الماس طراحی و ساختمان
2 subscribers
18 photos
Diamond of Design and Building (DDB)
الماس طراحی و ساختمان
گروه مهندسین عمران و معماری

طراحی و محاسبه
پیمانکاری ساختمان و انواع سقف
معماری داخلی
امور دفتر فنی
نقشه برداری
و...
...................................
web: www.ddb-co.ir
Admin: @ar_ek
Download Telegram
to view and join the conversation
" الماس طراحی و ساختمان"
گروه مهندسین عمران و معماری

Diamond of Design and Building (DDB)
Channel : @ddbco
🆔Admin : @ar_ek
" الماس طراحی و ساختمان"
گروه مهندسین عمران و معماری

پله پله صعود، با تکیه بر دانش و تجربه
Channel : @ddbco
🆔Admin : @ar_ek