تجهیز بتن مهدی
145 subscribers
506 photos
33 videos
12 files
193 links
☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده

☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی

🙍🏻‍♂️ ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M
Download Telegram
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 600-9
به استان هرمزگان، شهرستان میناب
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
دیماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
💚 سه گل روییده اندرباغ احساس
💖 گل سوسن؛ گل لاله؛ گل یاس
💚 گل اول که مـاه عـالمین است
💖 عزیز فاطمه؛نامش حسین است.

🎊اعیاد شعبانیه و میلاد سه گل
🎊سرسبدخاندان عصمت و طهارت
🎊حضرت امام حسین علیه السلام
🎊و اباالفضل العباس علیه السلام
🎊وحضرت امام سجادعلیه السلام
🎊بر همهٔ پیروان و عاشقان مبارک
ساخت دستگاه سانتریفیوژ
و انواع قالب پایه گرد بتنی پیش تنیده
در شرکت «تجهیز بتن مهدی»

www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 200-9
به استان فارس، شهرستان آباده
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
بهمن ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال دستگاه سانتریفیوژ و قالب پایه بتنی گرد به استان تهران
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
بهمن ماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
🎊 سال نو مبارک 🎊
بارگیری و ارسال 4 اصله قالب پایه بتنی گرد 15متری
به استان خوزستان، شهرستان اندیمشک
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفندماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال 2 اصله قالب پایه بتنی گرد 9 و 12 متری
به استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفندماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany
بارگیری و ارسال قالب پایه بتنی گرد 12.800
به استان کرمان، شهرستان کرمان
«ساخت شرکت تجهیز بتن مهدی»
اسفندماه 1401

#اخبار_شرکت
www.tbmcompany.com
Rubika.ir/tbmcompany
Sapp.ir/tbmcompany
T.me/tbmco
Instagram.com/tbmcompany