سازمان فدائیان (اقلیت)
1.39K subscribers
2.61K photos
3.44K videos
994 files
3.24K links
سازمان فدائيان (اقليت) يک سازمان کمونيست است که برای سرنگونی نظام سرمايه‌داری و برقراری یک جامعه کمونيستی مبارزه می‌کند، برای ايجاد جامعه‌ای بدون طبقات مبارزه می‌کند که در آن هر گونه استثمار، ستم، تبعيض، نابرابری اجتماعی و اختناق برافتاده باشد.
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نشریه کار
ارگان سازمان فدائیان ( اقلیت ) شماره ۱۰۷۱ انتشار یافت.

دوشنبه / ۷ خرداد ۱۴۰۳

@fadaian_aghaliyat
نشریه_کارارگان_سازمان_فدائیان_اقلیت_شماره_۱۰۷۱.pdf
1 MB
نشریه کار
ارگان سازمان فدائیان ( اقلیت ) شماره ۱۰۷۱ انتشار یافت.

دوشنبه / ۷ خرداد ۱۴۰۳

@fadaian_aghaliyat
🔴 نامه‌ی سرگشاده‌ی کارگران زندانی، رضا شهابی و داود رضوی، به‌ نمایندگان تشکلات‌ کارگری جهان در صد و دوازدهمین کنفرانس سازمان بین المللی کار
 
درود بر همکاران و دوستان گرامی و به امید پیروزی کارگران در تمام کشورهای جهان  
 
فکر نمی کردیم نیازی باشد باز هم در مورد سرکوب جنبش کارگری و نقض مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در مورد آزادی تشکل‌ها، پیمان‌های دسته‌جمعی، حق کار و زندگی و ایمنی کار در ایران بنویسیم. گمان نمی‌کردیم که نیاز به این یادآوری مجدد وجود دارد که ما و بسیاری از دیگر کارگران، اخراج و ‌اذیت و آزار و زندانی شده‌ایم، چرا که به فعالیت کارگری و تشکل مستقل کارگری باورمند بوده‌ایم. در عین حال متاسفیم که به اجبار باز هم در مورد اذیت و آزار، پرونده‌سازی و حبس‌های طولانی و ظالمانه که بر ما تحمیل شده می‌نویسیم و انتظارات برحق خود را طرح می‌کنیم.
 
برای ما این ملاحظه جدی همواره مطرح بوده است که با وجود گزارشات متعدد و موثق طی سالیان طولانی توسط معدود تشکل‌های کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای ما، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و تشکل سراسری معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، و همچنین توسط اتحادیه‌ها و فدراسیونهای کارگری در سطح بین‌المللی به سازمان ‌جهانی کار در رابطه با نقض حقوق اولیه کارگران و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش روز‌افزون تعداد کودکان کار در ایران، چرا سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و مؤثری حتی در چهارچوب مقاوله‌نامه های بنیادین سازمان بین‌المللی کار که تمامی اعضا مؤظف به "رعایت، ترویج و تحقق" آنها هستند، صورت نداده است؟ چرا این سازمان همچنان نمایندگان ‌جعلی حکومت را تحت‌عنوان نمایندگان ‌کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می کند و در موارد متعددی حتی آنها را به عضویت در هیئت مدیره و کمیته‌های کارگری انتخاب می کند؟!
 
به یاد داریم که بدنبال بازداشت‌های گسترده در آستانه و بدنبال روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۱، به همت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، که مورد حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز قرار گرفته بود، طوماری با امضای بیش از ۵۵۰۰ نفر به صد و دهمین اجلاس جهانی کار ارسال شد. در آن طومار از هیئت های کارگری شرکت کننده در اجلاس درخواست شده بود که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نیز نقض حق آزادی ‌بیان و تجمع را محکوم کنند. اما به یاد نمی‌آوریم که پاسخی به آن طومار که در آن شرایط دشوار جمع‌آوری گردیده بود از جانب سازمان جهانی کار دریافت شده باشد.  
 
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF ، که سندیکای ما عضو آن می ‌باشد، در سال ۲۰۰۵ نسبت به سرکوب و بازداشت فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هجوم سازمان یافته به سندیکای ما، علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی کار شکایت کرد، ولی این سازمان، با وجود مفتوح بودن این پرونده و قطور شدن هر ساله آن با شکایت های جدید، خود را با پاسخ‌ها و ادعاهای دروغین نمایندگان دولت ایران در آن سازمان مشغول کرده و در نتیجه نزدیک به دو دهه است که اقدام عملی و‌ مؤثری صورت نداده است.
 
ما اعضای سندیکا، به خاطر ایجاد تشکل مستقل کارگری و فعالیت سندیکایی در چهارچوب مقاوله ‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی کار از سال ۱۳۸۴ مورد غضب کارفرما، حکومت ایران، عوامل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه قرار گرفته‌ایم و بارها بازداشت، زندانی و از کار اخراج  شده‌ایم. در طول این مدت صدها عضو سندیکا بازداشت و ضرب و شتم شدند و‌ دهها نفر اخراج و یا تعلیق شدند و ماموران به خانه‌هایشان هجوم برده‌اند. سه عضو زندانی سندیکا در بازداشتگاه اوین، بدون وقفه هدف این سیاست کارگرستیز بوده‌ و محکوم به زندان های طویل المدت شده‌ایم و با وجود بیماری‌های شدید جسمانی، مسئولین زندان و عوامل وزارت اطلاعات، حتی از اعطای مرخصی درمانی به ما جلوگیری می‌کنند.

ادامه نامه سرگشاده را اینجا بخوانید:

https://bit.ly/3UWotI6

لینک به ترجمه نامه به زبان انگلیسی:

https://bit.ly/3Ki5fI4

منتشر شده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۷ خرداد ۱۴۰۳
 
htps://www.instagram.com/vahedsyndica
https://twitter.com/VahedSyndicate
https://t.me/vahedsyndica
vsyndica@gmail.com
@Vahed_Syndica@fadaian_aghaliyat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
خاوران:
برنامه ای از مرسده قائدی
خاوران برنامه ای برای دادخواهی
- در خاوران ۴ خرداد چه گذشت؟
- تسلیت سازمان ملل و سر تعظیم فرود آوردن مقامات آن برای یک جلاد

، تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
@fadaian_aghaliyat
Audio
خاوران:
برنامه ای از مرسده قائدی
خاوران برنامه ای برای دادخواهی
- در خاوران ۴ خرداد چه گذشت؟
- تسلیت سازمان ملل و سر تعظیم فرود آوردن مقامات آن برای یک جلاد

، تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
@fadaian_aghaliyat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزیده ای از مطبوعات

برنامه ای ازرفیق محسن رجب زاده
- سیل در مشهد، چرایی ویرانی گسترده ی سیل و سیاست گذارانی که فقط در فکر چپاول ...

تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
@fadaian_aghaliyat
Audio
گزیده ای از مطبوعات

برنامه ای ازرفیق محسن رجب زاده
- سیل در مشهد، چرایی ویرانی گسترده ی سیل و سیاست گذارانی که فقط در فکر چپاول ...

تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
@fadaian_aghaliyat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفتار روز:
برنامه ای از رفیق حسین منصوری

- پیام تسلیت دولت های اروپایی و آمریکا به مناسبت مرگ جلاد
- حقوق بشر یا منافع سیاسی و اقتصادی، کدامیک؟


، تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
@fadaian_aghaliyat
Audio
گفتار روز:
برنامه ای از رفیق حسین منصوری

- پیام تسلیت دولت های اروپایی و آمریکا به مناسبت مرگ جلاد
- حقوق بشر یا منافع سیاسی و اقتصادی، کدامیک؟


، تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
@fadaian_aghaliyat