بیگانگان باستانی
1.77K subscribers
273 photos
7 videos
87 files
137 links
▪️ کانال رسمی سایت بیگانگان باستانی

▫️ Manager: @Farshid22
▫️ www.ancientaliens.ir
▫️ f.aliens@yahoo.com
▫️ www.aparat.com/ancientaliens
▫️ www.twitter.com/BiganganBastani
▫️ www.facebook.com/biganegan.bastani
▫️ www.instagram.com/biganegan.bastani
Download Telegram
یوفوپدیا
آرشیو بزرگی از کتاب‌های زبان اصلی در مورد بشقاب‌پرنده‌ها، بیگانگان باستانی، خاستگاه انسان، انجمن‌های مخفی، رویدادهای ماوراءالطبیعه و...

https://t.me/ufopediapdf
.