: مهمترین عامل کنترل بیماری هایی مثل پژمردگی باکتریایی، آنتراکنوز، پوسیدگی ریشه فیتوفترا و پژمردگی فوزاریوم استفاده از ارقام مقاوم می باشد.
☘️⁩۵.حفظ اسیدیته(ph)مناسب خاک وتغذیه کافی گیاه: سطح مواد مغذی کافی برای گیاه می تواند گیاه را در برابر بیماری ها و آسیب های زمستانی مقاوم کند. بنابراین برای تعیین نیازهای کودی گیاه ابتدا یک آزمون خاک از مزرعه خود تهیه کنید. مدیریت کود در مزرعه یونجه برای بالابردن مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها بسیار حائز اهیمت است.
https://t.me/AlfalfaPlantation
آیا میدانید مقاومت به شوری در گیاه یونجه به چه میزان است؟🤔
☘️⁩گياهان بر اساس مقاومت به شوري به چهار دسته: مقاوم(ds/m 10-6 ECe:)، نسبتاَ مقاوم( ds/m 6-3)، نسبتاَ حساس( ds/m 3-3/1) و حساس( کمتر از ds/m 3/0) تقسيم مي شوند. يونجه از جمله گياهان نسبتاَ حساس به شوري است به طوري كه آستانه تحمل آن شوري ds/m 2 است. اگر شوري خاك به بيش از ds/m 2 افزايش يابد، رشد و عملكرد آن كاهش مي يابد. بر اساس آزمايشات انجام شده در شوري هاي 4/3، 4/5، 8/8 و 16 ds/m، عملكرد يونجه به ترتيب 5%، 50%، 75% و 90% عملکرد شرايط اپتيمم مي باشد.⁦☘️
https://t.me/AlfalfaPlantation
ویژگی های یک بذر خوب چیست؟؟
What are the characteristics of a good seed?🧐
🌱۱. سلامت بذر(Seed Health)
بخش های مختلف بذر برای جوانه زنی و تولید محصول باید از سلامت برخوردار باشند. بذور مریض یا الوده به میگروارگانیسم های مختلف بعد از کشت به کانون الودگی تبدیل می شوند.مقدار رطوبت موجود در بذر که معمولا به صورت درصد بیان می شود میتواند نشان دهنده سلامت بذر باشد.
🌱۲.بلوغ بذر(Seed maturity)
برخی بذور برای رسیدن(بلوغ) نیاز به طی شدن زمان دارند که اگر این زمان طی نشود قدرت جوانه زنی کاهش می یابد.
🌱۳.عمر بذر(Seed life)
طول عمر بذر بسته به رطوبت و درجه حرارت محل نگه داری می تواند متفاوت باشد.
🌱۴.خلوص بذر(Seed purity)
بذر باید فاقد ناخالصی هایی مثل بذور سایر گیاهان به ویژه علف های هرز و حتی بذور سایر ارقام باشد.
🌱۵.عاری بودن از عوامل بیماری زا(Free of pathogens)
عوامل بیماری زا ممکن است در درون یا روی سطح بذر وجود داشته باشند به این منظور قبل از کشت بذور را با قارچ کش های مخصوص برعلیه افات و بیماری ها ضدعفونی می کنند
قوه نامیه بذر( Seed power)
درصدی از بذور که توانایی تولید جوانه های سالم را دارند.
🌱۶.رکود بذر(Seed Inert)
عبارت است از فقدان رشد در هر قسمت گیاه که ممکن است در اثر بعضی عوامل خارجی یا داخلی اعمال شود. برای اینکه بذر بتواند جوانه بزند باید عوامل داخلی و شرایط محیطی مناسب باشد.
https://t.me/AlfalfaPlantation
تناوب چیست؟


چنانچه زارعی فقط به تولید یک محصول در مزرعه خود بپردازد و یا همیشه یک محصول را در یک قطعه زمین بکارد، نه تنها حداکثر بازده را از کار و عوامل تولید در دراز مدت به دست نمی آورد، بلکه با عواملی نظیر نقصان تدریجی عملکرد طی سال های متوالی، توسعه علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهی، فرسایش و نقصان باروری خاک، عدم بهره گیری ازعوامل تولید مانند آب آبیاری، نیروی کار و ماشین آلات در بخشی از سال و در نتیجه هدر رفتن سرمایه، نوسانات قیمت محصول در بازار و عوامل نامساعد محیطی پیش بینی نشده روبرو می گردد.
ادامه مطلب در لینک زیر

https://www.rcairan.com/article/Crop-rotation.html
📍عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه
(Factors affecting the nutritional value of alfalfa)⁦☘️
🌱1.گونه،واریته وسویه گیاه
ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی یونجه خشک تا حدودی به گونه و سویه گیاه ارتباط دارد. ارقام مختلف یونجه تحت شرایط یکسانی کشت می شوند ولی حاوی سطوح بسیار متفاوتی از یک یا چند مواد معدنی می باشند.
🌱۲.نسبت برگ به ساقه
نسبت برگ به ساقه یکی از عوامل سنجش به نژادی این گیاه است.۵۰ درصد میزان پروتئین قسمت هوایی یونجه در برگ آن است. در گیاه یونجه برگ ها تقریبا یک سوم کل ماده خشک را تشکیل می دهند در حالی که از نظر غذایی دو سوم آن را شامل می شوند.
🌱۳.حاصلخیزی و خصوصیات خاک
ترکیبات و ارزش غذایی گونه های علوفه ای تحت تاثیر نوع خاک تغییر پیدا می کند. یونجه به خاک حاصلخیزی همراه با مقادیر کافی از عناصر معدنی احتیاج دارد. حد مطلوب ph برای یونجه ۶.۵ است.
🌱۴.اثرات اقلیم روی ترکیبات یونجه
چهارعامل درجه حرارت،سن گیاه،شدت نور و کودازته روی تشکیل الیاف و قابلیت هضم یونجه تاثیر می گذارد.افزایش درجه حرارت وافزایش سن گیاه تشکیل لیگنین را افزایش و قابلیت هضم را کاهش میدهد. افزایش شدت نور و کود ازته، قابلیت هضم را افزایش و مقدار دیواره سلولی را کاهش می دهد.
🌱۵.زمان وفصل برداشت یونجه
بررسی ها نشان داده است که مرحله رشد در زمان برداشت بیشتر از هرعامل دیگری بر روی کیفیت علوفه یونجه تاثیرگذاراست. در یک تحقیق مقدار پروتئین خام یونجه چین دوم بر اساس ماده خشک به صورت زیر ارائه شده است: یونجه در مرحله شروع غنچه دهی ۲۱.۵، غنچه دهی کامل۱۹.۴، شروع گلدهی ۱۸.۴، اواسط گلدهی ۱۷.۱، تمام گل ۱۵.۹، گلدهی کامل ۱۳.۶ درصد شده است. بهترین زمان برداشت یونجه در چین اول در زمان غنچه دهی و در چین های دوم و سوم در زمانی است که مزرعه یونجه به ده درصد گلدهی رفته است.


☘️⁩شرکت بازرگانی رازبان،ارائه کننده برترین بذور یونجه هیبرید پوشش دار در ایران⁦☘️
https://t.me/AlfalfaPlantation