فروشگاه اقساطی بیزیلو
268 subscribers
2.41K photos
125 videos
11 files
752 links
🔰 فروش اقساطی کالای دیجیتال
🔰 اعطای نمایندگی به سراسر کشور

@bizilo_namayandegan

☎️ 041 33 35 9629
🔰 شرایط اقساطی :
http://yon.ir/aghsati

🔰تبریز، باغشمال جدید، ساختمان لنا، طبقه۲

احراز هویت درسامانه وزارت فرهنگ :
کد شامد : 1-1-700530-61
Download Telegram
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/04

SAMSUNG
s21fe 256 8 21490 vit
a73 256 8 20590 india
a73 128 8 17490
a54 256 8 16450
a54 128 8 15390
a53 256 8 16450
a53 128 8 15690
a34 128 8 13190
a33 128 6 12750
a32 128 6 12750
a24 128 6 9450
a24 128 4 8900
a23 128 6 10190
a23 128 4 8890
a23 64 4 7450
a14 128 6 8550
a14 128 4 6950
a14 64 4 5590
a13 128 4 7790
a13 64 4 7290
m13 64 4 6590
f13 64 4 6320
a04s 64 4 5350
a04e 64 3 4520
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 14200
note12 pro 256 8 12090
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 12190
note12 128 8 8850
note12 128 6
note12 128 4 7750
note11 128 6 9090
note11 128 4 7750
note 11s 128 8 9250
redni 12c 128 6 5950
redmi 12c 128 4 5250
redmi 12c 64 4 4750
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3350
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3550

POCO
x5 pro 256 8 15390
x5 256 8 11090
x4 pro 256 8 14450
m5s 128 6 7750
c40 64 4 7550

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/06

SAMSUNG
s21fe 256 8 20390 india
a73 256 8 20590 india
a73 128 8 17090
a54 256 8 16550
a54 128 8 15390
a53 256 8 16250
a53 128 8 15690
a34 128 8 12650
a33 128 6 12750
a32 128 6 12550
a24 128 6 9450
a24 128 4 8900
a23 128 6 9750
a23 128 4
a23 64 4 7450
a14 128 6 8290
a14 128 4 7100
a14 64 4 5950
a13 128 4 8100
a13 64 4 7350
m13 64 4 6450
f13 64 4 6150
a04s 64 4 5400
a04e 64 3 4500
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 14090
note12 pro 256 8 11990
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 11350
note12 128 8 8790
note12 128 6 7950
note12 128 4 7750
note 12s 256 8 9890 *** new
note11 128 6
note11 128 4 7750
note 11s 128 8 9150
redni 12c 128 6 5850
redmi 12c 128 4 5200
redmi 12c 64 4 4890
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3350
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3600

POCO
x5 pro 256 8 15000
x5 256 8 11090
x4 pro 256 8
m5s 128 6 7750
c40 64 4 4590

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/11

SAMSUNG
s21fe 256 8 20890 india
a73 256 8 20390 india
a73 128 8 17290
a54 256 8 15790
a54 128 8 15390
a53 256 8 15790
a53 128 8 15590
a34 128 8 12750
a34 128 6 11890
a32 128 6 12500
a24 128 8 10600
a24 128 6 9450
a24 128 4 8990
a23 128 6 9790
a23 128 4 9450
a23 64 4 7490
a14 128 6 8000
a14 128 4 7050
a14 64 4 5990
a13 128 4 8100
a13 64 4 7350
m13 64 4 6300
f13 64 4 6150
a04s 64 4 5400
a04e 64 3 4300
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13890
note12 pro 256 8 11690
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 11350
note12 128 8 8690
note12 128 6 8090
note12 128 4 7550
note 12s 256 8 9890
note11 128 6 8900
note11 128 4 7750
note 11s 128 8 9050
redni 12c 128 6 5650
redmi 12c 128 4 5200
redmi 12c 64 4 4890
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4300
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3390
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3500

POCO
x5 pro 256 8 14850
x5 256 8 11090
x4 pro 256 8
m5s 128 6 7350
c40 64 4 4590

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/13

SAMSUNG
s21fe 256 8 20000 india
a73 256 8 19850
a73 128 8 17390
a54 256 8 16890
a54 128 8 15490
a53 256 8 15790
a53 128 8 15690
a34 128 8 12500
a34 128 6 11690
a32 128 6 11590
a24 128 8 10190
a24 128 6 9150
a24 128 4 8850
a23 128 6 9890
a23 128 4 9350
a23 64 4 7450
a14 128 6 8090
a14 128 4 6790
a14 64 4 5850
a13 128 4 8100
a13 64 4 7350
m13 64 4 6300
f13 64 4 6190
a04s 64 4 5400
a04e 64 3 4200
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13890
note12 pro 256 8 11590
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 11150
note12 128 8 8650
note12 128 6 8090
note12 128 4 7550
note 12s 256 8 9590
note11 128 6 8690
note11 128 4 7750
note 11s 128 8 9050
redni 12c 128 6 5790
redmi 12c 128 4 5150
redmi 12c 64 4 4890
redmi 10a 128 4 4700
redmi 10a 64 3 4200
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3400

POCO
x5 pro 256 8 14590
x5 256 8 10750
x4 pro 256 8
m5s 128 6 7350
c40 64 4 4590

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/18

SAMSUNG
s21fe 256 8 19990
a73 256 8 20600
a73 128 8
a54 256 8 15690
a54 128 8 14990
a53 256 8 15290
a53 128 8 14950
a34 128 8 11990
a34 256 8 13650
a34 128 6 11250
a32 128 6 12190
a24 128 8 9990
a24 128 6 8850
a24 128 4 8090
a23 128 6 9490
a23 128 4 9290
a23 64 4 7700
a14 128 6 7690
a14 128 4 6890
a14 64 4 5700
a13 128 4 8090
a13 64 4 7350
m13 64 4 5250
f13 64 4 5200
a04s 64 4 5350
a04e 64 3 4190
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13590
note12 pro 256 8 11090
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 10850
note12 128 8 8590
note12 128 6 8100
note12 128 4 7550
note 12s 256 8 9590
note11 128 6 8450
note11 128 4 7500
note 11s 128 8 8850
redni 12c 128 6 5750
redmi 12c 128 4 4950
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4750
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4550
redmi 9a 32 2 3300
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3300

POCO
x5 pro 256 8 14590
x5 256 8
m5s 128 6
c40 64 4 4450

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/20

SAMSUNG
s21fe 256 8 19890
a73 256 8 20590
a73 128 8 17800
a54 256 8 15490
a54 128 8 13990
a53 256 8 15250
a53 128 8 14950
a34 256 8 13650
a34 128 8 11550
a34 128 6 11250
a32 128 6 11350
a24 128 8 9990
a24 128 6 8690
a24 128 4 8190
a23 128 6 9550
a23 128 4 9450
a23 64 4 7600
a14 128 6 7650
a14 128 4 6750
a14 64 4 5550
a13 128 4 7990
a13 64 4 7390
m13 64 4 6250
f13 64 4 6200
a04s 64 4 5190
a04e 64 3 4150
a03 core 32 3900

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13300
note12 pro 256 8 10950
note11 pro 128 8 13050
note11 pro 128 6 10600
note12 128 8 8290
note12 128 6 8100
note12 128 4 7550
note 12s 256 8 9490
note11 128 6 8490
note11 128 4 7450
note 11s 128 8 8790
redni 12c 128 6 5650
redmi 12c 128 4 4750
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4750
redmi 10a 64 3 4200
redmi 9a 64 4 4550
redmi 9a 32 2 3300
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3300

POCO
x5 pro 256 8 15190
x5 256 8 10800
m5s 128 4 6490
c40 64 4 4450

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/22

SAMSUNG
s21fe 256 8 19490
a73 256 8
a73 128 8
a54 256 8 15250
a54 128 8 13890
a53 256 8 15250
a53 128 8 14950
a34 256 8 11090
a34 128 8 11550
a34 128 6 11350
a32 128 6
a24 128 8 9990
a24 128 6 8290
a24 128 4 7650
a23 128 6 9590
a23 128 4 9390
a23 64 4
a14 128 6 7650
a14 128 4 6990
a14 64 4 5550
a13 128 4 7990
a13 64 4 7390
m13 64 4 6090
f13 64 4 6150
a04s 64 4
a04e 64 3 3990
a03 core 32 3990

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13250
note12 pro 256 8 10790
note11 pro 128 8 12550
note11 pro 128 6 10600
note12 128 8 8290
note12 128 6 8100
note12 128 4
note 12s 256 8 9790
note11 128 6 8350
note11 128 4 7400
note 11s 128 8 8850
redni 12c 128 6 5590
redmi 12c 128 4 4650
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4750
redmi 10a 64 3 4150
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3250
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3250

POCO
x5 pro 256 8 14090
x5 256 8 10850
m5s 128 6 7500
c40 64 4 4350

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/25

SAMSUNG
s21fe 256 8 19890
a73 256 8 21500
a73 128 8
a54 256 8 15250
a54 128 8 13890
a53 256 8 15250
a53 128 8 14950
a34 128 8 11790
a34 128 6 11190
a32 128 6 11900
a24 128 8 9990
a24 128 6 8390
a24 128 4 7850
a23 128 6 9590
a23 128 4 9350
a23 64 4
a14 128 6 7590
a14 128 4 6450
a14 64 4 5850
a13 128 4 7950
a13 64 4 7390
m13 64 4 6100
f13 64 3 6150
a04s 64 4 4900
a04e 64 3 3990
a03 core 32 3850

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13450
note12 pro 256 8 10750
note11 pro 128 8 12550
note11 pro 128 6 10600
note12 128 8 8390
note12 128 6
note12 128 4 8050
note 12s 256 8 9790
note11 128 6 8390
note11 128 4 7350
note 11s 128 8 8750
redni 12c 128 6 5450
redmi 12c 128 4 4690
redmi 12c 64 4 4400
redmi 10a 128 4
redmi 10a 64 3 4150
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3250
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3250

POCO
x5 pro 256 8 14090
x5 256 8 10850
m5s 128 6
c40 64 4 4400

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/27

SAMSUNG
s21fe 256 8
a73 256 8 21290
a54 256 8 15490
a54 128 8 13990
a53 256 8 15290
a53 128 8 14990
a34 128 8 11190
a34 128 6 11050
a32 128 6 10990
a24 128 8 9690
a24 128 6 7790
a24 128 4 7690
a23 128 6 9390
a23 128 4 9350 VIT
a14 128 6 7090
a14 128 4 6490
a14 64 4 5550
a13 128 4 8250
a13 64 4 7390
m13 64 4 6050
f13 64 3 6050
a04s 64 4 4990
a04e 64 3 4090
a03 core 32 3750

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 14250
note12 pro 256 8 10790
note11 pro 128 8 12490
note11 pro 128 6 10600
note12 128 8 8350
note12 128 6
note12 128 4 7450
note 12s 256 8 9790
note11 128 6 8490
note11 128 4 7400
note 11s 128 8 8750
redni 12c 128 6 5450
redmi 12c 128 4 4650
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4150
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3200
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3250

POCO
x5 pro 256 8 14190
x5 256 8 10850
m5s 128 6
c40 64 4 4300

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/28

SAMSUNG
s21fe 256 8 20750
a73 256 8 21290
a54 256 8 15390
a54 128 8 13790
a53 256 8 15290
a53 128 8 14990
a34 128 8 11200
a34 128 6 10600
a32 128 6 11050
a24 128 8 9150
a24 128 6 8250
a24 128 4 7500
a23 128 6 9390
a23 128 4 9350 VIT
a14 128 6 7100
a14 128 4 6500
a14 64 4 5450
a13 128 4 8250
a13 64 4 7450
m13 64 4 6100
f13 64 3 6150
a04s 64 4 5000
a04e 64 3 4090
a03 core 32 3750

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13690
note12 pro 256 8 10700
note11 pro 128 8 12550
note11 pro 128 6 10600
note12 128 8 8350
note12 128 6 8400
note12 128 4 7450
note 12s 256 8 9790
note11 128 6 8400
note11 128 4
note 11s 128 8 8750
redni 12c 128 6 5500
redmi 12c 128 4 4650
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4250
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3200
redmi 9c 64 3 4990
a2 plus 32 3250

POCO
x5 pro 256 8 14090
x5 256 8 10850
m5s 128 6
c40 64 4 4300

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/04/31

SAMSUNG
s21fe 256 8 20250
a73 256 8 21200
a73 128 8 17590
a54 256 8 16750
a53 256 8 15290
a53 128 8 14990
a34 128 8 11050
a34 128 6 10600
a32 128 6 11050
a24 128 8 9150
a24 128 6 8200
a24 128 4 7500
a23 128 6 9750
a23 128 4 9350
a14 128 6 7050
a14 128 4 6500
a14 64 4 5450
a13 128 4 8250
a13 64 4 7450
m13 64 4 6100
f13 64 3 6100
a04s 64 4 5050
a04e 64 3 4090
a03 core 32 3750

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13690
note12 pro 256 8 10700
note11 pro 128 8 12550
note11 pro 128 6 10500
note12 128 8 8390
note12 128 6
note12 128 4
note 12s 256 8 9790
note11 128 6
note11 128 4 7350
note 11s 128 8 8750
redni 12c 128 6 5500
redmi 12c 128 4
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4 4950
redmi 10a 64 3 4190
redmi 9a 64 4 4500
redmi 9a 32 2 3200
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3200

POCO
x5 pro 256 8 14090
x5 256 8 10850
m5s 128 6
c40 64 4 4300

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/03

SAMSUNG
s21fe 256 8 19290
a73 256 8 21950
a73 128 8 17590
a54 256 8 15450
a53 256 8 14690
a53 128 8 13990
a34 128 8 11050
a34 128 6 10150
a32 128 6 11050
a24 128 8 9000
a24 128 6 8190
a24 128 4 7290
a23 128 6 9390
a23 128 4 8900
a14 128 6 7050
a14 128 4 6390
a14 64 4 5390
a13 128 4 7890
a13 64 4 7450
m13 64 4 6100
f13 64 3 6100
a04s 64 4 5150
a04e 64 3 3950
a03 core 32 3600

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13750
note12 pro 256 8 10600
note11 pro 128 8 12450
note11 pro 128 6 10100
note12 128 8 8200
note12 128 6
note12 128 4 7650
note 12s 256 8 9790
note11 128 6
note11 128 4
note 11s 128 8 8750
redni 12c 128 6 5500
redmi 12c 128 4 4890
redmi 12c 64 4 4290
redmi 10a 128 4
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4550
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 4950
a2 plus 32 3150

POCO
x5 pro 256 8 14090
x4 pro 256 8 13490
x5 256 8 10850
m5 128 6 6390
m5 128 4 6150
c40 64 4 4390

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/07

SAMSUNG
s21fe 256 8 18990
a73 256 8 21950
a73 128 8 17590
a54 256 8 16800
a53 256 8 14690
a53 128 8 13990
a34 256 8 13090
a34 128 8 11050
a34 128 6 10150
a32 128 6 11050
a24 128 8 8800
a24 128 6 8100
a24 128 4 7450
a23 128 6 9390
a23 128 4 8900
a14 128 6 6590
a14 128 4 6390
a14 64 4 5350
a13 128 4 7890
a13 64 4 7450
m13 64 4 5690
f13 64 3 6100
a04s 64 4 5200
a04e 64 3 3900
a03 core 32 3600

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13750
note12 pro 256 8 10700
note11 pro 128 8 11690
note11 pro 128 6 10100
note12 128 8 8250
note12 128 6
note12 128 4 7450
note 12s 256 8 9790
note11 128 6
note11 128 4
note 11s 128 8 8750
redni 12c 128 6 5500
redmi 12c 128 4 4990
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4200
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 4990
a2 plus 32 3150

POCO
f5 256 12 18990
x5 pro 256 8 14200
x4 pro 256 8 13490
x5 256 8
m5 128 6 6390
m5 128 4 6150
c40 64 4 4390

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/09

SAMSUNG
s21fe 256 8 18990
a73 256 8 21950
a73 128 8 20590
a54 256 8 16590
a53 256 8 14690
a53 128 8 13990
a34 256 8 12890
a34 128 8 10890
a34 128 6 9900
a32 128 6 11050
a24 128 8 8790
a24 128 6 8190
a24 128 4 7450
a23 128 6 9390
a23 128 4 8900
a14 128 6 6600
a14 128 4 6450
a14 64 4 5400
a13 128 4 7990
a13 64 4
m13 64 4 5650
f13 64 3 6050
a04s 64 4 5200
a04e 64 3 3950
a03 core 32 3590

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13790
note12 pro 256 8 10600
note11 pro 128 8 11790
note11 pro 128 6 10100
note12 128 8 8250
note12 128 6 7790
note12 128 4 7450
note 12s 256 8 9600
note11 128 6
note11 128 4
note 11s 128 8 8750
redmi12 256 8 8600
redmi12 128 8 7690
redni 12c 128 6 5500
redmi 12c 128 4 4890
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4
redmi 10a 64 3 4600
redmi 9a 64 4 4190
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 4990
a2 plus 32 3150

POCO
f5 256 12 18990
x5 pro 256 8 14100
x4 pro 256 8 13450
x5 256 8
m5 128 6 6450
m5 128 4 6100
c40 64 4 4350

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/11

SAMSUNG
s21fe 256 8 19950
a73 256 8 21950
a73 128 8
a54 256 8 17950
a53 256 8 14890
a53 128 8 13990
a34 256 8 13250
a34 128 8 11450
a34 128 6 10650
a32 128 6 11050
a24 128 8 8850
a24 128 6 8250
a24 128 4 7450
a23 128 6 9390
a23 128 4 8900
a14 128 6 6790
a14 128 4 6590
a14 64 4 5590
a13 128 4
a13 64 4
m13 64 4 5600
f13 64 3 5790
a04s 64 4
a04e 64 3 3900
a03 core 32 3450

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 13950
note12 pro 256 8 11200
note11 pro 128 8 11990
note11 pro 128 6 10100
note12 128 8 8590
note12 128 6 7850
note12 128 4 7450
note 12s 256 8 10100
note11 128 6
note11 128 4
note 11s 128 8 8790
redmi12 256 8 8700
redmi12 128 8 7690
redni 12c 128 6 5550
redmi 12c 128 4 4890
redmi 12c 64 4
redmi 10a 128 4
redmi 10a 64 3 4400
redmi 9a 64 4 4190
redmi 9a 32 2 3200
redmi 9c 64 3 4990
a2 plus 32 3200

POCO
f5 256 12
x5 pro 256 8 14200
x4 pro 256 8 13450
x5 256 8 11050
m5 128 6 6450
m5 128 4 6100
c40 64 4 4350

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/15

SAMSUNG
s21fe 256 8 19950
a73 256 8 21890
a73 128 8
a54 256 8
a53 256 8 16490
a53 128 8 13790
a34 256 8 13250
a34 128 8 13490 VIT
a34 128 6 10750
a32 128 6 10990
a24 128 8 8900
a24 128 6 8690
a24 128 4 7450
a23 128 6 9250
a23 128 4 8900
a23 64 4 7700
a14 128 6 6790
a14 128 4 6650
a14 64 4 5890
m13 64 4 5690
f13 64 3 5690
a04s 64 4 5590
a04e 64 3 3900
a03 core 32 3450

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 14300
note12 pro 256 8 11350
note12 pro 128 8 10550
note11 pro 128 8 5g 11690
note11 pro 128 6 5g 11200
note11 pro 128 6 10600
note12 128 8 8590
note12 128 6
note12 128 4 7450
note 12s 256 8 9950
note 11s 128 8 9190
redmi12 256 8 8700
redmi12 128 8
redni 12c 128 6
redmi 12c 128 4 5050
redmi 10a 128 4 5590
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4190
redmi 9a 32 2 3200
redmi 9c 64 3 4990
a2 plus 32 3500

POCO
x5 pro 256 8 14200
x4 pro 256 8 13450
x5 256 8 11150
m5 128 6 6390
m5 128 4 6090
c40 64 4 4390

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/17

SAMSUNG
s21fe 256 8 20890
a73 256 8 22090
a73 128 8
a54 256 8 20100
a53 256 8 17600
a53 128 8
a34 128 8 13500
a34 128 6 11250
a32 128 6 11190
a24 128 8 9890
a24 128 6 9000
a24 128 4 7900
a23 128 6 9390
a23 128 4
a23 64 4 7890
a14 128 6 7750
a14 128 4 7100
a14 64 4 6250
m13 64 4 5850
f13 64 3
a04s 64 4 5850
a04e 64 3 4150
a03 core 32 3550

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 call
note12 pro plus 256 8 call
note11 pro plus 256 8 call
mi 11t pro 256 12 call
mi 11t pro 256 8 call
mi 11t 128 8 call
mi 12 lite 256 8 call
mi 12 lite 128 8 call
note12 pro 256 8 5g 14590
note12 pro 256 8 12550
note12 pro 128 8 11250
note11 pro 128 8 5g 12650
note11 pro 128 6 5g 10800
note11 pro 128 6 10650
note12 128 8 8550
note12 128 6 8390
note12 128 4 7990
note 12s 256 8 10550
note 11s 128 8 9850
redmi12 256 8 9700
redmi12 128 8
redni 12c 128 6 5800
redmi 12c 128 4 5250
redmi 10a 128 4 5700
redmi 10a 64 3
redmi 9a 64 4 4290
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 5200
a2 plus 32 3600

POCO
x5 pro 256 8 14700
x4 pro 256 8 13750
x5 256 8 11900
m5 128 6 6600
m5 128 4 6290
c40 64 4 4850

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/18

SAMSUNG
s21fe 256 8 20890
a73 256 8 22190
a73 128 8
a54 256 8 20090
a53 256 8 18750
a53 128 8
a34 128 8 13750
a34 128 6
a32 128 6 12550 ****
a24 128 8 9890
a24 128 6 9190
a24 128 4 7990
a23 128 6 9390
a23 128 4
a23 64 4 7850
a14 128 6 7690
a14 128 4 7150
a14 64 4 6150
m13 64 4 6100
f13 64 3 6100
a04s 64 4 5790
a04e 64 3
a03 core 32 3500

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 17650
mi 12 lite 256 8 15690
note12 pro plus 256 8 19500
note11 pro plus 256 8 call
note12 pro 256 8 5g 14590
note12 pro 256 8 12750
note12 pro 128 8 11250
note11 pro 128 8 5g 12650
note11 pro 128 6 5g 10800
note11 pro 128 6 10650
note12 256 8 9690
note12 128 8 8650
note12 128 6
note12 128 4
note 12s 256 8 10590
note 11s 128 8
redmi12 256 8 9190
redmi12 128 8
redni 12c 128 6 5890
redmi 12c 128 4 5150
redmi 10a 128 4 6350
redmi 10a 64 3 5590
redmi 9a 64 4 4250
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 5090
a2 plus 32 2500

POCO
x5 pro 256 8 14490
x4 pro 256 8 13650
x5 256 8
m5 128 6
m5 128 4 6150
c40 64 4 4790

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/19

SAMSUNG
s21fe 256 8 21090
a73 256 8 22390
a73 128 8
a54 256 8 20090
a54 128 8 17790
a53 256 8 18900
a53 128 8
a34 128 8 13500
a34 128 6
a32 128 6
a24 128 8 9690
a24 128 6 9190
a24 128 4 7990
a23 128 6 9390
a23 128 4
a23 64 4 7850
a14 128 6
a14 128 4 7150
a14 64 4 6100
m13 64 4 6000
f13 64 4 6000
a04s 64 4 5690
a04e 64 3 4190
a03 core 32 3800

XIAOMI
mi 12 256 12 call
mi 12 256 8 call
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 call
mi 12x 128 8 17650
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 8 19490
note12 pro 256 8 5g 14900
note12 pro 256 8 12750
note12 pro 128 8 11350
note11 pro 128 8 5g 12650
note11 pro 128 6 5g 10800
note11 pro 128 6 10650
note12 256 8 9750
note12 128 8 8750
note12 128 6 8490
note12 128 4
note 12s 256 8 10690
note 11s 128 8
redmi12 256 8
redmi12 128 8
redni 12c 128 6 6050
redmi 12c 128 4 5400
redmi 10a 128 4 6350
redmi 10a 64 3 555
redmi 9a 64 4 4250
redmi 9a 32 2
redmi 9c 64 3 5090
a2 plus 32 3650

POCO
x5 pro 256 8 14590
x4 pro 256 8 13650
x5 256 8
m5 128 6
m5 128 4 6150
c40 64 4 4790

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo
Forwarded from شرکت فراتجارت، کانال نمایندگان
لیست قیمت اقساطی موبایل
🗓1402/05/22

SAMSUNG
s21fe 256 8 20700
a73 256 8 22150
a54 256 8 19690
a34 128 8 13690
a32 128 6 12290
a24 128 8 9650
a24 128 6 8950
a24 128 4 8190
a23 128 6 8950
a23 128 4
a23 64 4 7790
a14 128 6 7500
a14 128 4 7090
a14 64 4 6050
m13 64 4 5850
f13 64 4 5850
a04s 64 4 5390
a04e 64 3 4090
a03 core 32 3500

XIAOMI
mi 12 256 8 21950
mi 12t 256 8 call
mi 12x 256 8 19450
mi 12x 128 8 17450
mi 12 lite 256 8
note12 pro plus 256 12 5g 23000
note12 pro plus 256 8 5g 19350
note12 pro 256 8 5g 14450
note12 pro 256 8 12390
note12 pro 128 8
note11 pro plus 256 8 14050
note11 pro 128 8 5g 12550
note11 pro 128 6 5g 10700
note11 pro 128 6 10550
note12 256 8 9650
note12 128 8 8450
note12 128 6 8250
note12 128 4
note 12s 256 8 10390
redni 12c 128 6 5950
redmi 12c 128 4 5290
redmi 10a 128 4 5690
redmi 10a 64 3 4650
redmi 9a 64 4 4250
redmi 9a 32 2 3500
redmi 9c 64 3 4850
a2 plus 32 3650

POCO
x5 pro 256 8 14450
x4 pro 256 8 13490
x5 256 8
m5 128 6
m5 128 4 6150
c40 64 4 4750

HUAWEI
honor x8 128 6 call
honor x7 128 4 call
honor x5 32 2 call
honor x7a 128 4 call
y90 128 8 call
y70 128 4 call

⭕️ احتمال تفاوت قیمت در رنگبندی وجود دارد
⭕️ به دلیل نوسانات ، قیمتها را قبل از ثبت نهایی چک کنید

جهت اطلاع از سایر مدل ها میتوانید با مسئول امور نمایندگان تماس بگیرید

🔰 فروشگاه اقساطی بیزیلو
🔰 @bizilo