نهالستان سبزینه دزفول
347 members
25 photos
16 files
36 links
فروش نهالهای گرمسیری، نهال فضای سبز و زینتی و
نهال درختان میوه.

سایت نهالستان: www.enahalestan.ir

www.Instagram.com/enahalestan

www.facebook.com/enahalestan


ارتباط با مدیر کانال: @koutiani
Download Telegram
to view and join the conversation
🍀فروش نهال کالیپتوس، کیسه کوچک ۶۰۰ ، کیسه بزرگ ۱۵۰۰.
🍋شکوفه های بهاری درختان مرکبات
🌷گل کاغذی در سطل ۱۰
🌼تکوما گل زرد
🌲 نارنج با خوشه میوه😋
درخت زیبای برهان گلی👆
سفارش یه هموطن برای جزیره ابوموسی