بیگانگان باستانی
1.75K subscribers
273 photos
7 videos
87 files
137 links
▪️ کانال رسمی سایت بیگانگان باستانی

▫️ Manager: @Farshid22
▫️ www.ancientaliens.ir
▫️ f.aliens@yahoo.com
▫️ www.aparat.com/ancientaliens
▫️ www.twitter.com/BiganganBastani
▫️ www.facebook.com/biganegan.bastani
▫️ www.instagram.com/biganegan.bastani
Download Telegram
Ancient Aliens - S12 E16 - Return to Gobekli Tepe.rar
42 KB
▪️ زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی
▫️ فصل 12 قسمت 16 «گزارشی از گوبکلی تپه»
▫️ مترجم: حسن موسوی

Ancient Aliens - S12 E16 - Return to Gobekli Tepe
| www.ancientaliens.ir | @ancientaliens |
Ancient Aliens - Season 12 Complete.rar
673.2 KB
▪️ زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی
▫️ مجموعه کامل فصل 12 (فارسی - انگلیسی)
▫️ مترجمین: حسن موسوی - افشین شیرسوار

Ancient Aliens - Season 12 Complete
| www.ancientaliens.ir | @ancientaliens |
The Age of Reason [www.ancientaliens.ir].pdf
17.8 MB
💢 دانلود کتاب «عصر خرد» توماس پین - انگلیسی