راهکار تجارت بهراد
49 subscribers
27 photos
3 videos
26 links
راهکار تجارت بهراد

نماینده فروش سپیدار سیستم
ارائه دهنده خدمات مالی و بازاریابی
www.behradbs.ir

ارتباط با ادمین
@AMBusiness
Download Telegram
✳️تا 25% تخفیف بسته های نرم افزار سپیدار

🗓️7 تا 18 اسفند

اطلاعات بیشتر:
☎️ 09128406945


بسته بازرگانی سپیدار:
🌐https://behradbs.ir/commercepackage/#Price

بسته تولیدی سپیدار:
🌐https://behradbs.ir/manufacturepackage/#Price

بسته پخش مویرگی سپیدار:
🌐https://behradbs.ir/distributionpackage/#Price

بسته عمومی سپیدار:
🌐https://behradbs.ir/sepidarprice/