کانال سازندگان مناطق ۱،۲،۳
75 members
7 links
فروش کلنگی_مشارکت در ساخت
تهاتر نوساز با کلنگی
اخذطبقات مازاد
و...
ربیعی ۰۹۱۹۳۱۸۸۹۷۲
جهت ارتباط با ادمین
@raabiei
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کد۱۷۰؛
فروش کلنگی و مشارکت
فرمانیه_اندرزگو
۱۰۰۰ متر مساحت زمین دوبر
بابر ۱۴ و ۲۶ متر وگذر۴۵و۱۸ متر
ملک شمالی و جنوبی
پهنه M111
۳ طبقه ۳ واحدی
سند شخصی
قیمت اعلامی متری ۷۰ میلیون تومان
تهاتر با آپارتمان نوساز
مشارکت با بهترین پیشنهاد
کد ۱۷۱؛
فروش کلنگی
زعفرانیه
۳۰۰۰ متر مساحت زمین بابر ۵۰ در ۶۰
پهنه R
تعداد مالکین ۳ نفر
۱۰۰ در صد سند شخصی
حدود ۱۸۰۰ متر بنای مفید
قیمت اعلامی متری ۴۰ میلیون تومان
کد ۱۷۲ ؛
فروش کلنگی
قیطریه _پارک
۱۱۷۴ متر مساحت زمین بابر ۱۷/۵ متر
گذر ۱۸ متر
ملک شمالی و غربی
سند شخصی
قیمت اعلامی متری ۲۵ میلیون تومان
کد ۱۷۳؛
فروش کلنگی
قیطریه _ پارک
۸۵۰ متر بابر ۲۰ متر وگذر ۱۲ متر
ملک شمالی
اصلاحی ندارد
قیمت اعلامی متری ۲۳ میلیون تومان
کد ۱۷۴؛
فروش کلنگی
قیطریه _ پارک
۳۶۸ مساحت زمین بابر۱۱/۵ باگذر ۱۲ متر
پهنه مسکونی
ملک جنوبی
مناسب سکونت و سرمایه گذاری اصلاحی ندارد
دارای ۳ طبقه بنا
قیمت اعلامی متری ۲۲ میلیون تومان
کد ۱۷۵؛
فروش کلنگی
فرمانیه _ اندرزگو
۳۱۲۰ متر دو بر با بر ۱۸ و ۳۰
ملک شمالی و جنوبی
اصلاحی دارد
قیمت اعلامی متری ۵۰ میلیون تومان
کد ۱۷۸؛
فروش کلنگی
دروس _ وارسته
۵۶۰ متر مساحت زمین با۱۴ متر وگذر ۱۲ متری
پهنه مسکونی
قیمت اعلامی متری ۱۶ میلیون تومان
کد ۱۸۰؛
فروش کلنگی
نیاوران _ زینعلی
۴۰۴ متر بابر ۱۵ متر
اصلاحی دارد
ملک شمالی
قیمت اعلامی کل ۸ میلیارد تومان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کد ۱۷۷؛
فروش کلنگی
فرمانیه _ نارنجستان
۸۹۰ متر بابر۳۰ متری باگذر ۱۲ متر
ملک جنوبی
پهنه مسکونی
قیمت اعلامی متری ۲۴ میلیون تومان
کد ۱۷۶؛
فروش کلنگی
اندرزگو _ چیذری
۶۰۰ متر مساحت زمین بابر ۱۰/۵وگذر ۱۰ متری
تک مالک
سند شخصی
اصلاحی ندارد
۴۰۰ متر بنای موجود
قیمت اعلامی مالک متری ۲۵ میلیون تومان
کد ۱۸۱؛
فروش کلنگی
دولت _ کیکاووس
۴۲۸ متر بابر ۳۷ و گذر ۱۲ متر
دو نبش
اصلاحی ندارد
ملک جنوبی و غربی
قیمت اعلامی متری ۱۵ میلیون تومان
کد ۱۷۹ ؛
فروش کلنگی
دروس _وارسته
۴۸۷ متر بابر ۱۲/۵ و گذر ۱۲ متری
دارای ۲ طبقه بنا
ملک جنوبی
پهنه مسکونی
قیمت اعلامی متری ۱۸ میلیون تومان
کد ۱۸۲؛
فروش کلنگی
قیطریه_حکمت
۶۷۰ متر بابر ۱۷/۵ متر
ملک شمالی وجنوبی
پهنه M مختلط
قیمت اعلامی متری ۲۵ میلیون تومان
کانال سازندگان مناطق ۱،۲،۳
فروش کلنگی_مشارکت در ساخت
تهاتر نوساز با کلنگی
اخذطبقات مازاد
و...
ربیعی ۰۹۱۹۳۱۸۸۹۷۲
https://t.me/sazandegansazeh1
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 29 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM