ARJ.school
10 subscribers
15 photos
1 video
14 links
برای مشاوره رایگان در مدرسه نوآوری اَرج منتظر شما هستیم.‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
www.ARJ.school
instagram.com/arj.school

📞 +982122797651
📞 +982122797681
Download Telegram
Channel created
اَرج، يك مدرسه نوآوري مستقل
با ماموريت سود رساني به جامعه
از طريق تعالي طراحي، ساخت و كسب وكار‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school

مدرسه‌ی نوآوری اَرج در سال 1397 توسط جمعی از همکاران و دانش آموختگان رشته‌های مختلف طراحی که در یک حلقه‌ی کاری مشخص با یکدیگر مشغول به فعالیت حرفه‌ای بودند، با هدف گسترش دیدگاه تجربیشان پایه‌گذاری شد.
اَرج را می‌توان یک مدرسه بر پایه‌ی مفهوم “بدون محدودیت” که به دنبال همگرایی هنر، صنعت و خیال برای به تصویر کشیدن آینده است، دانست. همین خصوصیت باعث می‌شود تا آنرا اساساً یک مدرسه‌ی نوآوری مستقل بنامیم.
‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
ما در اَرج از پیچیدگی‌های روش‌های ساخت گذر می‌کنیم و با نترسیدن از خلق کردن، روش‌های نوآورانه و مبتکرانه را تجربه می‌کنیم. همین جاست که صنعت‌گران و بازار‌های موجود را به وارد شدن به روش فکریمان دعوت می‌کنیم و پیشنهاد می‌دهیم تا با اشتراک گذاری تجارب و نیازها، سطح تاثیرگذاریشان بر آینده را افزایش دهند.

ما بدون محدودیت به خلق رویاهایمان برای آینده می‌پردازیم.
‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ | Fabtory |

فبتوری مرکزی است که در راستای پژوهش در حوزه‌ی تکنولوژی‌های طراحی و ساخت معاصر تاسیس شده است. اینکه از یک سو تکنولوژی‌های نوینِ عرصه‌ی نرم‌افزاری چگونه می‌توانند افق‌های جدیدی را در طراحی سبب شوند و توانایی تولید اشیاء مصنوع و کالبد و فضای معماری را گسترش دهند و از سوی دیگر فن‌آوری‌های نوین صنعتی چگونه می‌توانند به تولید دقیق‌تر این فضاها کمک کنند، اینکه دانش هندسه محاسباتی چگونه می‌تواند به عنوان ابزاری در اختیار طراحان قرار گیرد تا گستره‌ی وسیع‌تری از فرم و فضا را در دسترس آنان قرار دهد و اینکه ایجاد ارتباط هدفمند بین واحدهای صنعتی و مراکز علمی-پژوهشی این بوم چگونه می‌تواند موجب ارتقاء کیفی محصول تولید شده در حوزه‌ی‌های طراحی شود، همگی حوزه‌هایی ‌است که فعالیت فبتوری را شامل می‌شود.
فبتوری آزمایشگاهی است برای تجربه در مرزهای جدید طراحی بر پایه‌ی دانش محاسباتی و بهره‌گیری از ابزار و روش‌های تولید دقیق، برای دستیابی به دانش تولید فضای مصنوع با کیفیت.
https://arj.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ | MODAM COFE |

هر پدیده ای از جایی شروع می شود و در بهترین حالت تداوم پیدا می کند
هر ایده وقتی اولین قدم را به واقعیت می گذارد که خطی از آن روی صفحه سفید شکل می گیرد، ما فضای کافه را در همین مرحله نگاه داشتیم تا پذیرای ایده‌های متفاوت باشد
حضور ما در کنار شما، با میزبانی شما از محصولات MODAM SECTION در جریان زندگیتان شروع شد
حال نوبت ماست که میزبان شما باشیم
ما تداوم کنار هم بودنمان را تعمیم دادیم تا جایی باشیم برای هم نشینی و تعامل با یکدیگر، برای آنکه با هم در مسیرمان پیشرفت کنیم

مدام کافه، جایی برای هم نشینی و تعامل طراحان
‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ | Aligned |

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به معنای هم راستایی است

رابطه‌ای دو سویه که به تعادل بخشی میان زندگی شخصی و حرفه‌ای شما اهمیت می‌دهد.
همراستایی با این ایده شکل گرفت که شما بتوانید در یک محیط صمیمی به طراحي، گفتمان و انجام فعالیت‌های حرفه اي خود بپردازید.
همچنین از قابلیت های محیط برای افزایش میزان توانایی‌ها و یا توسعه کسب و کارتان استفاده نمایید.
همراستایی راهکاری برای کشف خلاقیت های شما می باشد. هدف آن تمرکز بر فعالیت‌های جمعي در كنار فعالیت هاي فردي و ایجاد فضایی برای حمایت از نوآوری به نفع جامعه می باشد.
هم راستایی به تعاملات اجتماعی شما اهمیت می دهد. ویژگی‌های این فضا، اختصاص نقاطی خاص برای فعالیت‌های شغلی متمرکز، مشارکتی، فضایی برای انجام ملاقات‌های کوتاه و غیررسمی و استفاده از محیط کافه برای شکل گیری هم نشيني و تعامل شما می باشد. ‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
دوشنبه‌ها برنامه‌های تخصصی برای همراهان همراستا

این فضا به شش صورت قابل استفاده می‌باشد:

۱- روزهای شنبه در طول یک ماه
۲- روزهای یکشنبه در طول یک ماه
۳- روزهای سه‌شنبه در طول یک ماه
۴- روزهای چهار‌شنبه در طول یک ماه
۵- روزهای جمعهدر طول یک ماه
۶- روزهای شنبه | یکشنبه | سه‌شنبه | چهارشنبه| جمعه | در طول یک ماه

به همراه تخفیف استفاده از کافه مدام و آموزش‌های مدرسه نوآوری اَرج
‌ ‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌| حضور شما را در جمعمان اَرج می‌نهیم |

‌ ‌

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
در تاریخ ایران کارن (قارن)، پسر کاوه‌ی آهنگر است. کاوه از معدود اسطوره‌های ایرانی است که نامش همواره با پسوند حرفه و صنعتش یاد می شود. پیشبند چرمی او نماد عزت و ظلم ستیزی مردم ایران است. کارن پسر کاوه نیز یکی از پهلوانان ایرانی شاهنامه و سپهدار ارتش ایران از زمان پادشاهی فریدون تا کی‌قباد است. وی بسیار دلیر بوده و به همین دلیل به او کارن رزم‌زن می‌گفتند. وی دارای دختری به نام ویس بود که در ادبیات ایران وی را معشوقه‌ی رامین می دانند.
جالب است بدانید در زبان فارسی کارن اسم مرد و در زبان انگلیسی اسم زن است. به نوعی می‌توان گفت این اسم محدودیت جنسی و مکانی ندارد و با توجه به این مشخصه و پشتوانه‌ی تاریخی-فرهنگی‌اش بهترین اسم برای رباتی بود که عضو مهمی از خانواده‌ی مدرسه‌ی نوآوری اَرج است.


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
https://arj.school
instagram.com/arj.school
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ارج را می‌توان یک مدرسه بر پایه‌ی مفهوم "بدون محدودیت" که به دنبال همگرایی هنر، صنعت و خیال برای به تصویر کشیدن آینده است، دانست. همین خصوصیت باعث می‌شود تا آنرا اساسا یک مدرسه‌ی نوآوری مستقل بنامیم.


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
www.ARJ.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌| نشست تفکر دیزاین |

سخنرانی پیرامون موضوع تفکر طراحی با حضور نژده هوانسیان نخستین دانش‌آموخته‌ی ایرانی تخصص نوپای «مدیریت دیزاین» از دانشگاه برونل لندن و خالق مفهوم «طراح کارآفرین» (designpreneur)
در این جلسه مباحث زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
چرا امروزه توجه به «تفکر دیزاین» برای دیزاینرها حیاتی است؟
در سال‌های اخیر دنیای کسب‌وکار شیفته‌ی مقوله‌ی جدیدی شده است که برچسب «تفکر دیزاین» بر خود دارد.
آیا این یک فرصت تاریخی برای تخصص دیزاین است؟
وظیفه‌ی دیزاینرها در این برهه از زمان چیست؟
این وضعیت جدید محتاج چه نوع دیزاینرهایی است؟

زمان: جمعه چهارم مرداد ماه


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
www.ARJ.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ | نشست تخصصی |
‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ | نرم‌افزارهای موثر در آینده شغلی |

بدون شک شکل گیری پروژه های حرفه ای معاصر بدون در نظر گرفتن جایگاه نرم افزارها در شکل گیری آنها عملا غیرممکن به نظر می رسند. تنوع ابزارها و توانایی نرم افزارهای معماری، توانسته است ساختاری پیچیده تر به پروژه های معاصر ببخشد. از بهبود در طراحی و بالارفتن کیفیت ساخت گرفته تا صرفه جویی در هزینه و زمان و آلایندگی پروژه. به همین ترتیب میزان تسلط بر نرم افزارها تاثیر مستقیم در جایگاه شغلی و میزان درآمد معماران دارد. شناخت درست از نرم افزارهای معماری و درک کاربردهای آنها می تواند تا حد زیادی دامنه انتخاب های ما به عنوان معماران حرفه ای را گسترش دهد.

زمان: جمعه ۱۱ مرداد ماه ساعت ۱۷


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
www.ARJ.school
instagram.com/arj.school

| از کوکا تا کارن |
| شماره یک |

شرکت آلمانی کوکا یکی از معتبرترین برند‌های تجاری در صنعت روبوتیک جهان می‌باشد. بازتاب شور و شوق واقعی برای شیفتگی درباره روبوتیک را می‌توان در شعار این شرکت مشاهده کرد: ‌
" ایده های خود را کوکا کنید"
این شرکت به مشتریانش وعده می‌دهد که هرچه می‌خواهید انجام دهید. آنها معتقدند هرچقدر که ایده شما به نظر غیر معمول باشد، با کمک تکنولوژی این شرکت، صرف نظر از شاخه صنعتی مورد نظر و بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود کارکرد مشابه در گذشته، می‌توان آن را اجرایی کرد.

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
www.ARJ.school
instagram.com/arj.school
‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌| پلان گرافیک مدرسه نوآوری ارج |


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌پاسداران، پلاک ۳۰۸
www.ARJ.school
instagram.com/arj.school
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 29 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.