فروشگاه اقساطی بیزیلو
263 subscribers
2.41K photos
125 videos
11 files
752 links
🔰 فروش اقساطی کالای دیجیتال
🔰 اعطای نمایندگی به سراسر کشور

@bizilo_namayandegan

☎️ 041 33 35 9629
🔰 شرایط اقساطی :
http://yon.ir/aghsati

🔰تبریز، باغشمال جدید، ساختمان لنا، طبقه۲

احراز هویت درسامانه وزارت فرهنگ :
کد شامد : 1-1-700530-61
Download Telegram
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/15

SAMSUNG
s21fe 256 8 18590
s20fe 128 8 15590
a73 256 8 15990
a73 128 8 14390
a53 256 8 12790
a53 128 8 11990
a52s 128 8 13600
a52s 128 6 11490
a33 128 8 10490
a32 128 6 8190
a23 128 6 7390
a23 128 4 6700
a13 128 6 6700
a13 128 4 5650
a13 64 4 5090
a04s 64 4190
a03 core 32 2 3150
m33 128 8 8490
m32 128 6 6990
m13 64 4 4650
f13 64 4 4690

XIAOMI
note11 pro plus 256 8 11790 chin
note11 pro plus 128 8 10590 chin
note11 pro 128 8 8950
note11 128 6 6690
note 11s 128 8 6390
note 11se 128 8 5g 6390
note10 pro 256 8 8690
note10 pro 128 8 8350
note10s 128 8 7090
redmi 10c 128 5090
redmi 10a 64 3 4190
redmi 9c 128 4 4350
redmi 9c 64 3790
redmi 9a 32 3050

POCO
x4 pro 256 8 11150 yellow
x4 pro 128 6 1050 yellow
m5s 128 6 6690

HUAWEI
honor 70 256 8 14590
honor 70 128 8 13500
honor x9 128 8 8850
honor x7 128 6 5590

TABLET
samsung x205 32g 3 10.5" 7590
samsung t225 2021 32 3 8.7" 5890

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/17

SAMSUNG
s21fe 256 8 18590
s20fe 128 8 15590
a73 256 8 15950
a73 128 8 14190
a53 256 8 12690
a53 128 8 11690
a52s 128 8
a52s 128 6 11390
a52 128 8 11090
a33 128 8 10490
a32 128 6 8190
a23 128 6 7390
a23 128 4 6650
a13 128 6 6700
a13 128 4 5550
a13 64 4 4950
a04s 32 4150
m33 128 8 9490
m32 128 6 6990
m13 64 4 4650
f13 64 4 4450

XIAOMI
note11 pro plus 256 8 11690
note11 pro plus 128 8 10490
note11 pro 128 8 8950
note11 128 6 6650
note 11s 128 8 6290
note 11se 128 8 5g 6390
note10 pro 256 8 8550
note10s 128 8 7090
redmi 10c 128 5090
redmi 10a 64 3 4190
redmi 9c 128 4 4350
redmi 9c 64 3790
redmi 9a 32 2900

POCO
f4 256 8 14590
x4 pro 256 8 11690
x4 pro 128 6 9900 yellow
m4 pro 128 6 7290
m5s 128 6 6650

HUAWEI
honor 70 256 8 14590
honor 70 128 8 13500
honor x9 128 8 8850
honor x7 128 6 5590

TABLET
samsung x205 64 4 10.5" 9090
samsung x205 32g 3 10.5" 7590
samsung t225 2021 32 3 8.7" 5890

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/19

SAMSUNG
s21fe 256 8 18590
s20fe 128 8 15490
a73 256 8 16090
a73 128 8 14390
a53 256 8 12690
a53 128 8 11790
a52s 128 6 11390
a52 128 8 11090
a33 128 8 10490
a32 128 6 8190
a23 128 6 7150
a23 128 4 6650
a13 128 6 6390
a13 128 4 5600
a13 64 4 4950
a03 64 4300
a04e 32 3500
a02 64 3650
m33 128 8 9390
m32 128 6 6990
m13 64 4 4650
f13 64 4 4450

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 25390
m 12t 256 8 15990
mi12 lite 256 8 13500
mi 11t pro 256 12 18590
mi 11t 128 8 11590
mi 11 lite 128 8 5g 10990
note11 pro plus 256 8 11790
note11 pro plus 128 8 10590
note11 pro 128 8 5g 10290
note11 pro 128 8 9090
note11 128 6 6650
note 11s 128 8 7090
note 11se 128 8 5g 6450
note10 pro 256 8 8390
note10s 128 8 6950
redmi 10c 128 5290
redmi 10a 64 3 4190
redmi 9c 128 4 4400
redmi 9c 64 3790
redmi 9a 32 2950

POCO
x4 pro 256 8 call
x4 pro 128 6 call
m4 pro 128 6 call

HUAWEI
honor 70 256 8 14590
honor 70 128 8 13500
honor x9 128 8 8850
honor x7 128 6 5590

TABLET
samsung x205 64 4 10.5" 9090
samsung x205 32g 3 10.5" 7590
samsung t225 2021 32 3 8.7" 5490

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/20

SAMSUNG
s21fe 256 8 18790
s20fe 128 8 15590
a73 256 8 16490
a73 128 8 14290
a53 256 8 12690
a53 128 8 11790
a52s 128 6 11390
a52 128 8 11090
a33 128 8 10490
a32 128 6 8190
a23 128 6 7150
a23 128 4 6700
a13 128 6 6390
a13 128 4 5650
a13 64 4 5050
a03 64 3900
a04e 32 3500
a02 64 3650
m33 128 8 9390
m32 128 6 6990
m13 64 4 4690
f13 64 4 4500

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11790
note11 pro plus 128 8 10590
note11 pro 128 8 5g 10290
note11 pro 128 8 9090
note11 128 6 6550
note 11s 128 8 7190
note 11se 128 8 5g 6490
note10 pro 256 8 8450
note10s 128 8 6990
redmi 10c 128 5290
redmi 10a 64 3 4190
redmi 9c 128 4 4490
redmi 9c 64 3790
redmi 9a 32 2990

POCO
f4 256 8 12790
x4 pro 256 8 11090 yellow
x4 pro 128 6 call
m4 pro 128 6 call

HUAWEI
honor 70 256 8 14590
honor 70 128 8 13500
honor x9 128 8 8850
honor x7 128 6 5590

TABLET
samsung x205 64 4 10.5" 9090
samsung x205 32g 3 10.5" 7590
samsung t225 2021 32 3 8.7" 5490

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/21

SAMSUNG
s21fe 256 8 18790
s20fe 128 8 15490
a73 256 8 16750
a73 128 8 14190
a53 256 8 12890
a53 128 8 11690
a52s 128 6 11390
a33 128 8 10390
a32 128 6 8190
a23 128 6 7250
a23 128 4 6700
a13 128 6 6390
a13 128 4 5650
a13 64 4 5050
a04e 32 3500
a02 64 3650
m33 128 8 9390
m32 128 6 6990
m13 64 4 4650
f13 64 4 4500

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11690
note11 pro plus 128 8 10590
note11 pro 128 8 5g 10290
note11 pro 128 8 9050
note11 128 6 6450
note 11s 128 8 7190
note 11se 128 8 5g 6490
note10 pro 256 8 8390
note10s 128 8 6890
redmi 10c 128 5290
redmi 10a 64 3 4190
redmi 9c 64 3790
redmi 9a 32 2990

POCO
f4 256 8 12690
x4 pro 256 8 11090 yellow
x4 pro 128 6 10590
m5s 128 6 6600

HUAWEI
honor 70 256 8 14590
honor 70 128 8 13500
honor x9 128 8 8850
honor x7 128 6 5590


⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/24

SAMSUNG
s21fe 256 8 19290
s20fe 128 8 15890
a73 256 8 17190
a73 128 8 14390
a53 256 8 13090
a53 128 8 11890
a33 128 8 10690
a32 128 6 8290
a23 128 6 7690
a23 128 4 6950
a13 128 6 6650
a13 128 4 5790
a13 64 4 5250
a04e 32 3550
a02 64 3650
m33 128 8 9390
m13 128 6 6090
m13 64 4 4790

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11690
note11 pro plus 128 8 10590
note11 pro 128 8 5g 10290
note11 pro 128 8 9290
note11 128 6 6790
note 11s 128 8 7190
note 11se 128 8 5g 6490
note10 pro 256 8 8690
note10 pro 128 8 8390
note10s 128 8 6950
redmi 10c 128 5290
redmi 10a 64 3 4250
redmi 9c 64 3790
redmi 9a 32 2990

POCO
f4 256 8 call
x4 pro 256 8 call
x4 pro 128 6 call
m5s 128 6 6600

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call


⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/25

SAMSUNG
s21fe 256 8 19390
s20fe 128 8 15990
a73 256 8 17290
a53 256 8 13490
a53 128 8 12390
a33 128 8 10900
a32 128 6 9190
a23 128 6 8090
a23 128 4 7190
a13 128 6 6750
a13 128 4 6190
a13 64 4 5590
a04e 32 3890
a03 core 32 3450
m33 128 8 9590
m13 128 6 6200
m13 64 4

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11790
note11 pro plus 128 8 10590
note11 pro 128 8 9700
note11 128 6 6790
note 11s 128 8 7690
note 11s 128 6 7450
note 11se 128 8 5g 6600
note10 pro 128 8 8690
note10s 128 8 7290
redmi 10c 128 5690
redmi 10a 64 3 4350
redmi 9c 64 4090
redmi 9a 32 3200

POCO
f4 256 8 call
x4 pro 256 8 call
x4 pro 128 6 call
m5s 128 6 6700

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call


⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/10/26

SAMSUNG
s21fe 256 8 19390
s21fe 128 6 16890
s20fe 128 8 15890
a73 256 8 17390
a53 256 8 13490
a53 128 8 12390
a33 128 8 10790
a33 128 6 10090
a32 128 6 8790
a23 128 6 8190
a23 128 4 7090
a13 128 6 6700
a13 128 4 6190
a13 64 4 5590
a04e 32 3750
a04s 64 4 4690
a04s 32 3 4390
a03 core 32 3250
m33 128 8 9590
m13 128 6 6190
m13 64 4

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11790
note11 pro plus 128 8 10590
note11 pro 128 8 9690
note11 128 6 6990
note 11s 128 8 7690
note 11s 128 6 7290
note 11se 128 8 5g 6490
note 10 pro 256 8 9000
note10 pro 128 8 8690
note10s 128 8 7290
redmi 10c 128 5450
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9c 64 4090
redmi 9a 32 3150

POCO
f4 256 8 call
x4 pro 256 8 11290 yellow
x4 pro 128 6 call
m5s 128 6 6700

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call


⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/01

SAMSUNG
s21fe 256 8 2090
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15790
a73 256 8 17690
a73 128 8 14890
a53 256 8 13790
a52s 256 8 17890
a52s 128 6 12490
a33 128 8 10790
a33 128 6 10090
a32 128 6 9090
a23 128 6 call
a23 128 4 7450
a13 128 4 6390
a13 64 4 5890
a04e 32 3990
a04s 128 4 5590
a04s 32 3 4400
a03s 64 5150
a03s 32 4400
a03 core 32 3400
m13 64 4 call

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11890
note11 pro plus 128 8 10900
note11 pro 128 8 9990
note11 128 6 7290
note 11s 128 8 7950
note 11s 128 6 7300
note 11se 128 8 5g
note 10 pro 256 8 9500
note10 pro 128 8 8990
note10s 128 8 7490
redmi 10c 128 5790
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9c 64 4190
redmi 9a 32 3200

POCO
f4 256 8 call
x4 pro 256 8 11690 yellow
x4 pro 128 6 call
m5s 128 6 6890

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call


⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/02

SAMSUNG
s21fe 256 8 20090
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15790
a73 256 8 18090
a73 128 8 14890
a53 256 8 14290
a52s 128 6 12490
a33 128 8 10900
a33 128 6 10090
a32 128 6 9390
a23 128 6 call
a23 128 4 7750
a13 128 4 6490
a13 64 4 5990
a04e 32 3600
a04s 128 4
a04s 32 3
a03s 64 5190
a03s 32 4400
a03 core 32 3400
m33 128 8 9450
m13 128 6 6500
m13 64 4 5450

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 11890
note11 pro plus 128 8 10990
note11 pro 128 8 10190
note11 128 6 7450
note 11s 128 8 8290
note 11s 128 6 7300
note 10 pro 256 8 9750
note10 pro 128 8 9190
note10s 128 8 7490
redmi 10c 128 5790
redmi 10a 64 3 4400
redmi 9c 64 4300
redmi 9a 32 3250

POCO
f4 256 8 19090
x4 pro 256 8 11690 yellow
x4 pro 128 6 call
m5s 128 6 6890

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call


⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/10

SAMSUNG
s21fe 256 8 19890 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15690
a73 256 8 16890
a73 128 8 15090
a53 256 8 13990 india
a53 128 8 13190
a52s 128 6 12290
a33 128 8 10790
a33 128 6 9850
a32 128 6 9290
a23 128 6 7990
a23 128 4 7450
a23 64 4 6950
a13 128 6 6790
a13 128 4 6390
a13 64 4 5690
a03s 32 4390
a03 core 32 3290
m33 128 8 9290
m13 64 4 5650
m32 64 4 6190

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13490
note11 pro 128 8 9890
note11 128 6 7190
note 11s 128 8 8190
note10s 128 8 7590
note10s 128 6 7290
note 11R 128 4 5g 5790
note 11E 128 4 5g 5890
redmi 10 64 4 5800
redmi 10a 128 4 5450
redmi 10c 128 4 5890
redmi 10c 64 4 4990
redmi 9c 64 4390
redmi 9a 32 3400
a1 plus 32 2990
a1 32 2800

POCO
f4 256 8 call
x4 pro 256 8 11690 yellow
x4 pro 128 6 11190
m4 pro 256 8 9600
m5s 128 6 7190
poco c40 64 4 4590

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/12

SAMSUNG
s21fe 256 8 19590 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15690
a73 256 8 16690
a73 128 8 14990
a53 256 8 13790 india
a53 128 8 13190
a52s 128 6 12290
a33 128 8 10690 india
a32 128 6 9290
a23 128 6 8090
a23 128 4 7300
a23 64 4 6900
a13 128 6 6950
a13 128 4 6290
a13 64 4 5650
a03s 32 4350
a03 core 32 3290
m33 128 8 9290
m13 64 4 5450
m32 64 4 6050

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13490
note11 pro 128 8 10090
note11 128 6 7290
note11 128 6 6890 chin
note 11s 128 8 8190
note10s 128 8 7490
note 11R 128 4 5g 5790
note 11E 128 4 5g 5890
redmi 10 64 4 5800
redmi 10a 128 4 5390
redmi 10c 128 4 5890
redmi 10c 64 4 4990
redmi 9c 64 4390
redmi 9a 32 3300
redmi a1 plus 32 2990
redmi a1 32 2800

POCO
x4 pro 256 8 11490 yellow
x4 pro 128 6 11190
m4 pro 256 8 9500
m5s 128 6 7150
poco c40 64 4 4590

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/15

SAMSUNG
s21fe 256 8 19590 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15690
a73 256 8 16690
a73 128 8 14990
a53 256 8 13690
a53 128 8 13090
a52s 128 6 12290
a33 128 8 10690 india
a32 128 6 9290
a23 128 6 8190
a23 128 4 call
a23 64 4 call
a13 128 6 7050
a13 128 4 6550
a13 64 4 5690
a03s 32 4350
a03 core 32 3290
m33 128 8 9290
m13 64 4 5350
m32 64 4 6050

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13690
note11 pro 128 8 call
note11 128 6 7390
note11 128 6 6890 chin
note 11s 128 8 8190
note10s 128 8 7550
note 11R 128 4 5g 5790
note 11E 128 4 5g 5890
redmi 10 64 4 5850
redmi 10a 128 4 5390
redmi 10c 128 4 5950
redmi 10c 64 4 5050
redmi 9c 64
redmi 9a 32 3390
redmi a1 plus 32 2990

POCO
x4 pro 256 8 11490 yellow
x4 pro 128 6 11190
m4 pro 256 8 9500
m5s 128 6 7150
poco c40 64 4 4550

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/16

SAMSUNG
s21fe 256 8 19690 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15690
a73 256 8 16890
a73 128 8 15090
a53 256 8 14050
a53 128 8 12990
a52s 128 6 12790
a33 128 8 10690 india
a32 128 6 9290
a23 128 6 8450
a23 128 4 7550
a13 128 6 6990
a13 128 4 6650
a13 64 4 5690
a03s 32 4350
a03 core 32 3290
m33 128 8 9290
m13 64 4 5390
m32 64 4 5850

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13950
note11 pro 128 8 10590
note11 128 6 7650
note11 128 6 6990 chin
note 11s 128 8 8190
note 11R 128 4 5g 5950
note 11E 128 4 5g 6050
redmi 10 64 4 5890
redmi 10a 128 4 5490
redmi 10c 128 4 6050
redmi 10c 64 4 5050
redmi 9c 64 4400
redmi 9a 32 3490
redmi a1 plus 32

POCO
x4 pro 256 8 11690 yellow
x4 pro 128 6 11290
m4 pro 256 8
m5s 128 6 7190
poco c40 64 4 4550

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/17

SAMSUNG
s21fe 256 8 19590 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15490
a73 256 8 16190
a73 128 8 14890
a53 256 8 13990
a53 128 8 12790
a33 128 8 10590
a33 128 6 9890
a32 128 6 9190
a23 128 6 8350
a23 128 4 7790
a13 128 6 6990
a13 128 4 6590
a13 64 4 5750
a03s 32 4250
a03 core 32 3200
m13 64 4 5250
f13 64 4 5450

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13890
note11 pro 128 8 10590
note11 128 6 7600
note11 128 6 6890 chin
note 11s 128 8 8090
note 11R 128 4 5g 5850
note 11E 128 4 5g 5950
redmi 10 128 6 6690
redmi 10 64 4 5800
redmi 10a 128 4 5450
redmi 10c 128 4 5790
redmi 10c 64 4 5050
redmi 9c 64 call
redmi 9a 32 3490

POCO
x4 pro 256 8 11690 yellow
x4 pro 128 6 11190
m4 pro 256 8
m5s 128 6 7190
poco c40 64 4 4550

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/18

SAMSUNG
s21fe 256 8 19590 india
s21fe 128 6 17190
s20fe 128 8 15590
a73 256 8 16550
a73 128 8 14890
a53 256 8 13990
a53 128 8 12890
a33 128 8 10650
a33 128 6 9950
a32 128 6 9190
a23 128 6 8350
a23 128 4 7600
a13 128 6 6990
a13 128 4 6550
a13 64 4 5750
a04s 64 4 5500
a04s 32 3 4850
a03s 64 4 5200
a03s 32 4250
a03 core 32 3200
m13 128 6 7290
m12 128 6 6890
m13 64 4 5450
f13 64 4 5590

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13890
note11 pro 128 8 10690
note11 128 6 7700
note11 128 6 6890 chin
note 11s 128 8 8190
note 11R 128 4 5g 5950
note 11E 128 4 5g call
redmi 10 128 6 6690
redmi 10 64 4 5850
redmi 10a 128 4 5400
redmi 10c 128 4 5590
redmi 10c 64 4 5050
redmi 9c 64 3 4300
redmi 9a 32 3300

POCO
x4 pro 256 8 11690 yellow
x4 pro 128 6 10690
m4 pro 256 8 9490
m5s 128 6 7190
c40 64 4 4500
c31 64 4 4700

HUAWEI
honor 70 256 8 call
honor 70 128 8 call
honor x9 128 8 call
honor x7 128 6 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/19

SAMSUNG
s21fe 256 8 19490 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15590
a73 256 8 16650
a73 128 8 14890
a53 256 8 13990
a53 128 8 12890
a33 128 8 10650
a32 128 6 9190
a23 128 6 8390
a23 128 4 7750
a13 128 6 6990
a13 128 4 6490
a13 64 4 5750
a04s 64 4 5500
a04s 32 3 4450
a03s 64 4 5190
a03s 32 4350
a03 core 32 3290
m13 128 6 7250
m12 128 6 6790
m13 64 4 5490
f13 64 4 5550

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13890
note11 pro 128 8 10690
note11 128 6 7750
note11 128 6 6950 chin
note 11s 128 8 8190
note 10s 128 8 7790
note 10s 128 6 6950
redmi 10 128 6 6650
redmi 10 64 4 5850
redmi 10a 128 4 5190
redmi 10c 128 4 5690
redmi 10c 64 4 5050
redmi 9c 64 3
redmi 9a 32 3290

POCO
x4 pro 256 8 11690
x4 pro 128 6 10690
m4 pro 256 8 9490
m5s 128 6 7190
c40 64 4 4500
c31 64 4 4700

HUAWEI 🔔 🔔NEW🔔
honor x8 128 6 5g 7090
honor x7 128 6 6090
honor x6 64 4 4890
honor x5 32 2 3590

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/20

SAMSUNG
s21fe 256 8 19490 india
s21fe 128 6 17090
s20fe 128 8 15590
a73 256 8 16650
a73 128 8 14890
a53 256 8 13990
a53 128 8 12890
a33 128 8 10650
a32 128 6 9190
a23 128 6 8390
a23 128 4 7750
a13 128 6 6990
a13 128 4 6490
a13 64 4 5750
a04s 64 4 5500
a04s 32 3 4450
a03s 64 4 5190
a03s 32 4350
a03 core 32 3290
m13 128 6 7250
m12 128 6 6790
m13 64 4 5490
f13 64 4 5550

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13890
note11 pro 128 8 10690
note11 128 6 7750
note11 128 6 6950 chin
note 11s 128 8 8190
note 10s 128 8 7790
note 10s 128 6 6950
redmi 10 128 6 6650
redmi 10 64 4 5850
redmi 10a 128 4 5190
redmi 10c 128 4 5690
redmi 10c 64 4 5050
redmi 9c 64 3
redmi 9a 32 3290

POCO
x4 pro 256 8 11690
x4 pro 128 6 10690
m4 pro 256 8 9490
m5s 128 6 7190
c40 64 4 4500
c31 64 4 4700

HUAWEI 🔔 🔔NEW🔔
honor x8 128 6 5g 7090
honor x7 128 6 6090
honor x6 64 4 4890
honor x5 32 2 3590

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/23

SAMSUNG
s21fe 256 8 19390 india
s21fe 128 6 17090
a73 256 8 16690
a73 128 8 15690
a53 256 8 14490
a53 128 8 12990
a33 128 8 10590
a32 128 6 9590
a23 128 6 8590
a23 128 4 7950
a13 128 6 7390
a13 128 4 6990
a13 64 4 6050
a04s 64 4 5490
a04s 32 3 4750
a03s 64 4 5230
a03s 32 4600
a03 core 32 3350
m13 128 6 7190
m13 64 4 5750
f13 64 4 5650

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13990
note11 pro 128 8 10890
note11 128 6 8090
note11 128 6 7090 chin
note 11s 128 8 8450
note 10s 128 8 8190
note 10s 128 6 7050
redmi 10 128 6 7790
redmi 10 64 4 5990
redmi 10a 128 4 5290
redmi 10c 128 4 5750
redmi 10c 64 4 5190
redmi 9c 64 3 4350
redmi 9a 32 3350
a1 plus 32 2 3350

POCO
x4 pro 256 8 11790
x4 pro 128 6 10890
m4 pro 256 8 9190
m5s 128 6 7400
c40 64 4 4600
c31 64 4 4850

HUAWEI 🔔 🔔NEW🔔
honor x8 128 6 5g
honor x7 128 6 6290
honor x7 128 4 5790
honor x6 64 4 4950
honor x5 32 2 3650

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1401/11/24

SAMSUNG
s21fe 256 8 19290 india
s21fe 128 6 17090
a73 256 8 16690
a73 128 8 15690
a53 256 8 14490
a53 128 8 12890
a33 128 8 10650
a32 128 6 9590
a23 128 6 8890
a23 128 4 7890
a13 128 6 7490
a13 128 4 6990
a13 64 4 6090
a04s 64 4 5590
a04s 32 3 4850
a03s 64 4 4790
a03s 32 4390
a03 core 32 3300
m13 128 6 7090
m13 64 4 5590
f13 64 4 5590

XIAOMI
mi 12t pro 256 12 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 13990 global
note11 pro plus 256 8 11990 india
note11 pro 128 8 10890
note11 128 6 6990 chin
note 11s 128 8 8450
note11r 128 4 5g 6150 chin
note 10s 128 8 8190
note 10s 64 6 6700
redmi 10 128 6 6790
redmi 10 64 4 5950
redmi 10a 128 4 5150
redmi 10c 128 4 5750
redmi 10c 64 4 5190
redmi 9c 64 3 4490
redmi 9a 32 3450
a1 plus 32 2 3300

POCO
x4 pro 256 8 11790
m5s 128 6 7400
c40 64 4 4590

HUAWEI
honor x7 128 6 6250
honor x7 128 4 5790
honor x6 64 4 4900
honor x5 32 2 3600

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo