CafeFarsh
73 subscribers
73 photos
3 files
63 links
About Carpet
Download Telegram
to view and join the conversation
نوروز بمانید که ایّام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که به شادی،
می آورد از چلچله پیغام، شمایید

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما ، عشق شما ، بام شمایید

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود ؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید

هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است ،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید

ایّام به دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید

@cafefarsh
كافه فرش سالي ميمون را برايتان آرزومند است
مادر ،
خودش هم که نباشد ،
مادری اش را برای تو می گذارد ..

عشقش را برایت در لبخند دخترکی در گوشه پیاده رو ،
نگرانی اش را برایت در پس داستان پیرمرد راننده ،
دعای خیرش را در دستان لرزان پیرزنی که تاخانه همراهیش کردی ..

مادر خودش هم که نباشد ،
مادری اش را پیش تو جامیگذارد ..
حتی اگر دستانش از دنیا کوتاه باشد
حواست باشد ، او حواسش به تو هست ..

__________________
@cafefarsh
زها حديد ، اسطوره معماري قرن درگذشت .
@cafefarsh الهي به اميد تو
به زندگي فکر کن!
ولي براي زندگي غصه نخور.
ديدن حقيقت است ، ولي درست ديدن ، فضليت.
@cafefarsh
ادب خرجي ندارد .ولي همه چيز را ميخرد.
با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنيا آمدي .
مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش. شايد فردايي نباشد.
شايد فردايي باشد اما عزيزي نباشد...
یادمان باشد.....
با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت!
یادمان باشد....
با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!
کاش ..............
بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم ;باخدای او طرف هستیم...
@cafefarsh
فرش هایی که رنگ را به منزل شما می آورند و به آن تازگی و زیبایی می بخشند.
25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامدار ایران گرامی باد.
یکم اردیبهشت، روز بزرگداشت استاد سخن، شیخ اجل سعدی شیرازی گرامی باد.