Durocem
52 subscribers
277 photos
5 videos
11 files
42 links
Download Telegram
درشکفتن جشن نوروز برایتان در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی ،اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم.
ارادتمند مهدي عراقي
حضور شرکت دوروچم در نمایشگاه تخصصی رویه های بتنی_سالن مرکز تحقیقات مسکن و راهسازی
برند برتر با مدیران برتر