گروه چینش
78 subscribers
73 videos
7 links
مأموریت چینش کمک به خلق تصاویری متمایز، ماندگار و اثربخش در ذهن مخاطبان است.
www.chinesh.com
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
یک تقاضا برای یک عمر

اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
پس از چند رویا

اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
وقتی دنیا برای نجات به شما پیام میده

اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
یک همراه همیشگی عاشق می‌شود

اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زایش تصور با صابر ابر
یک شب با کنسرت نمایش سی
این روزها نگاه پر پیچش موسیقی، تصویری از گذشته‌های دور به ارمغان آورده.
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
و همین......
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
لحظه‌های سپری شده
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
برای تمام لحظه‌ها
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
مراسمی برای بودن طبیعت

اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
یک لحظه در کودکی
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
برای بودن تا نهایت
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
یک لحظه
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
وقتی همه چیز همراه باشه
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نیمچاشتـتصویر 🎬
یک لایه در دموکراسی
اين ويدئو صرفا با ديد زيبايى شناسانه انتخاب شد
بدون هيچ تعصبى نگاه كنيد و فقط دريافت كنيد
www.chinesh.com


برای عضویت 👇👇👇👇👇👇
@ChineshGroup
گروه چینش
#نیمچاشتـتصویر 🎬 chinesh.com #تحلیل۱ خاکستری‌های زندگی من برای عضویت 👇👇 @ChineshGroup
#تحلیل۱ chinesh.com

خاکستری‌های زندگی من
درگاه‌های تصویری می‌تواند زوایای مختلفی از زندگی را بیان کند. دراین ویدئو بخش‌هایی از پرده‌های شکوفایی انسان به عنوان یک فرد مجزا پدیدار می‌شود که همگی به صورت تنها نشان داده می‌شوند.
تصاویر وسیع با نماهای باز به‌رنگ خاکستری برای بیان این مفاهیم کمک شایسته‌ای می‌کند.
بخش دوم تاثیر گذار، ارتفاع و به بالا ترین سطح رسیدن است که این مفهوم هم با تناقض رنک خاکستری و صدای باد از بین می‌رود.


برای عضویت @ChineshGroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سال نو
با تمام تصورات روشنش
گویا تصویریست از یک گام بلند.
آرزوی همگامی گام های مردمان این سرزمین
به بلندای دماوند.
@chineshgroup

Chinesh.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آغازی مستانه
بر پیشانی کهن دیار ایران
فرخنده باد

نوروز ۱۳۹۸
@chineshgroup

Chinesh.com