دکتر شیخ (آموزش مسایل جنسی)
114 subscribers
182 photos
21 videos
30 files
75 links
مشاوره خانواده و درمان ناتوانیهای جنسی
Download Telegram
کربلایی قاتل نیست؟
دخترک معصوم نمی دانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است. هیچ کس به او یاد نداده بود وقتی مرد 35 ساله ای به او نزدیک شده و بگوید دوستش دارد، چگونه باید رفتار کند. او معنای عشق را نمی دانست و نمی دانست هر کس می گوید دوستت دارم، لزوما معنای حرفش دوست داشتن نیست. هیچ معلمی جرات نداشت به او چیزی یاد دهد. سالها پیش به بهانه اینکه این آموزشها اهداف خیرخواهانه ای ندارد و غربی ها قصد دارند با این آموزشها جامعه ما را به انحطاط بکشند این آموزشها ممنوع شده بود و قرار بود سند داخلی و بومی بنویسیم که هنوز ننوشته ایم و آموزشی منطبق با ارزشهای جامعه مان نداریم. دخترک فکر کرد این مرد، شاهزاده سوار بر اسب سفیدی است که قرار است او را به کاخ آرزوها ببرد. در رویاهایش خود را شاهزاده خانمی تصور می کرد که همای سعادت به او روی کرده و همراه شاهزاده زندگی شیرینی را تا آخر عمر تجربه خواهد کرد.
مرد 35 ساله آمد سراغ کربلایی، گفت می خواهم دخترت را به همسری ببرم. اما کربلایی نمی دانست چه باید بگوید؟ اگر موافقت می کرد از یکسو متهم می شد به کودک آزاری، پدر سنگ دلی که قبل از رسیدن دخترش به سن قانونی او را به بردگی و کنیزی به مردی 35 ساله سپرده و از سوی دیگر متهم می شد به اینکه دخترت را به مردی داده ای که دین و ایمان درستی ندارد و مذهبش متفاوت است. کربلایی اگر اولی را می توانست تحمل کند دومی برایش قابل تحمل نبود. نه را قاطعانه به آن مرد گفت تا حداقل ایمانش را حفظ کرده باشد و دختر را به او نداد. دختر اما هوایی شده بود. کربلایی در نظرش دیوی می نمود که قصد دارد از رسیدن او به کاخ آرزوها جلوگیری کند. شاهزاده هر روز در گوشش نجوا می کرد که شبی با اسب سفید می آید و بدون اینکه دیو بفهمد او را به کاخ آرزوها می برد. شب موعود فرا رسید و شاهزاده سر رسید و شاهزاده خانم را با خود برد. اما خبری از کاخ آرزوها نبود. شاهزاده بسان روباه قصه، پنیر را از دهان زاغ ربود و یادش رفت که چه حرفها به او زده بود.
کربلایی صبح که برخاست، دختر را ندید. این در و آن در زد. همه جا را گشت. فهمید دختر را آن مرد برده است. گویی آواری بر سر کربلایی فرو آمده بود. همه حیثیتش را بر باد رفته می دید. کربلایی سنگینی نگاه مردم را احساس می کرد. حرفها و کنایه هایشان را می شنید. بدجوری ذهنش درگیر بود. شبها نمی توانست بخوابد. او با چشمانی باز کابوسی را می دید که از حد تحملش خارج بود.
پلیس و دادگاه با شکایت آدم ربایی به جستجوی دختر و مرد رفتند و آنها را بعد از یک هفته یافتند. اتهام مرد، آدم ربایی بود. او داستان را بگونه دیگری روایت کرد و قاضی شاهد خواست. دختر که بموجب قانون به حد فهم و کمال عقلی رسیده، مدعی شد خود به میل خویش به قربانگاه رفته و هیچ ربایشی در کار نبوده است. دختر گفت اگر من به خانه روم، با این شرایطی که پیش آمده، کربلایی مرا زنده نمی گذارد، اما قاضی به حکم قانون حرفهای دختر را نپذیرفت. احتمالا آنها را بهانه های دختر می دانست. حکم داد که دختر به خانه برود و مرد آزاد شود.
حال کربلایی مانده بود و نگاههای سرزنشگر مردم و حرفهایی که نمی توان جلوی آن را گرفت. زمزمه ها زیاد بود و در گوش کربلایی می پیچید. تاب او را طاق کرده بود. بزرگان فامیل برای اینکه کربلایی را از زیر بار ننگ خارج کنند به مرد گفتند بیا و دختر را به همسری بگیر و عقد کن. مرد ابا کرد. دخترک می دید که چگونه کاخ آرزوهایش تبدیل به کوخی پر از ننگ و بدنامی شد. اما گناه او چه بود؟ کربلایی شب و روزش را گم کرده بود. تمام حیثیتش را بر باد رفته می دید. چگونه می توانست از خانه بیرون بیاید و حرفهای مردم را نشنود و از زیر نگاهشان فرار کند. کربلایی فقط یاد گرفته بود وقتی با شرایط سختی مواجه می شوی باید صورت مساله را پاک کنی. او عمری در تلویزیون دیده بود هیچ وقت هیچ کس مسئولیت اشتباهات خود را بر عهده نمی گیرد. او دیده بود کسانی که خود بوجود آورنده مشکلات هستند، چگونه منتقد وضع موجود می شوند و از اساس دیگران را بابت مشکلات مقصر قلمداد می کنند. با خودش فکر کرد و سخت ترین تصمیم زندگی اش را گرفت. اگر دختری نداشته باشم دیگر ننگی باقی نمی ماند که کسی بخاطر آن مرا ملامت کند. اول خواست دختر را خفه کند ولی دختر جان نداد. کربلایی تحمل دست و پا زدنهای زبان بسته را نداشت. نگاهی به اطراف کرد و داسش را دید. آنرا برداشت و دخترک بیچاره را با ضربه ای کشت تا دیگر ننگی بر پیشانی اش نباشد. حال ما مانده ایم و قصه پر غصه تکرار مرگ مظلومانه دختری از دختران این سرزمین.
قضاوت کردن راجع به کربلایی بسیار سخت است. هر یک از ما اگر جای او بودیم ممکن بود چه رفتاری داشته باشیم؟ در این چند روز که خبر این ماجرا منتشر شده آرامش از جامعه ربوده شده و فضای مجازی سرشار از خشم و اندوه شده است. قطعا هر انسانی که بویی از انسانیت برده باشد از مرگ دردناک دخترک مظلوم، بسیار ناراحت و خشمگین می شود. اما به راستی کربلایی را قاتل بدانیم و خشم مان را نثار او کنیم. سیستم آموزشی و آنها که به بهانه های مختلف جلوی آموزش مهارتهای زندگی و خود مراقبتی را در سطح رسمی و در مدارس می گیرند، قاتل نیستند؟ مردمی که سرزنش خود را نثار کربلایی کردند و فشار روانی سنگینی بر او وارد کردند، قاتل نیستند؟ مسئولینی که با فرافکنی بجای کمک به رشد و تعالی اخلاقی جامعه، زمینه فساد و تبعیض و بی عدالتی را فراهم می کنند، قاتل نیستند؟ مایی که فقط هنگام وقوع این حوادث احساسات و هیجاناتمان به خروش می آید و بعد از مدتی همه چیز را فراموش می کنیم و دنبال زندگی خویش می رویم، قاتل نیستیم؟ چرا سهم خود را در این قتل و قتلهای مشابه نمی پذیریم و فقط دنبال فرافکنی خشم فروخفته خود هستیم. به این سوال فکر کنیم و بخاطر پیشگیری از این قبیل قتلها گامی هر چند کوچک برداریم. سهم من دراین قتل و جنایت فجیع چقدر است؟ و چگونه می توانم از قتلهای مشابه پیشگیری کنم؟ مسلما گامهای کوچک هر یک از ما وقتی کنار هم قرار بگیرد نیروی عظیمی می سازد که به اصلاح جامعه کمک می کند. اندکی تامل لازم است.
دکتر علی شیخ الاسلامی
مدیر عامل موسسه خانواده سلامت بنیان
7 خرداد 1399
آیا طرح پیشنهادی ازدواج اجباری قابلیت اجرا دارد یا بیشتر یک شوخی است؟

مدتی است در فضای مجازی طرحی تحت عنوان ازدواج اجباری دست به دست می‌چرخد و بحث‌هایی راجع به موضوع ازدواج را شکل داده است.
وقتی طرح را مطالعه کردم به نظرم بیشتر یک شوخی و طنز بود که نیاز به واکنش نداشت. اما از آنجا که بیش از 15 سال در حوزه ازدواج در حال فعالیت هستم و با جوانان زیادی برای بحث ازدواج مشاوره داشته‌ام و تحقیقات متعددی بصورت کیفی یا کمی در این حوزه در ایران داشته‌ام و نتایج تحقیقات کشورهای دیگر در این حوزه را نیز در حد توان بررسی کرده ام، پیرو سوالات متعدد برخی دوستان در زمینه ازدواج اجباری، لازم دانستم نکاتی را بیان کنم.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2zjuEjA

@salamatbonyan
با چه راهکارهایی می‌توانیم از قتل هزاران رومینا اشرفی دیگر جلوگیری کنیم؟

در هفته‌های اخیر، ماجرای کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش، جامعه را در شوک فرو برده است. شناسایی دلیل اصلی این اتفاق و ریشه‌های آن اهمیت زیادی دارد اما بعد از آن، باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه می‌توان از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری کرد. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت که میزگردی با حضور کارشناسان موسسه خانواده سلامت بنیان برگزار کنیم و این سوال را از آنها بپرسیم. البته، به دلیل شیوع کرونا این میزگرد به‌صورت مجازی برگزار شد. در این میزگرد، مینا ایوبی، روانشناس، حجت‌الاسلام محمد معصوم‌زاده، روانشناس، دکتر مریم ملکان، روانشناس و عبدالله خاتمی‌فر، وکیل و کارشناس حقوقی حضور داشتند. ضمنا مدیریت این نشست برعهده دکتر علی شیخ‌الاسلامی، روانشناس، سکس‌تراپ و مدیرعامل موسسه خانواده سلامت بنیان بود.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2C0ekFj

@salamatbonyan
چگونه کنجکاوی جنسی نوجوانی به چشم چرانی تبدیل می‌شود؟// آیا قابل درمان است؟

کنجکاوی جنسی گاهی به قدری شدت می‌گیرد که تبدیل به چشم چرانی می شود. وقتی این اتفاق برای یک نوجوان می افتد نگرانی‌های زیادی برای والدینش ایجاد می شود. برای مثال، یکی از مراجعان من خانمی بود که می‌گفت به تازگی متوجه شده که پسر 15 ساله‌اش به شکل پنهانی از اندام خانوم‌های فامیل عکس و فیلم گرفته است. این مادر نگرانی شدیدی داشت و این سوال برایش ایجاد شده بود که اصلا چرا چنین اتفاقی افتاده و چگونه می‌تواند از ادامه چنین رفتارهایی پیشگیری کند؟

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/37MCJdr

@salamatbonyan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اگه از سکس با همسرت راضی نیستی، اگه میل جنسی‌ات خیلی کم شده و همسرت بهت میگه سردی، اگه تو سکس آزار می‌بینی و حال خوبی نداری، همه اینها راه‌حل داره.

با رفتن به لینک زیر کلی اطلاعات جنسی به درد بخوره می‌بینی که کمک می‌کنه حال سکس‌ات بهتر بشه 👇👇

www.instagram.com/dr_alisheikholislami

@salamatbonyan
ورزش هایی که مشکلات جنسی شما را کاهش می‌دهند و لذت جنسی را چند برابر می‌کنند

بسیاری از مردان یا زنان از توان و قدرت بدنی خود در حین روابط جنسی راضی نیستند و برخی نیز بعد از روابط جنسی دچار گرفتگی عضلانی و یا درد می‌شوند. داشتن ورزش منظم کمک می‌کند تا افراد در روابط جنسی خود از قدرت و توان بیشتری برخوردار شوند و لذت جنسی را بهتر درک کنند.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/39B3F0M

@salamatbonyan
اما و اگرهای سکس در دوران بارداری

مهمترین تغییری که در سکس در دوران بارداری باید رعایت شود، مربوط به پوزیشن و تحرک حین سکس است. در دوره بارداری به این علت که زنان نباید به‌صورت طاق‌باز بخوابند، پوزیشن معمول سکس کاربردی نداشته و بهتر است از پوزیشن‌های دیگری که کمترین خطر را برای زن به همراه دارد استفاده شود.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2Ew4RHe

@salamatbonyan
چگونه می توان از بیماری تبخال تناسلی پیشگیری کرد و روش‌های درمان آن چیست؟

وقتی فردی مبتلا به تبخال تناسلی شد لزوما به این معنی نیست که رابطه جنسی جدیدی را تجربه کرده و بخاطر آن مبتلا به این بیماری شده است. حتی اخیرا تحقیقات نشان داده‌اند که نوع یک ویروس نیز می‌تواند ایجاد تبخال در ناحیه تناسلی بکند.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2CBm8yc

@salamatbonyan
انواع فیلم هایی که سکس را به نمایش می گذارند و آسیب های فیلم های پورنوگرافی

سه دسته فیلم هستند که صحنه های سکس را به نمایش می گذارند. یک دسته از این فیلم ها، فیلم های پورنوگرافی هستند که هدف از ساخت آنها سکس و تحریک سکسی است.
دسته دیگر، فیلم های معمولی هستند که سکس نیز در سیر فیلم و بعنوان بخشی از فیلم مد نظر قرار گرفته است.
دسته سوم، فیلم هایی هستند که برای آموزش سکس و رابطه جنسی ساخته می شوند و هدف آنها آموزش سکس است.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2DIDtWh

@salamatbonyan
اگر با افراد مختلف سکس دارید، خواندن این مطلب را از دست ندهید

یکی از دوستان که مراجعان ۱۹ ساله بود به من می گفت از ۱۴ سالگی رابطه جنسی را شروع کرده و با دختران ۱۴ تا ۳۰ ساله رابطه داشته است. اما الان از دخترها بیزار است و هیچ تمایلی به سکس ندارد. سوال این پسر این بود که مشکل او جسمی است یا روانشناختی و از چه طریق می تواند مشکل خود را درمان کند؟

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2PIHkFf

@salamatbonyan
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اشکال مدل رابطه جنسی مدنظر سریال آقازاده چیه؟

@salamatbonyan
همه چیزهایی که باید درباره به ارگاسم رسیدن زنان بدانید

اکثر مطالعات نشان داده‌اند که بین ۷ تا ۱۰ درصد از زنان هرگز یک ارگاسم هم نداشته‌اند و هیچگاه در روابط جنسی خود ارضا شدن را تجربه نکرده‌اند.

لینک مطلب کامل
https://bit.ly/2T3qTVz

@salamatbonyan