🌏 پویش ملي صادرات
13.4K subscribers
494 photos
193 videos
21 files
200 links
برآنیم با این پویش ملي، جرياني پايدار در جهت توانمندسازي جوانان و خلق انگیزه‌های صادراتی در آيندگان ایران تحت نام "كارآفريني به روش صادرات" بسازيم.
🌏 بياموزيم كه صادرات را بياموزيم.
تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۲۵۹۴۲
تلگرام 989101112867+
www.ExportCampaign.com
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸ارائه آسانسوري چيست؟

عزيزانم
می دانيد، اگر قرار است سرمایه ها را به سمت سازمانمان سرازیر كنيم، بهترین روش ارائه اسانسوری در نزد صاحبان سرمايه است؟

در این روش شما باید در یک دقیقه نظر سرمایه گذاران را به سمت کسب و کار جذابتان جلب کنید.

و لذا آن کسب و کاری جذابه که موضوع را با يك نیاز روز و يك پيشنهاد نوآورانه براي رفع آن نياز آغاز کند.

مهم ترین ارکان #ارائه_آسانسوري ،
١. اشاره سریع و صریح به مسئله
٢. پیشنهاد حل مسئله
٣. تمركز بر ویژگيها و توانمنديهاي تيم
٤. ارزش پيشنهادي به مشتريان
٥. وسعت بازار
٦. ارزش بازار
٧. چابکی سازمان در مقابل تغییرات
و ٨. نرخ بازگشت سرمایه است.

اين مدل، زيباترين روش براي جلب نظر مخاطبين است.

به عنوان مثال، من كمتر از ١ دقيقه خودم و پويش ملي صادرات را در اين ويديو معرفي مي كنم.

با پويش ملي صادرات همراه شويد.
محمدامين حاج كاظميان

دبيرخانه ساعات اداري ٠٢١٢٥٩٤٢
داخلي ١١٥ و ١٣١
در غير ساعات اداري واتساپ اورژانس صادرات فقط مكتوب
09101112867

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔹بخش ٢٢ و پاياني از رويداد گام سوم پويش ملي صادرات
با موضوع:
شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
براساس آخرين تحولات و دستآوردهاي سال ٢٠٢٢

به همه عزيزان پيشنهاد مي گردد به كلمه كلمه مطالب با دقت گوش فرا دهيد

جهت درك بهتر مطالب، حتما از اولين پست اكانت آموزشي اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
www.instagram.com/mohammadamin.hajkazemian
مطالعه خود را آغاز نماييد.

همچنين دبيرخانه پويش ملي صادرات همواره پاسخگوي شما عزيزان از طريق
واتساپ ۰۹۱۰۱۱۱۲۸۶۷ تمام وقت بصورت مکتوب
و تلفن ۰۲۱۲۵۹۴۲ داخلی ۱۱۵ ساعات اداری مي باشد

با بهترين آرزوها
بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
دبيرخانه پويش ملي صادرات
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸همه چيز در رابطه با خلق شركت مديريت صادرات
از تاسيس تا چالشها و راهكارها
🔹بخش اول

صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام به شرح زير در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.HAJKAZEMIAN
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید به صورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸همه چيز در رابطه با خلق شركت مديريت صادرات
از تاسيس تا چالشها و راهكارها
🔹بخش دوم

صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام به شرح زير در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.HAJKAZEMIAN
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید به صورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تعريف صحيح شركت مديريت صادرات چيست؟
بخش سوم

اگر قصد صادرات داريد،
صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.hajkazemian ‏
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟ (پيش نيازها)
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي (بلوغ كار با بزرگان)
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید بصورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تعريف صحيح شركت مديريت صادرات چيست؟
بخش چهارم

اگر قصد صادرات داريد،
صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.hajkazemian ‏
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟ (پيش نيازها)
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي (بلوغ كار با بزرگان)
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید بصورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تعريف صحيح شركت مديريت صادرات چيست؟
بخش پنجم

اگر قصد صادرات داريد،
صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.hajkazemian ‏
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟ (پيش نيازها)
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي (بلوغ كار با بزرگان)
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید بصورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تعريف صحيح شركت مديريت صادرات چيست؟
بخش ششم

اگر قصد صادرات داريد،
صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.hajkazemian ‏
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟ (پيش نيازها)
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي (بلوغ كار با بزرگان)
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید بصورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تعريف صحيح شركت مديريت صادرات چيست؟
بخش هفتم (بخش آخر)

صفر تا صد دانش نوين صادرات و ارزآوري را با رويدادهاي رايگان آموزشي، پرورشي و كاربردي پويش ملي صادرات در ١٠ گام در اكانت اينستاگرام محمدامين حاج كاظميان
@mohammadamin.hajkazemian ‏
دنبال نماييد.

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟ (پيش نيازها)
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي (بلوغ كار با بزرگان)
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

سوالات خود را می توانید بصورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign
🔹ارزآوري و تحقق فعل صادرات، آرزوي هر كارآفريني است و ما اعتقاد داریم که ناب ترین فرصت صادرات و ارزآوری، صادرات محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی است ولذا روز سه شنبه از
ساعت ١٣ الي ١٥
مورخ ١٤٠١/٠٣/١٠
در سومين روز از رويداد "عصر اميد" فرصت را مغتنم شمرده و با حضور آقاي محمدامين حاج كاظميان در غرفه پويش ملي صادرات، ميزبان شما همراهان و علاقمندان به حوزه صادرات هستيم تا با وجود محدوديتها، در حد توان پاسخگوي سؤالات شما عزيزان باشيم

براي اطلاعات بيشتر به اكانت اينستاگرام پويش ملي صادرات
www.instagram.com/exportcampaign
بپيونديد

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867

@exportcampaign
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔹ديروز سه شنبه، ١٤٠١/٠٣/١٠، توفيق حضور در جمع باصفاي نخبگان، صاحبان ايده و شركتهاي دانش بنيان در رويداد "عصر اميد" را داشتم، نخبگاني از جنس عشق و علم، كه مهمترين چالش آنان، اول بازار و دوم تأمين سرمايه بود.
من اعتقاد دارم كه اين بزرگواران بايد، بازار را فراتر از جغرافياي ايران بدانند و تلاش كنند رؤياي صادرات و ارزآوري را با آموزشهاي رايگان پويش ملي صادرات، محقق سازند

🔹من وظيفه خود مي دانم تا با تمام وجود، خالصانه در خدمتشان باشم كه اين بزرگواران، سرمايه هايي ناب و آينده سازان اين مرز و بوم هستند

🔸صادرات منصفانه عبادت است
بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
محمدامين حاج كاظميان
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
@exportcampaign
🔹با افتخار به اطلاع مي رساند كه با همراهي سازمان توسعه تجارت ايران
صبح جمعه
١٤٠١/٠٣/٢٧ ساعت ٨ صبح
رويداد حضوري و رايگان پويش ملي صادرات با موضوع:
ورود به بازارهاي هدف صادراتي
بر اساس آخرين تحولات و دستآوردهاي سال ٢٠٢٢
در سالن ميلاد نمايشگاههاي بين المللي تهران
به شرط حيات برگزار خواهدگرديد.

سرفصل مطالب:
🔹روشها و استراتژی های ورود به بازارهای صادراتی
🔹شبیه سازی فرآیند صادرات
🔹عقد قرارداد با مشتریان خارجی
🔹نحوه تهیه اسناد صادراتی
🔹روشهای پرداخت و نقل و انتقالات مالی در شرایط امروز
🔹عقد قرارداد همکاری شرکتهای مدیریت صادرات با تامین کنندگان

لينك ثبت نام رايگان در سايت ايوند
https://evnd.co/XDBYh
مي باشد، لطفا مسير ثبت نام را تا پايان تكميل نماييد و بليط ورود و
QR CODE
خود را جهت احراز هويت در زمان پذيرش دريافت و حتما كارت ملي همراه داشته باشيد.

صادرات منصفانه، نياز ملي است
بياموزيم كه #صادرات را بياموزيم
با بهترين آرزوها و مشتاق موفقيتهايتان
محمدامین حاج کاظمیان
پويش ملي صادرات

ساعات اداري
تلفن ۰۲۱۲۵۹۴۲ داخلی ۱۱۵ و ١٣١
واتساپ ۰۹۱۰۱۱۱۲۸۶۷ تمام وقت بصورت مکتوب

@exportcampaign
🔹در موضوع قیمت گذاری،یکی از مهمترین پارامترها،هزینه حمل است که باید هوشمندانه بااشراف برجمیع راهکارها،روشها و ملاحظات اسنادی بررسي و محاسبه شده تا بتوان همواره بهترین قیمت ممکن را به خریدار پیشنهاد داد.

🔹محموله FCL یا محموله کامل کانتینر،همانطوركه از نامش پیداست، محموله ای است که کل فضا و يا وزن مجاز کانتینر را بدون نیاز به اشتراک گذاری آن با کالاهای دیگر اشغال می کند.

و LCL یا گروپاژ به محموله هایی اطلاق می شود که تنها بخشی از کل فضا یا وزن کانتینر را اشغال می نمایند و درکنار کالاهای دیگر متعلق به سایر صاحبان کالا یا
SHIPPER ها
درهمان کانتینر حمل می شوند.

🔴 چهار تفاوت اصلی از ٤ منظر "حجم، امنیت، هزینه و فوریت حمل" بین FCL و LCL وجود دارد که حمل‌کنندگان باید قبل از پيشنهاد قيمت به خريدار و رزرو کانتینر مورد توجه قرار دهند.

🔸حجم یا SHIPMENT VOLUME:
به ظرفیتی اطلاق می شود که کالای حمل شده اشغال می کند و معمولاً با متر یا فوت مکعب محاسبه شده که مهمترین عامل تعیین کننده هنگام انتخاب بین محموله های LCL و FCL می باشد.

🔴ادامه در پست بعدي تقديم است
LCL معمولاً گزینه بهتری برای محموله های کم حجم بین ٢ تا ١٣ متر مکعب هستند.كالاهاي کمتر از ٢ مترمکعب نیز ممکن است تحت شرایط خاصی با LCL ارسال شوند اگرچه بهتر است هزینه حمل هوایی و پستی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

براي محموله هاي كه بیش از ١٠ پالت استاندارد هستند یا بیش از ١٤ متر مکعب را اشغال می کند، منطقا حمل FCL ارزان تر هستند.

🔸امنیت بار:
تجربه من نشان داده است که محموله FCL از امنيت بيشتري برخوردار است زیرا دارای حقوق انحصاری برای کل کانتینر است. این بدان معناست که با محموله های صادرکنندگان دیگر در تماس نیست و در معرض خطر آسیب یا آلودگی از سایر کالاها نیست.

🔸هزینه ارسال:
قطعا هرچه میزان سفارش مشتری به حداکثر وزن و حجم مجاز كانتينر نزدیکتر باشد، هزینه متوسط سربار حمل کاهش پیدا می کند و لذا من همواره بر FCL اصرار دارم.

🔸فوریت حمل:
بازهم تجربه من نشان می دهد برنامه ریزی برای محموله هایی که به صورت FCL حمل می شوند دقیق تر بوده و مدت زمان حمل کوتاههتر است.

به عنوان مثال در مكاتبات تجاري، در پيشنهاد قيمت، من معمولا چنين مي نويسم:
I would like to offer you our best price for an FCL shipment at USD2000/MT CIF NY, but if you are willing to confirm less quantity then I have no other choice just to load LCL and the shipping cost is higher.
بزودي در رابطه با FTL و LTL هم صحبت خواهيم كرد.

بابهترين آرزوها
بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
محمدامين حاج كاظميان
پويش ملي صادرات
@exportcampaign
🔴به دلیل وجود گزینه های متعدد، ممکن است موضوع حمل یک فرآیند بسیار پیچیده به نظر برسد و لذا درک تفاوت بین حمل و نقل با بار کامل (FTL) و حمل و نقل کمتر از بار کامیون (LTL) بسیار مهم است زیرا آنها دو مورد از رایج ترین گزینه های حمل و نقل جهت پيشنهاد به مشتري هستند.

هنگام تصمیم گیری بین FTL در مقابل LTL، صادرکنندگان باید اندازه، سرعت و قیمت را در نظر بگیرند.

تفاوت های اصلی بین FTL و LTL را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

🔹اندازه
اولین چیزی که هنگام حمل بار باید در نظر بگیرید حجم و وزن است. محموله های LTL محموله های با حجم يا وزن کوچکتری هستند که معمولاً از ٥٠ كيلو تا ٢/٥ تن متغیر هستند. این محموله های کوچکتر کل کامیون را پر نمی کنند و فضایی را برای سایر محموله های کوچک متعلق به ديگران باقی می گذارند و لذا ارزان تر هستند، زيرا شما به اندازه فضائي كه استفاده مي كنيد مي پردازيد.
از سوی دیگر، محموله‌های FTL معمولاً يا بر اساس وزن و يا بر اساس حجم بسیار بزرگ‌تر هستند و مي توانند ظرفيت قابل توجهي از كاميون را به خود اختصاص دهند.

🔴ادامه در پست بعدي تقديم است
🔹زمان
اگر برای تحویل به موقع تحت فشار هستید و نیاز دارید كالايي را به سرعت تحويل دهيد، FTL ممکن است بهترين راهكار باشد زيرا در LTL براي تحويل محموله هاي همسفر محموله هاي شما، كاميون ملزم به توقف هاي بيشتر است.

🔹خطرات و تهديدها:
علاوه بر اینکه یک محموله چقدر سریع باید حمل شود و به مقصد برسد، باید دقت کنید که حمل و نقل چقدر ظریف یا پرخطر است.
با حمل و نقل FTL، محموله شما در همان کامیون باقی می ماند و به جای دیگر يا ماشين ديگري منتقل نمی شود. این امر خطر و ريسك کمتری برای آسیب یا گم شدن اقلام هنگام حمل و نقل FTL ایجاد می کند. از سوی دیگر، در محموله‌های LTL ممکن است کامیون‌ها را تغییر دهند یا چندین بار قبل از تحویل جا به جا شوند و خطر آسیب‌دیدگی یا گم شدن اقلام را افزایش یابد.

🔹مزایا و معایب:
بسته به نیاز مشتری، سازگاري كالا با روشهاي حمل و به موازات خدمات تخصصي و مسؤوليت پذيري شركت حمل و نقل، لذت يك معامله را مي توان تجربه نمود.
در FTL
مسیر مي تواند بر اساس توصیه های مشتری تعیین شود.

🔸جمع بندي:
عزيزانم
براي انتخاب بهترين روش حمل، باید حجم، وزن و مقدار کالا، حساسيتهاي كيفي و تاریخ تحویل آن در نظر گرفته شود.

صادرات منصفانه نياز ملي است
بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
با بهترين آرزوها
محمدامين حاج كاظميان
پويش ملي صادرات
@exportcampaign

دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔹تماشاي اين ويديو به همه كارآفرينان ايران زمين پيشنهاد مي گردد.

🔸جواناني كه روياي صادرات را محقق ساختند و شما نيز مي توانيد نفر بعدي باشيد.

آموزش صفر تا صد صادرات رايگان در ١٠ گام
در اكانت اينستاگرام
www.Instagram.com/mohammadamin.HAJKAZEMIAN

🔹گام اول: صادرات را از كجا آغاز كنيم؟ (پيش نيازها)
🔹گام دوم: پرورش و توسعه كسب و كار صادراتي من (اصول تدوين طرح كسب و كار صادراتي)
🔹گام سوم: شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام چهارم: بلوغ صادراتي (بلوغ كار با بزرگان)
🔹گام پنجم: توسعه استراتژي بازاريابي و بازارسازي
🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي
🔹گام هفتم: استراتژي تأمين و تحويل در شرايط تحريم
🔹گام هشتم: تأمين منابع مالي در شرايط تحريم
🔹گام نهم: مدلهاي مديريت صادرات و نقش شركتهاي مديريت صادرات
🔹گام دهم: جهاني شدن

🔸صادرات منصفانه، نياز ملي است
بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
تربيت، ترويج، تسهيل

دبيرخانه ساعات اداري
تلفن ۰۲۱۲۵۹۴۲ داخلی ۱۱۵ و ١٣١
واتساپ ۰۹۱۰۱۱۱۲۸۶۷ تمام وقت بصورت مکتوب

@exportcampaign
🔹همچنين مي توانيد سؤالات خود را به صورت مكتوب با دبيرخانه پویش ملی صادرات مطرح نمایید که در اسرع وقت پاسخ داده خواهدشد.

بياموزيم كه صادرات را بياموزيم
پويش ملي صادرات
دبيرخانه: ساعات اداري
02125942
داخلي ١١٥ و ١٣١
واتساپ فقط مكتوب
+989101112867
تلگرام و اينستاگرام
@exportcampaign