SBF Company
36 members
163 photos
4 videos
16 files
76 links
مجری،مشاور و سرمایه گذار ساختمان های لوکس
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from SBF Luxury Cons. Co. (Saeede Khademi)
Forwarded from Saeede Khademi
Forwarded from SBF Luxury Cons. Co. (Saeede Khademi)
روز بارانی به خیر و عافیت🌹🌹🌹
T.me/saadatbf
🌹روز مهندس مبارک🌹
❤️دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند
❤️و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند
Www.saadatbf.com
Forwarded from Saeede Khademi
Forwarded from Saeede Khademi
Forwarded from Saeede Khademi
Forwarded from اتچ بات
🌸🌸🌸
اتمام بتن ریزی سقف منفی دو
🌸🌸🌸
با تلاش مدیران ، مهندسان و پیمانکاران سرانجام به تاریخ شانزدهم اسفندماه یکهزارو سیصدو نودوشش سقف منفی دو بتن ریزی شد
🌸🌸🌸
با یک انتخاب خوب یک سرمایه گذاری عالی داشته باشید
🌸🌸🌸
روابط عمومی شرکت سعادت برین فارس
🌸🌸🌸
T.me/shahed017
Forwarded from اتچ بات
⚜️⚜️⚜️
مراسم پایان سال 1396

با یاری پروردگار و همت و تلاش مدیران و همکاران مراسم پایان سال در هتل بزرگ شیراز برگزار گردید:
موارد مطروحه در این جلسه
⚜️خلاصه ای از آنچه در یکسال گذشت
⚜️گزارش و برنامه های آتی کمیته های شرکت
🔰آموزشی و فرهنگی
🔰تفریحی رفاهی و ورزشی
🔰ایمنی ، بهداشت و سلامت
🔰تحقیق و توسعه(بحران)
⚜️سخنان گهربار مدیرعامل
⚜️و قدردانی از کارکنان برتر سال96

این مراسم با شکوه با صرف شام به اتمام رسید.
⚜️⚜️⚜️
هر آنچه در سال پیش کسب کردیم از درایت و مدیریت بی نظیر مدیرعامل محترم شرکت سعادت_برین_فارس جناب مهندس محمدرضی_پیرو بود که برای ایشان و خانواده محترمشان عمری با عزت ،سربلندی و سرشار از موفقیت خواهانیم