تراش افزار آریا
287 subscribers
88 photos
8 videos
2 files
83 links
Download Telegram
اره نواری تمام اتوماتیک مجهز به جلوبر گیربکسی با قابلیت برش تا قطر 320 میلیمتر با گیره هیدرولیک ونمایشگر دیجیتال جهت تنظیم تعداد برش ساخت تراش افزارآریا www.t.me/TarashAfzarAria www.instagram.com/TarashAfzarAria www.AriaMachineTools.com 02155413239‎
Forwarded from تراش افزار آریا (Reza Motamed)
اره نواری 2 ستون تمام اتوماتیک مجهز به جلوبر گیربکسی با قابلیت برش تا قطر 350 میلیمتر با گیره هیدرولیک و سیستم روغنکاری مرکزی ونمایشگر دیجیتال جهت تنظیم تعداد برش ساخت تراش افزارآریا www.t.me/TarashAfzarAria www.instagram.com/TarashAfzarAria www.AriaMachineTools.com 02155413239‎