فراز دانه آوند
354 members
1.04K photos
54 videos
8 files
241 links
تولید کننده خوراک دام،طیور، آبزیان و مکملهای غذایی

🐄🐎🐂🐑🐓🦜

☎️ 48423-021 ☎️

📱09196421419 📱

🌐 www.fdavand.com 🌐

https://www.instagram.com/fdavandco
Download Telegram
to view and join the conversation
مدیریت تغذیـه ای گلـه
یک سیستم و استراتژی موفق خوراک دهی تمامی احتیاجات مواد مغذی هر گاو شیری را تامین خواهد نمود. چهار منحنی فیزیولوژیک بر روی احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری تاثیر دارد. هر فاکتور دارای الگویی متمایز می باشد که در ارتباط کامل با تولید شیر و چرخه آبستنی است. توجه به نمودار شیردهی، وزن بدن و مصرف ماده خشک کلیدی ترین اساس مدیریت تغذیه ای گله می باشد.
#دام #خوراک_دام #چرخه_آببستنی #فراز دانه #فراز