کانال سیاست گزاری عمومی ایران
327 subscribers
52 photos
2 videos
5 files
251 links
این کانال مباحث علمی، کاربردی و اخبار سیاستی سایت مرجع سیاست گزاری عمومی ایران را بازنشر می کند.
Www.publicpolicyiran.org
@policynews
@policyservices
Download Telegram
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
Forwarded from Deleted Account
سیاست, مشکل آغازین: نگاهی کوتاه به داستانی بلند

#نقد_بررسی
#کارگاه_آموزشی

In this workshop, policy is discussed as a slippery word from the angles of various intellectual perspectives and a policy paper would be analyzed with the participants. This workshop can be a starting point for engaging doctoral students in policy-related disciplines in real-life policy making at the Ministry of Health and Medical Education in Iran.

در این کارگاه، سیاست به عنوان یک کلمه لغزنده از زاویه دیدگاه های مختلف فکری مورد بحث قرار می گیرد و یک نمونه مورد سیاستی با شرکت کنندگان تجزیه و تحلیل می شود. این کارگاه می تواند یک نقطه شروع برای درگیر کردن دانشجویان دکترا در رشته های مرتبط با سیاست در سیاست گزاری در محیط واقعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران باشد.


https://www.publicpolicyiran.org/?p=9095
Forwarded from Deleted Account
✳️نشست هم‌اندیشی آنالیز سیاست با موضوع:
"سیاست" مشکل آغازین: نگاهی کوتاه به داستانی بلند

با هدایت: دکتر حمید بهلولی
رییس گروه سیاست سلامت بین‌الملل و توسعه پایدار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ویژه دانشجویان دوره دکترای سیاست‌گزاری دانشگاه‌های کشور و سیاست‌گزاران سلامت

دوشنبه، ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

👇👇👇
http://telegram.me/NGObehda
ترفيع حکمت و جایگاه حکمرانی در سیاست‌گزاری و برنامه ریزی توسعه سلامت: نقدی بر شرایط موجود

#سیاست_سلامت
#یادداشت_سیاستی

🖌دکتر حمید بهلولی

♦️امام علی (ع) در نامه مشهور خود به مالک اشتر نخعی نوشت:
بپرهیز از این که به خود اختصاص دهی چیزی را که همگان را در ان حقی هست یا خود را به نادانی زنی در انچه توجه تو به آن ضروری است و همه از ان اگاهند. زیرا بزودی از تو می ستانند و به دیگری می دهند.
و باز فرمود:
در کار کارگزارانت بنگر و پس از ازمایش به کارشان بگمار' نه به سبب دوستی با انها و بی مشورت دیگران. زیرا به رای خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن گونه ای از ستم است.
و باز فرمود: در برابر پیمانی که بسته ای و امانی که داده ای خود را سپر ساز' زیرا هیچ یک از واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف در ارا و عقاید ' در ان همداستان و همرای هستند' بزرگتر از وفای به عهد و پیمان نیست.

♦️آنچه در طی سالهای طولانی گذشته در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور گذشته است نتیجه اسیب دامنه داری است که به دلیل فقر و اینرسی نظری moment of theoretical inertia
و تسلط کلیشه عملی stereotypes in ptactice
در نظام ادمینسترتیو و اداره کرد نظام سلامت کشور ایجاد شده است. ان چیزی که به تنزیل جایگاه حکمت و ترفیع جایگاه مکنت در برنامه ریزی توسعه سلامت منجر گردیده است و از اسیب های عملی آن می توان به تحدید جایگاه گاورننس و حکمروایی در نظام سلامت و تشدید تاثیر نظام بنگاهی در آن اشاره کرد.

♦️درک این موضوع که نقش حکمرانی سازمانهای عمومی در جهان امروز در کنار نقش بنگاهی ان دارای اهمیت مضاعفی است یکی از وجوه تفاوت ماهوی حکومت در جهان های چهارگانه امروزین است. ارتباط مابین این دو حوزه در ماتریکس قدرت سازمان' دامنه تاثیر آن در ایجاد ثبات و تغییر در جامعه متاثر را رقم می زند‌.

♦️در سازمانهای عمومی موفق و توسعه یافته درجهان امروز تمامی اجزای سازمان با رییس سازمان در یک شبکه قدرت و اختیار و مسیولیت و پاسخگویی و در ارتباط چند بعدی با محیط پیرامون قرار می گیرند و در کنارطراحی خدمات وارتقا کیفیت آن به جایگاه وارتباطات سازمان در کل حاکمیت و ارتباط ارگانیک با سازمانهای دیگر موثر در توسعه نیز وقوف دارند. رییس یا هماهنگ کننده اصلی در مرکز سازمان و دایره های قدرت در پیرامون او در داخل یک ماتریکس سازمانی قرار میگیرند وموجب هم افزایی دانشی و اقتدارو روابط وسیع سازمان می گردند. در این شرایط هیچ دایره ای یا واحدی رقیب رییس سازمان یا وزیر وزارتخانه نیست بلکه قسمتی از ماتریکس قدرت و اختیار و توانایی او واقع میشود. و تصمیمات و سیاستها در داخل این ماتریکس سیال و یادگیرنده و توسعه یابنده بصورت دلبراتیو و تعاملی و با عقل جمعی و اجماع وکانسنسوس و در چهارچوب هدایت حکمرانی اتخاذ می گردد.

♦️عدم درک درست این روابط در دنیای امروز' سازمانهای عمومی در کشورهای در حال توسعه را در دام اینرسی نظری سازمانهای منجمد ی می اندازد که تکرار کلیشه های اجرایی مکانیکی دنیای گذشته اند.

♦️دلیل شرایط امروز دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که می بایست جزو مهمی از شبکه اختیار و قدرت سازمان سلامت کشور در موضوع توسعه سلامت در بخش وفرابخش و گاورننس کلی کشور را بسازد گرفتاری در دام نگاههای سنتی هاراکی قدرت متمرکز در سازمان است که با مهار کننده های خلاقیت منبعث از نگاههای پشتیبانی خدماتی سابق تشدید شده است. این تلاش در جهت باز گرداندن نگاه سنتی تسلط و تعریف وابسته کردن تمامی اجزای سازمان به بخش خدمات در وزارت بهداشت و درمان کشور و تلاش در جهت تمرکز گرایی مخرب است. زخمی کهنه که ظاهرا به این زودیها التیام نخواهد یافت اگر چه حتی عوامل این تحدید و تقلیل' روکشی از نام توسعه مدیریت و منابع را بر پشت خویش حمل کنند.

عضویت در کانال👇👇👇
https://t.me/PublicPolicyIran

متن کامل مقاله👇👇👇
https://www.publicpolicyiran.org/?p=9107
Photo from Dr HAMID BOHLOLI
کروناویروس: دوری از محل کار - Workplace distancing- بسیار موثرتر از تعطیل کردن مدارس است.
در تحقیقی که به تازگی در مجله بیماری‌های عفونی لانست منتشر شده آمده است که "محل کار یک محیط کلیدی عفونت در سنگاپور است."
تیمی از محققان و کارشناسان بر این باورند که افراد بزرگسال بیمار احتمالاً بیشتر از کودکانی که به مدرسه می‌روند، ویروس را منتقل کرده و بنظر می‌رسد دوری از محل کار در کاهش پخش ویروس کووید 19 مؤثرتر از تعطیلی مدارس است.
آنها در یک تحقیق بیان کرده‌اند که افراد بزرگسالی که بیمارند احتمالاً بیشتر به محل کار خود می‌روند تا کودکانی که باید به مدرسه بروند. از این رو بزرگسالان بیشتر ویروس را به همکارانشان منتقل می‌کنند، که آنها هم ویروس را به خانه‌هایشان می‌برند.
تیم که اکثرا از دانشگاه ملی سنگاپور و دانشکده پزشکی عمومی آن است- می‌گوید دوری از محل کار، قرنطینه و بسته شدن مدارس در کنار هم بهترین نتیجه را دارد، این رویکردیست که باید سریعًا گسترش یابد. بر اساس این تحقیق قرنطینه و دوری از محل کار باید بر تعطیلی مدارس اولویت داشته باشد."
دانشیار الکس کوک، یکی از مولفان این تحقیق می‌گوید، سنگاپور در مرحله‌ای نیست که همه این محاسبات و مقیاس‌ها عملی شود، بودجه این تحقیق توسط وزارت بهداشت و مرکز بهبود بهداشت جمعیت سنگاپور تامین شده است.
این تیم سناریوهای مختلف و اثربخشی راهکارهای مختلف را برای حفظ تعداد بیمار در نسبت‌های قابل کنترل، مسطح کردن منحنی عفونت، ارزیابی می کنند. محاسبات آنها از لحظه‌ای که صد بیمار ناشناس در سنگاپور احتمالا بیماری را در سطح جامعه پخش کرده‌اند آغاز شده است.
این تیم سناریوهای مختلف و اثربخشی راهکارهای مختلف را برای نگه داشتن شماره بیمار در نسبت های قابل کنترل، مسطح کردن منحنی عفونت، ارزیابی می کنند.
این تحقیق از متوسط یک هزار شبیه‌سازی که یکی از پنج سناریوی هیچ کاری نکردن؛ قرنطینه؛ دوری از محل کار؛ تعطیلی مدارس؛ و ترکیبی از سه تای آخر را با خود داشتند استفاده کرده است.
در صورت وجود هر سه اقدام، بسته به میزان انتقال، تعداد مبتلایان ممکن است در روز 80 از 1800 تا بیش از 250،000 نفر باشد.
تعداد کمتر بر اساس هر یک نفر که یک و نیم نفر دیگر را مبتلا می‌کند می‌باشد و تعداد بالاتر بر اساس مبتلا شدن دو و نیم نفر بواسطه یک نفر است. اینها محدوده عددهایی‌ست که کارشناسان و محققان از قابلیت انتقال ویروس ارائه داده‌اند.
در نرخ پایین، دوری از محل کار می‌تواند تعداد افراد مبتلا را در روز هشتادم به 4هزار نفر کاهش دهد. اگر تنها مدارس تعطیل شوند، حدود 10هزار نفر مبتلا می‌شوند.
وزیر بهداشت گان کیم یونگ در همین رابطه به پارلمان گفته بود: "اگر هیچ کاری نکنیم، تعداد مبتلاها بسیار بالا می‌رود، مانند آنچه اخیراً در شهرها و کشورهای بسیاری رخ داده است."
این تحقیق همچنین اعلام کرد که اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، تعداد مبتلاها در اینجا در روز هشتادم بین 279000نفر تا 1،2 میلیون نفر است.
پروفسور کوک می‌گوید "حداقل برای حالا، تعطیلی مدارس تأثیر کمی در بردارد. من مطمئنم که این انتخاب اگر کودکان نقش مهمتری در شیوع ایفا کنند در نظر گرفته می‌شود."-اما در حال حاضر نقش کودکان کمرنگ‌تر است.
اما او می‌گوید افرادی که می‌توانند از خانه کار کنند باید اینکار را بکنند. " افراد مسن‌تر، از جمله بزرگسالان در سنین کار، ریسک بالاتری برای عوارض و عواقب بعدی آن دارند، که به همین دلیل است که دوری از محل کار بیشتر توصیه می‌شود."
🖊ترجمه: زهرا سعیدی، ارشد سیاست‌گزاری عمومی
منبع: ساینس دیلی
🔷 اولین دوره آموزشی اجرایی سیاستگذاری عمومی (Executive Public Policy Course: EPPC) برای مدیران اجرایی کشورهای فارسی زبان به صورت مجازی به مدت 3 ماه
🔸 شروع دوره 26 اردیبهشت 1400 (در صورت به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان)
🔸میزبان مطرح‌ترین اساتید داخلی و بین المللی در حوزه سیاستگذاری
🔸مهلت ثبت نام 15 اردیبهشت 1400
برگزارکننده: مرکز تعاملات بین الملل دانشگاه آکسفورد

🔹گواهی دو زبانه اتمام دوره در صورت موفقیت، از سوی مرکز تعاملات بین الملل دانشگاه آکسفورد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد) اعطا می شود.

🔻ثبت نام آنلاین دوره و اطلاعات در خصوص هزینه ثبت نام و مشخصات دوره https://www.oicc.uk/k-event/eppc/
▪️ایمیل برای ثبت نام info@oicc.uk
▪️ایمیل مدیر علمی دوره برای طرح پرسش eppc@oicc.uk
▪️ارسال موردکاوی سیاستی https://www.oicc.uk/policy-case-report/
Forwarded from Mina
📢انجمن‌ علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار می کنند:


🔺 عنوان نشست: تنقیح قوانین، سیاستگذاری عمومی و تورم مقررات

👥سخنرانان:آقای دکتر محمدرضا ویژه، دانشیار حقوق اداری و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی مهدی زاده، معاون تنقیح، تدوین و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور


دکتر احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

زمان برگزاری:یکشنبه، شانزدهم آبان 1400 ساعت 14 تا 16

💻محل‌ برگزاری:پلتفرم اسکای‌روم دانشگاه علامه طباطبائی

📩پیوند(لینک)برنامه:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-pol

📍حضور برای عموم آزاد است.
📣 اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌کند

🔸 نشست علمی مجازی با موضوع:

🔻 «شبکه‌های مشاوره سیاستی: بازسازی موج دوم»
🔻 با حضور دکتر لزلی پال

🔹برای ثبت نام حضور در نشست به شماره ۰۹۱۲۳۸۸۱۶۲۶ پیام ارسال کنید

🆔 @gpttir