بازار دکورهای زیبا
9 subscribers
8 photos
1 link
فروشگاه اینترنتی دست سازهای دکوری خاص وزیبا
Download Telegram
to view and join the conversation
سلام به همه دوستان 🌿🌸

بازار زیبا را به دوستانتان معرفی کنید

💐گل‌های زیبا
🌵 تراریوم
🍄 وابیکوزا
🦋 مجسمه های جالب و ...

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
گلدان‌های خاص و دکوراتیو 🏺
و
گل‌های زیبای آپارتمانی 🌵🍄🌿🌸
در
کانال 🔮 بازار زیبا 🔮
به دوستانتان معرفی کنید

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
گلدان‌های خاص و دکوراتیو 🏺
و
گل‌های زیبای آپارتمانی 🌵🍄🌿🌸
در
کانال 🔮 بازار زیبا 🔮
به دوستانتان معرفی کنید

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
گلدان‌های خاص و دکوراتیو 🏺
و
گل‌های زیبای آپارتمانی 🌵🍄🌿🌸
در
کانال 🔮 بازار زیبا 🔮
به دوستانتان معرفی کنید

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
گلدان‌های خاص و دکوراتیو 🏺
و
گل‌های زیبای آپارتمانی 🌵🍄🌿🌸
در
کانال 🔮 بازار زیبا 🔮
به دوستانتان معرفی کنید

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
وابیکوزا و تراریوم های زیبا 🏺
و
گلدان های جالب و زیبا 🌵🍄🌿🌸

طبیعت را به خانه ببریم
با:
کانال 🔮 بازار زیبا 🔮

به دوستانتان معرفی کنید

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
گل‌های آپارتمانی زیبا 🏺
و
گلدان های خاص برای شما🌵🍄🌿🌸

طبیعت را به خانه ببریم
با:
کانال 🔮 بازار زیبا 🔮

به دوستانتان معرفی کنید
وابیکوزا و تراریوم 🏺

گلدان های زیبای آپارتمانی 🌵🍄🌿🌸

طبیعت را به خانه ببریم
در:
🔮 بازار دکورهای زیبا 🔮

به دوستانتان معرفی کنید 👇

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
مناظر زیبای جنگلهای شمال در خانه!
با محصولات رؤیایی 🔸بازار زیبا🔸

گلدان های جالب و فانتزی 🌵🍄🌿🌸

به دوستانتان هدیه دهید:

https://t.me/joinchat/AAAAAE1ZMwP23U9zJjnkjg
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 28 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 7 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.