فصل‌نامه فرهنگی‌هنری «اندیشه‌هنر»
58 subscribers
9 photos
5 files
24 links
Download Telegram
Forwarded from Partakticket
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
🌺🌺🌺🌺🌺
نوروزتان شاد
به امید سالی مملو از شادی و آرامش
🌺🌺🌺🌺
#در_خانه_میمانیم
تمامی شماره های فصل‌نامه اندیشه هنر