فولاد بکر افشان
117 subscribers
7.35K photos
1 video
6.88K links
مرجع فروش و اعلام قیمت انواع آهن آلات

ارتباط با ما:

bekr.afshansabz@gmail.com

www.bekrafshan.ir

تلفن های فروش:

09155142054
05136909113
05136909114
Download Telegram
فولاد بکر افشان:

          با سلام و ارادت

جهت اطلاع از قیمت انواع آهن آلات ساختمانی با تلفن های اعلام شده تماس بگیرید.

📱09151100460
📱09155142054
📱09036632054

☎️ 05136909113
☎️ 05136909114

🆔 @Bekrafshan

📧bekr.afshansabz@gmail.com

http://www.bekrafshan.ir
با سلام خدمت دوستان گرامی

انبار جهت جوشکاری اسکلت ساختمان به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با تعرفه مناسب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فولاد بکر افشان:

                چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت تیرآهن در انبار مشهد

☑️ تیرآهن ۱۲ اصفهان      ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۴ اصفهان      ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۶ اصفهان      ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۸ آاصفهان      ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۰ اصفهان       ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۲ اصفهان      ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۴ اصفهان      ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۷ اصفهان      ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۳۰ اصفهان      ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
با سلام خدمت دوستان گرامی

انبار جهت جوشکاری اسکلت ساختمان به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با تعرفه مناسب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
فولاد بکر افشان

                  چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت میلگرد در انبار مشهد

☑️ میلگرد ۸ سمنان                 ۳۰/۰۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۰ نیشابور              ۳۲/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۲ نیشابور             ۳۱/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۴ تا ۲۸ نیشابور     ۲۷/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۳۲ نیشابور             ۳۰/۰۰۰ تومان
فولاد بکر افشان:

          با سلام و ارادت

جهت اطلاع از قیمت انواع آهن آلات ساختمانی با تلفن های اعلام شده تماس بگیرید.

📱09151100460
📱09155142054
📱09036632054

☎️ 05136909113
☎️ 05136909114

🆔 @Bekrafshan

📧bekr.afshansabz@gmail.com

http://www.bekrafshan.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فولاد بکر افشان

                  پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

قیمت میلگرد در انبار مشهد

☑️ میلگرد ۸ سمنان                 ۳۰/۰۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۰ نیشابور              ۳۲/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۲ نیشابور             ۳۱/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۴ تا ۲۸ نیشابور     ۲۷/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۳۲ نیشابور             ۲۹/۵۰۰ تومان
فولاد بکر افشان:

                پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

قیمت تیرآهن در انبار مشهد

☑️ تیرآهن ۱۲ اصفهان      ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۴ اصفهان      ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۶ اصفهان      ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۸ آاصفهان      ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۰ اصفهان       ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۲ اصفهان      ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۴ اصفهان      ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۷ اصفهان      ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۳۰ اصفهان      ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
فولاد بکر افشان:

          با سلام و ارادت

جهت اطلاع از قیمت انواع آهن آلات ساختمانی با تلفن های اعلام شده تماس بگیرید.

📱09151100460
📱09155142054
📱09036632054

☎️ 05136909113
☎️ 05136909114

🆔 @Bekrafshan

📧bekr.afshansabz@gmail.com

http://www.bekrafshan.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فولاد بکر افشان

                  شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

قیمت میلگرد در انبار مشهد

☑️ میلگرد ۸ سمنان                 ۳۰/۰۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۰ نیشابور              ۳۲/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۲ نیشابور             ۳۱/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۴ تا ۲۸ نیشابور     ۲۷/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۳۲ نیشابور             ۲۹/۵۰۰ تومان
فولاد بکر افشان:

                شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

قیمت تیرآهن در انبار مشهد

☑️ تیرآهن ۱۲ اصفهان      ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۴ اصفهان      ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۶ اصفهان      ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۸ آاصفهان      ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۰ اصفهان       ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۲ اصفهان      ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۴ اصفهان      ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۷ اصفهان      ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۳۰ اصفهان      ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
فولاد بکر افشان:

          با سلام و ارادت

جهت اطلاع از قیمت انواع آهن آلات ساختمانی با تلفن های اعلام شده تماس بگیرید.

📱09151100460
📱09155142054
📱09036632054

☎️ 05136909113
☎️ 05136909114

🆔 @Bekrafshan

📧bekr.afshansabz@gmail.com

http://www.bekrafshan.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فولاد بکر افشان

                  یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

قیمت میلگرد در انبار مشهد

☑️ میلگرد ۸ سمنان                 ۳۰/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۰ نیشابور              ۳۲/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۲ نیشابور             ۳۱/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۱۴ تا ۲۸ نیشابور     ۲۷/۵۰۰ تومان
☑️ میلگرد ۳۲ نیشابور             ۲۹/۵۰۰ تومان
با سلام خدمت دوستان گرامی

انبار جهت جوشکاری اسکلت ساختمان به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با تعرفه مناسب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
فولاد بکر افشان:

                شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

قیمت تیرآهن در انبار مشهد

☑️ تیرآهن ۱۲ اصفهان      ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۴ اصفهان      ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۶ اصفهان      ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۱۸ آاصفهان      ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۰ اصفهان       ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۲ اصفهان      ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۴ اصفهان      ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۲۷ اصفهان      ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
☑️ تیرآهن ۳۰ اصفهان      ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
فولاد بکر افشان:

          با سلام و ارادت

جهت اطلاع از قیمت انواع آهن آلات ساختمانی با تلفن های اعلام شده تماس بگیرید.

📱09151100460
📱09155142054
📱09036632054

☎️ 05136909113
☎️ 05136909114

🆔 @Bekrafshan

📧bekr.afshansabz@gmail.com

http://www.bekrafshan.ir