فراز دانه آوند
354 members
1.04K photos
54 videos
8 files
241 links
تولید کننده خوراک دام،طیور، آبزیان و مکملهای غذایی

🐄🐎🐂🐑🐓🦜

☎️ 48423-021 ☎️

📱09196421419 📱

🌐 www.fdavand.com 🌐

https://www.instagram.com/fdavandco
Download Telegram
to view and join the conversation
تنش گرماییبهترین دما برای گاو شیری 4 الی 25 درجه سانتیگراد است که به آن دامنه راحتی حیوان گفته می شود. با افزایش دما كاهش خوراك مصرفی، كاهش تولید شیر، كاهش باروری، كاهش درصدچربی شیر و افت عملکرد سیستم ایمنی رخ می دهد.‌ در طی استرس حرارتی، مصرف خوراک 8 تا 20 درصد یا حتی بیشتر کاهش می یابد. این کاهش مصرف خوراک، موجب کاهش تولید اسید چرب فرار در شکمبه شده و در نتیجه عملکرد حیوان کاهش می یابد. سطح دفع برخی عناصر مانند پتاسیم از ادرار در زمان استرس حرارتی افزایش یافته و بنابراین کمبود این عناصر سبب کاهش تولید شیر خواهد شد.افت تولید و کاهش عملکرد مسئله ای بدیهی در استرس حرارتی می باشد اما با مدیریت صحیح تغذیه ای میزان تاثیر این مسئله را می توان کاهش داد.
:مزایای مصرفمکمل تنش گرمایی فراز دانه
بهبود وضعیت شکمبه و کنترل و حفظ چربی شیر در استرس حرارتی
بهبود خوراک مصرفی
حفظ سطح تولید و بهبود باروری
#فرازدانه #فرازدانه_آوند #تنش_گرمایی #استرس_گرمایی #گوساله #گاو #مکمل_دامی