روانشناسى كودك
450 subscribers
200 photos
92 videos
8 files
77 links
وبسایت ما www.ravanshenasikoodak.com
هماهنگی مشاوره:
09197903127
ارتباط با ادمين:
@RKcommunication
Download Telegram
باید و نبایدهایی در مور ترسیدن کودک @Ravanshenasikoudak
۶ قدم برای آگاهانه رو به رو شدن با احساسات دشوار. @Ravanshenasikoudak
راهنماى اسكرين تايمز كودكان
@Ravanshenasikoudak
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دعواى خواهر برادرى سر اسباب بازى.. @Ravanshenasikoudak
مديريت اسكرين تايمز بچه ها
@Ravanshenasikoudak