صنایع بسته بندی 🇮🇷BTM
145 subscribers
163 photos
1 video
1 file
16 links
Download Telegram
وکیوم مدل خم دار
وکیوم مدل خم دار
وکیوم مدل خم دار
تولید استوانه در قطرهای ۹ و ۱۲و ۱۵ و۱۶ سانت
@boxtm_iran