فروشگاه اقساطی بیزیلو
274 subscribers
2.41K photos
125 videos
11 files
752 links
🔰 فروش اقساطی کالای دیجیتال
🔰 اعطای نمایندگی به سراسر کشور

@bizilo_namayandegan

☎️ 041 33 35 9629
🔰 شرایط اقساطی :
http://yon.ir/aghsati

🔰تبریز، باغشمال جدید، ساختمان لنا، طبقه۲

احراز هویت درسامانه وزارت فرهنگ :
کد شامد : 1-1-700530-61
Download Telegram
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/06

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 24650 india
a73 256 8 21190
a73 128 8 18790
a54 256 8 22790
a53 256 8 17490
a34 128 8 17590
a33 128 8 15690
a32 128 6 13290
a23 128 6 10990
a23 64 4 8590
a14 128 6 10490
a14 128 9390
a14 64 4 7690
a13 128 4 8990
a03 128 5990
a03 64 5500
a04e 64 3 5290
a03 core 32 4150
m32 128 6 9190
m32 64 4 8090
m13 128 6 9190
m13 64 4 6900
f13 128 4 9050
f13 64 4

XIAOMI
mi 12t pro 256 8 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 call
note11 pro 128 8 14990
note11 128 6 11290
note11 128 4 9950
note 11s 128 8 11990
note 10s 128 8 11690
redmi 10a 128 6 9590
redmi 10a 128 4 6790
redmi 10a 64 3 5690
redmi 10c 128 4 9190
redmi 10c 64 4 6890
redmi 9a 64 2 5450
redmi 9a 32 2 4090
a1 plus 32 2 4090

POCO
x5 pro 256 8 18490
poco x5 256 8 15850
x4 pro 256 8 16190
m4 pro 128 6 10790
m5s 128 6
c40 64 4 6550

HUAWEI
honor x7 128 4 9090
honor x5 32 2 4390
nova y70 128 4 6700

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/09

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 25390 india
a73 256 8 21390
a73 128 8 18900
a54 256 8 22690
a53 256 8 18190
a33 128 8 16450
a33 128 6 13890
a32 128 6 13950
a23 128 6 11190
a23 64 4 8890
a14 128 6 10450
a14 128 9250
a14 64 4 7700
a13 128 4
a03 128 6190
a03 64 5600
a04e 64 3 6450
a03 core 32 4150
m32 128 6 9390
m32 64 4 8200
m13 128 6 9190
m13 64 4 6990
f13 128 4 8990
f13 64 4

XIAOMI
mi 12t pro 256 8 call
m 12t 256 8 call
mi12 lite 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t 128 8 call
mi 11 lite 128 8 5g call
note11 pro plus 256 8 call
note11 pro 128 8 14900
note11 128 6
note11 128 4 10390
note 11s 128 8 12250
note 10s 128 8 11690
redmi 10a 128 6 9590
redmi 10a 128 4 6850
redmi 10a 64 3 5790
redmi 10c 128 4 7500
redmi 10c 64 4
redmi 9a 64 2 5450
redmi 9a 32 2 4150
a1 plus 32 2 4100

POCO
x5 pro 256 8 18590
poco x5 256 8 15990
x4 pro 256 8 16190
m4 pro 128 6 10900
m5s 128 6
c40 64 4 6550

HUAWEI
honor x7 128 4 9090
honor x5 32 2 4390
nova y70 128 4 6700

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/12

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 27000 india
a73 256 8 21690
a73 128 8
a54 256 8 22690
a53 256 8 18290
a53 128 8 17090
a33 128 8 15990
a33 128 6 15190
a32 128 6 13590
a23 128 6 11350
a23 64 4 8900
a14 128 6 10450
a14 128 4 9350
a14 64 4 7700
a13 128 4 9850
a13 64 4 8390
a04s 64 3 7550
a04 64 4 5850
a03 64 call
a04e 64 3 5890
a03 core 32 4300
m32 128 6 9500
m13 128 6 9190
m13 64 4 7890
f13 64 4 7400

XIAOMI
note11 pro 128 8 15090
note11 128 6 11290
note11 128 4 10190
note 11s 128 8 12090
note 10s 128 8 11600
redmi 10c 128 4 7590
redmi 10c 64 4 7190
redmi 10a 128 6 9590
redmi 10a 128 4 6890
redmi 10a 64 3 5790
redmi 9a 64 4 5400
a1 plus 32 2 4150

POCO
x5 pro 256 8 18490
poco x5 256 8 15890
x4 pro 256 8 17290
x4 pro 128 6 15290
c40 64 4 6400

HUAWEI
honor x7 128 4 9090
honor x5 32 2 4390
nova y70 128 4 6700

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/13

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 26890 india
a73 256 8 21590
a73 128 8
a54 256 8 22590
a53 256 8 18190
a53 128 8 16990
a33 128 8 15990
a33 128 6 15150
a32 128 6 13590
a23 128 6 11350
a23 64 4 8690
a14 128 6 10290
a14 128 4 9290
a14 64 4 7590
a13 128 4 9790
a13 64 4 8250
a04s 64 3 7490
a04 64 4 5790
a03 64 5500
a04e 64 3 5690
a03 core 32 4300
m32 128 6 9490
m13 128 6 9190
m13 64 4 7890
f13 64 4

XIAOMI
note11 pro 128 8 15090
note11 128 6 11250
note11 128 4 10150
note 11s 128 8 11990
note 10s 128 8 11590
redmi 10c 128 4 7550
redmi 10c 64 4 7190
redmi 10a 128 6 9590
redmi 10a 128 4 6890
redmi 10a 64 3 5750
redmi 9a 64 4 5390
a1 plus 32 2 4150

POCO
x5 pro 256 8 18490
poco x5 256 8 15790
x4 pro 256 8 17290
x4 pro 128 6 15250
c40 64 4 6390

HUAWEI
honor x7 128 4 9090
honor x5 32 2 4390
nova y70 128 4 6700

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/24

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 25290 india
a73 256 8 20750
a73 128 8 18590
a54 256 8 21600
a53 256 8 18300
a53 128 8 17290
a33 128 8 15190
a33 128 6 14190
a32 128 6 13690
a23 128 6
a23 128 4 9500
a23 64 4 8450
a14 128 6 8750
a14 128 4 8300
a14 64 4 6700
a13 128 4 9190
a13 64 4 7850
a03 64 4 5450
a03 core 32 4190
m13 64 4 7290

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 128 8 10590
note12 128 6 10190
note12 pro 256 8 16090
note11 pro 128 8 14390
note11 pro 128 6 13990
note10 pro 256 8 13450
note11 128 6 9750
note11 128 4 9390
note 11s 128 8 10190
note 10s 128 8 10490
redmi 10c 128 4 7150
redmi 10c 64 4 6650
redmi 10a 128 4 6290
redmi 10a 64 4 5190 چین
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3650

POCO
x5 pro 256 8 17950
poco x5 256 8 15590
x4 pro 256 8 16790
poco m5s 128 6 8900
x4 pro 128 6 14200
c40 64 4 6090

HUAWEI
honor x8 128 6 9290
honor x7 128 4 7990
honor x5 32 2 3900
nova y70 128 4 6700
y90 128 8 9850

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/27

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 20590 india
a73 256 8 20890
a73 128 8 18590
a54 256 8
a53 256 8 18300
a53 128 8 17290
a34 128 8 15290
a34 128 6 14590
a33 128 8 14900
a33 128 6 13750
a32 128 6 13490
a23 128 6 9890
a23 128 4 9500
a23 64 4 8350
a14 128 6 8750
a14 128 4 8250
a14 64 4 6690
a13 128 4 9190
a13 64 4 7590
a04s 64 4 6850
a04s 32 3 5850
a03 64 4 5450
a03 core 32 4190
m13 64 4 6690

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 128 8 10090
note12 128 6 9790
note12 pro 256 8 14900
note11 pro 128 8 14200
note11 pro 128 6 13500
note10 pro 256 8 13390
note11 128 6 9650
note11 128 4 8750
note 11s 128 8 9290
redmi 10c 128 4
redmi 10c 64 4
redmi 10a 128 4 6050
redmi 10a 64 3 4950
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3700

POCO
x5 pro 256 8
poco x5 256 8
x4 pro 256 8 16790
poco x4 pro 128 6 14050
poco m5s 128 6 8900
c40 64 4 5990

HUAWEI
honor x8 128 6 9290
honor x7 128 4 7990
honor x5 32 2 3900
nova y70 128 4 6700
y90 128 8 9850

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/28

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 22490 india
a73 256 8 21090
a73 128 8 18590
a54 256 8
a53 256 8 18300
a53 128 8
a34 128 8
a34 128 6 14590
a33 128 8 14690
a33 128 6 13750
a32 128 6 13390
a23 128 6 9890
a23 128 4 9500
a23 64 4 8190
a14 128 6 8690
a14 128 4 8090
a14 64 4 6650
a13 128 4 9090
a13 64 4 7590
a04s 64 4 6690
a04s 32 3 5950
a03 64 4 5450
a03 core 32 4150
m13 64 4 6650

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 128 8 9600
note12 128 6 9190
note12 pro 256 8 14550
note11 pro 128 8 14300
note11 pro 128 6 13500
note10 pro 256 8 13090
note11 128 6 9650
note11 128 4 8750
note 11s 128 8 9190
redmi 12c 128 6 7150
redmi 12c 128 4 6850
redmi 12c 64 4 6500
redmi 10a 128 4 5990
redmi 10a 64 3 4790
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3700

POCO
x5 pro 256 8 16890
poco x5 256 8
x4 pro 256 8 15890
poco x4 pro 128 6 13700
poco m5s 128 6 8900
c40 64 4 5990

HUAWEI
honor x8 128 6 9290
honor x7 128 4 7990
honor x5 32 2 3850
honor x7a 128 4 8090
y90 128 8 9850
y70 128 4 6650

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/02/30

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 22790 india
a73 256 8 20890
a73 128 8 18590
a54 128 8 18690
a53 256 8 18390
a53 128 6 16390
a34 128 8 15190
a34 128 6 14590
a33 128 8
a33 128 6 13700
a32 128 6 12990
a23 128 6 9690
a23 128 4
a23 64 4 8190
a14 128 6 8650
a14 128 4 8050
a14 64 4 6500
a13 128 4 8990
a13 64 4 7590
a04s 64 4 6690
a04s 32 3 5950
a03 64 4 5450
a03 core 32 4150
m13 64 4

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 128 8 9600
note12 128 6 9190
note12 pro 256 8 14550
note11 pro 128 8 14390
note11 pro 128 6 13500
note10 pro 256 8 13090
note11 128 6 9650
note11 128 4 8790
note 11s 128 8 9190
redmi 12c 128 6 7150
redmi 12c 128 4 6850
redmi 12c 64 4 6500
redmi 10a 128 4 6050
redmi 10a 64 3 5090
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3700

POCO
x5 pro 256 8 16550
poco x5 256 8 14050
x4 pro 256 8 15890
poco x4 pro 128 6 13700
poco m5s 128 6 8900
c40 64 4 5990

HUAWEI
honor x8 128 6 9290
honor x7 128 4 7990
honor x5 32 2 3850
honor x7a 128 4 8090
y90 128 8 9850
y70 128 4 6650

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/01

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 22290 india
a73 256 8 20890
a73 256 8 20790
a73 128 8 18390
a54 256 8 19590
a54 128 8 18690
a53 256 8 18190
a53 128 6
a52s 128 6 16090
a34 128 8 14590
a33 128 8
a33 128 6 14190
a32 128 6 12990
a23 128 6 9990
a23 128 4 9450
a23 64 4 8150
a14 128 6
a14 128 4 8100
a14 64 4 6890
a13 128 4 8550
a13 64 4 7590
a04s 64 4 6690
a04s 32 3 5950
a03 64 4 5450
a03 core 32 4150
f13 64 4 6750

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 128 8 9190
note12 128 6 9090
note12 pro 256 8 14190
note11 pro 128 8 14290
note11 pro 128 6 13500
note10 pro 256 8 12790
note11 128 6 9790
note11 128 4 8790
note 11s 128 8 9790
redmi 12c 128 6 7190
redmi 12c 128 4 6850
redmi 12c 64 4 6500
redmi 10a 128 4 6050
redmi 10a 64 3 5290
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3700

POCO
x5 pro 256 8 16690
poco x5 256 8 12990
x4 pro 256 8 15390
poco x4 pro 128 6 13700
poco m5s 128 6 7790
c40 64 4 5250

HUAWEI
honor x8 128 6 9290
honor x7 128 4 7990
honor x5 32 2 3850
honor x7a 128 4 8090
y90 128 8 9850
y70 128 4 6650

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/02

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 22290 india
a73 256 8 21090
a73 128 8 18900
a54 256 8 19090
a54 128 8 18690
a53 256 8 18090
a52s 128 8 16790
a52s 128 6 16090
a34 128 8 14690
a33 128 6 13500 india
a32 128 6 13800
a24 128 6 11190
a23 128 6 9990
a23 128 4 9450
a23 64 4 8150
a14 128 6 10290
a14 128 4 8100
a14 64 4 6790
a13 128 4 8550
a13 64 4 7590
m13 64 4 6750
f13 64 4 6750
a04s 128 4 7550
a04s 32 3 5950
a03 64 4 5290
a03 core 32 4350

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 128 8 9290
note12 128 6
note12 pro 256 8 14290
note11 pro 128 8 14390
note11 pro 128 6 13500
note11 128 6 9900
note11 128 4 8700
note 11s 128 8 10190
redmi 12c 128 6 7190
redmi 12c 128 4 6890
redmi 12c 64 4 6500
redmi 10a 128 4 6050
redmi 10a 64 3 5290
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3700

POCO
x5 pro 256 8 16790
poco x5 256 8
x4 pro 256 8 15390
poco x4 pro 128 6 13700
poco m5s 128 6 7790
c40 64 4 5190

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/03

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 22290 india
a73 256 8 21290
a73 128 8 18190
a54 256 8 19590
a54 128 8 18690
a53 256 8 18090
a34 128 8 14690
a33 128 6 13500 india
a32 128 6 12990
a24 128 6 11090
a23 128 6 10390
a23 128 4 9390
a23 64 4 8350
a14 128 6 10290
a14 128 4 7990
a14 64 4 6700
a13 128 4 8550
a13 64 4 7590
m13 64 4 6700
f13 128 4 8690
a04s 128 4 7550
a04s 32 3 5950
a03 64 4 5290
a03 core 32 4350

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 14190
note12 pro 128 8 13750
note11 pro 128 8 14350
note11 pro 128 6 13500
note12 128 8 9450
note12 128 6 9190
note11 128 6 9990
note11 128 4 8690
note 11s 128 8 10190
redmi 12c 128 6 6890
redmi 12c 128 4 6390
redmi 12c 64 4 6550
redmi 10a 128 4 6050
redmi 10a 64 3 5290
redmi 9a 64 4 4900
a1 plus 32 2 3650

POCO
x5 pro 256 8 16490
poco x5 256 8 12890
x4 pro 256 8 15390
poco x4 pro 128 6 13700
poco m5s 128 6 8390
c40 64 4 5250

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/08

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 23690
a73 256 8 21090
a73 128 8 19000
a54 256 8 19290
a54 128 8 18390
a53 256 8 17890
a34 128 8 14690
a33 128 8 15390
a32 128 6 12990
a24 128 6 11350
a23 128 6 10390
a23 128 4 9290
a23 64 4 9190
a14 128 6 10290
a14 128 4 7890
a14 64 4 6700
a13 128 4 8450
a13 64 4 7750
m13 64 4 call
f13 128 4 8690
f13 64 4 6790
a04s 128 4 7550
a04s 64 3 6500
a04e 64 3 5250
a03 core 32 4390

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 14290
note12 pro 128 8 13750
note11 pro 128 8 14290
note11 pro 128 6 13500
note12 128 8 9390
note12 128 6 8890
note11 128 6 9500
note11 128 4 8750
note 11s 128 8 10090
redmi 12c 128 6 6900
redmi 12c 128 4 5990
redmi 12c 64 4 5450
redmi 10a 128 4 5750
redmi 10a 64 3 5150
redmi 9a 64 4 4900
a2 plus 32 3800

POCO
x5 pro 256 8 16650
poco x5 256 8 12890
x4 pro 256 8 15390
poco x4 pro 128 6
poco m5s 128 6 8190
c40 64 4 5250

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/17

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 23490
a73 256 8 20950
a73 128 8 18490
a54 256 8 18690
a54 128 8 17190
a53 256 8 18150
a34 128 8 14050
a33 128 8 14990
a33 128 6 13890
a24 128 6 11250
a24 128 4 10690
a23 128 6 11050
a23 128 4 9250
a23 64 4 7950
a14 128 6 9950
a14 128 4 7250
a14 64 4 6390
a13 128 4 8450
a13 64 4 7250
m13 64 4 6690
f13 64 4 6590
a04s 128 4 7500
a04s 64 4 6090
a04e 64 3
a03 core 32 4290

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 13500
note12 pro 128 8
note11 pro 128 8 13890
note11 pro 128 6 13500
note12 128 8 9050
note12 128 6 8750
note11 128 6 8290
note11 128 4 8450
note 11s 128 8 9690
redmi 12c 128 6
redmi 12c 128 4
redmi 12c 64 4
redmi 10c 128 4 6490
redmi 10c 64 4 5790
redmi 10a 128 4 5650
redmi 10a 64 3 5050
redmi 9a 64 4 5190
rdmi 9a 32 2 3650
redmi 9c 64 3 5400
a2 plus 32 3650

POCO
x5 pro 256 8 16650
poco x5 256 8 12290
x4 pro 256 8 15350
poco m5s 128 6 8090
c40 64 4 5250

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/18

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 23490
a73 256 8 20950
a73 128 8 18390
a54 256 8 18590
a54 128 8 17150
a53 256 8 18150
a34 128 8 14050
a33 128 8 14990
a33 128 6 13890
a24 128 6 11190
a24 128 4 9950
a23 128 6 10690
a23 128 4 9050
a23 64 4 7950
a14 128 6 8490
a14 128 4 7250
a14 64 4 6390
a13 128 4 8150
a13 64 4 7250
m13 64 4 6690
f13 64 4 6590
a04s 128 4 7500
a04s 64 4 6090
a04e 64 3 4900
a03 core 32 4290

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 13500
note12 pro 128 8
note11 pro 128 8 13600
note11 pro 128 6
note12 128 8 9150
note12 128 6 8550
note11 128 6 9290
note11 128 4 8450
note 11s 128 8 9390
redmi 12c 128 6
redmi 12c 128 4 6390
redmi 12c 64 4 5250
redmi 10c 128 4 6490
redmi 10c 64 4 5790
redmi 10a 128 4 5650
redmi 10a 64 3 5050
redmi 9a 64 4 5190
rdmi 9a 32 2 3650
redmi 9c 64 3 5400
a2 plus 32 3690

POCO
x5 pro 256 8 16650
poco x5 256 8 12290
x4 pro 256 8 15350
poco m5s 128 6 8090
c40 64 4 5190

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/20

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 22190 india
a73 256 8 20950 india
a73 128 8 18390
a54 256 8 18590
a54 128 8 17090
a53 256 8 18150
a34 128 8 14050
a33 128 8 14990
a33 128 6 13890
a24 128 8 12150
a24 128 6 11190
a24 128 4 9790
a23 128 6 10690
a23 128 4 9050
a23 64 4 7950
a14 128 6 8550
a14 128 4 7250
a14 64 4 6450
a13 128 4 8150
a13 64 4 7290
m13 64 4 6690
f13 64 4
a04s 128 4 7500
a04s 64 4 6090
a04e 64 3 4900
a03 core 32 4290

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 13500
note12 pro 128 8
note11 pro 128 8 13600
note11 pro 128 6 13500
note12 128 8 9090
note12 128 6 8550
note11 128 6 9390
note11 128 4 8450
note 11s 128 8 9390
redmi 12c 128 6390
redmi 12c 128 4 5890
redmi 12c 64 4 5150
redmi 10c 128 4 6490
redmi 10c 64 4 5790
redmi 10a 128 4 5650
redmi 10a 64 3 4790
redmi 9a 64 4 5190
rdmi 9a 32 2 3650
redmi 9c 64 3 5400
a2 plus 32 3590

POCO
x5 pro 256 8 16650
poco x5 256 8 12290
x4 pro 256 8 15150
poco m5s 128 6 8350
c40 64 4 5190

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/27

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 20590 india
a73 256 8 20650 india
a73 128 8 17850
a54 256 8 18150
a54 128 8 16090
a53 256 8 17750
a34 128 8 12950
a33 128 8 14450
a33 128 6 13290
a24 128 6 10590
a24 128 4 9500
a23 128 6 10390
a23 128 4 8750
a23 64 4 7690
a14 128 6 8550
a14 128 4 7050
a14 64 4 6150
a13 128 4 7790
a13 64 4 7250
m13 64 4
f13 64 4 6650
a04s 128 4 7500
a04s 64 4 5950
a04e 64 3 4950
a03 core 32 4290

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 12790
note12 pro 128 8 12450
note11 pro 128 8 13190
note11 pro 128 6 12450
note12 128 8 8890
note12 128 6 8150
note11 128 6 9390
note11 128 4 8450
note 11s 128 8 9250
redmi 12c 128 4 5690
redmi 12c 64 4 5150
redmi 10a 128 4 5250
redmi 10a 64 3 4500
redmi 9a 64 4 4900
redmi 9a 32 2 3450
redmi 9c 64 3 5050
a2 plus 32 3550

POCO
x5 pro 256 8 15550
poco x5 256 8 11790
x4 pro 256 8 14790
poco m5s 128 8 9650
c40 64 4 5090

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/28

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 20590 india
a73 256 8 20650 india
a73 128 8 17850 india
a54 256 8 18150
a54 128 8 16090
a53 256 8 17750
a34 128 8 13150
a33 128 8 14450
a33 128 6 13290
a24 128 6
a24 128 4 9450
a23 128 6 10490
a23 128 4 8750
a23 64 4 7690
a14 128 6 8550
a14 128 4 7050
a14 64 4 5900
a13 128 4 7750
a13 64 4 7250
m13 64 4 6500
f13 64 4 6450
a04s 64 4 5650
a04e 64 3 4650
a03 core 32 4290

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 12790
note12 pro 128 8 12450
note11 pro 128 8 14090
note11 pro 128 6 12450
note12 128 8 9050
note12 128 6 8550
note11 128 6 9190
note11 128 4 8450
note 11s 128 8 9350
redmi 12c 128 4 5690
redmi 12c 64 4 5250
redmi 10a 128 4 5250
redmi 10a 64 3 4500
redmi 9a 64 4 4900
redmi 9a 32 2 3450
redmi 9c 64 3 5050
a2 plus 32 3650

POCO
x5 pro 256 8 15550
x5 256 8 11450
x4 pro 256 8 14790
m5s 128 8 9650
m5s 128 6 7890
c40 64 4 4750

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/30

⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید
SAMSUNG
s21fe 256 8 20150 india
a73 256 8 19390 india
a73 128 8
a54 256 8 16950
a54 128 8 15390
a53 256 8 16450
a53 128 8 15900
a34 128 8 12720
a33 128 8 14150
a33 128 6 12950
a32 128 6 12620
a24 128 6 9500
a24 128 4 9230
a23 128 6 10090
a23 128 4 8690
a23 64 4 7450
a14 128 6 8550
a14 128 4 6850
a14 64 4 5850
a13 128 4 7510
a13 64 4 7320
m13 64 4 6370
f13 64 4 6310
a04s 64 4 5450
a04e 64 3
a03 core 32 4200

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 12400
note12 pro 128 8 12190
note11 pro 128 8 13250
note11 pro 128 6 12190
note12 128 8 8750
note12 128 6 7950
note11 128 6 call
note11 128 4 8210
note 11s 128 8 9110
redmi 12c 128 4 5450
redmi 12c 64 4 4790
redmi 10a 128 4 5150
redmi 10a 64 3 4500
redmi 9a 64 4 4570
redmi 9a 32 2 3350
redmi 9c 64 3 4930
a2 plus 32 3550

POCO
x5 pro 256 8 15390
x5 256 8 11090
x4 pro 256 8 14550
m5s 128 6 7750
c40 64 4 4630

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/03/31

SAMSUNG
s21fe 256 8 20150 india
a73 256 8 20090 india
a73 128 8 17390
a54 256 8 16390
a54 128 8 15490
a53 256 8 16450
a53 128 8 15900
a34 128 8 12450
a33 128 8 14150
a33 128 6 12750
a32 128 6 12650
a24 128 6 9290
a24 128 4 9290
a23 128 6 10090
a23 128 4 9050
a23 64 4 7350
a14 128 6 8550
a14 128 4 6950
a14 64 4 5890
a13 128 4 7690
a13 64 4 7290
m13 64 4 6590
f13 64 4
a04s 64 4 5450
a04e 64 3
a03 core 32 4190

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 14290
note12 pro 256 8 12250
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 12190
note12 128 8 8750
note12 128 6 7950
note12 128 4 7850
note11 128 6 8990
note11 128 4 8230
note 11s 128 8 9120
redni 12c 128 6 5950
redmi 12c 128 4 5450
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9a 64 4 4550
redmi 9a 32 2 3350
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3550

POCO
x5 pro 256 8 15390
x5 256 8 11090
x4 pro 256 8 14290
m5s 128 6 7750
c40 64 4 4570

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/03

SAMSUNG
s21fe 256 8 21090 vit
a73 256 8 20090 india
a73 128 8 17450
a54 256 8 16450
a54 128 8 15390
a53 256 8 16450
a53 128 8 15900
a34 128 8 13190
a33 128 8
a33 128 6 12750
a32 128 6 12790
a24 128 6 9850
a24 128 4 9350
a23 128 6 10090
a23 128 4 8890
a23 64 4 7350
a14 128 6 8550
a14 128 4 6950
a14 64 4 5790
a13 128 4 7690
a13 64 4 7290
m13 64 4 6490
f13 64 4 6320
a04s 64 4 5350
a04e 64 3 4590
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g
note12 pro 256 8 12290
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 12190
note12 128 8 8850
note12 128 6
note12 128 4 7790
note11 128 6 9050
note11 128 4 8120
note 11s 128 8 9120
redni 12c 128 6 5750
redmi 12c 128 4 5490
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3350
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3550

POCO
x5 pro 256 8 15390
x5 256 8 11090
x4 pro 256 8 call
m5s 128 6 7750
c40 64 4 call

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo