گلدیس پرواز ✈️ نقد و اقساط
1.03K subscribers
5.98K photos
149 videos
6 files
2.72K links
💯‌ تورهای لحظه آخری داخلی و خارجی‌

☎️ 041.33321011
☎️ 041.35552273

💥شركت گلدیس پرواز ملل
🚨دارای مجوز از سازمان گردشگری و هواپیمایی کشور

✈️ BilitAll.com خرید بلیط و هتل

🌸تبریز ، شهناز ، خ ارک (والمان)
⚜️پشتیبانی ویژه مسافرین آژانس👇
09109102710
Download Telegram
✈️ تور هوایی #آنتالیا از وان
🌙 5 شب اقامت
⭐️ پرواز از وان + اقامت هتل با خدمات+ بیمه + ترانسفر

✈️ چارتر هفتگی پرواز از وان
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور هوایی #قبرس از وان
🌙 6 شب اقامت
⭐️ پرواز از وان + اقامت هتل با خدمات+ بیمه + ترانسفر

✈️ چارتر پرواز از وان
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور هوایی #قبرس از وان
🌙 6 شب اقامت
⭐️ پرواز از وان + اقامت هتل با خدمات+ بیمه + ترانسفر

✈️ چارتر پرواز از وان
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور هوایی #آنتالیا از وان
🌙 6 شب اقامت
⭐️ پرواز از وان + اقامت هتل با خدمات+ بیمه + ترانسفر

✈️ چارتر پرواز از وان
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور هوایی #آنتالیا از وان
🌙 6 شب اقامت
⭐️ پرواز از وان + اقامت هتل با خدمات+ بیمه + ترانسفر

✈️ چارتر پرواز از وان
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور هوایی #آنتالیا از وان
🌙 6 شب اقامت
⭐️ پرواز از وان + اقامت هتل با خدمات+ بیمه + ترانسفر

✈️ چارتر پرواز از وان
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
🔸تور 10روزه برزیل
🔸پرداخت کلیه ورودی ها
گشت کامل 3 شهر
🔸تاریخ حرکت 31 شهریور از تهران
2790$+نرخ پرواز

💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور زمینی #باتومی از تبریز
🌙 4 شب اقامت
⭐️ قامت هتل + بیمه + ترانسفر
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ تور زمینی #باتومی از تبریز
🌙 4 شب اقامت
⭐️ قامت هتل + بیمه + ترانسفر
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #مشهد از تبریز #هوایی
🛎 ویژه 25 ایر
🌙 3 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #دبی از تهران #هوایی
🛎 ویژه 26 تیر
🌙 4 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #دبی از تهران #هوایی
🛎 ویژه 26 تیر
🌙 4 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #وان از تبریز
🛎 ویژه 23 تیر
🌙 2 شب کامل اقامت 2.800.000
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #آنتالیا از وان #هوایی
🛎 ویژه 4 و 11 مرداد
🌙 6 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #مشهد از تبریز #هوایی
🛎 ویژه عاشورا
🌙 3 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #مشهد از تبریز #هوایی
🛎 ویژه 20 مرداد
🌙 3 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #ترابزون - باتومی از تبریز و تهران
🛎 ویژه شهریور
🌙 5 شب کامل اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #ارمنستان از تبریز
🛎 نرخ ویژه
🌙 3شب و 4شب اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️ #آنتالیا از وان
🛎 نرخ ویژه
🌙 6شب اقامت
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp
✈️تور هوایی #ارمنستان از تبریز
🛎 نرخ ویژه
🌙 دوشنبه و پنجشنبه
💰 شرایط پرداخت اقساطی
✈️ BilitAll.com رزرو پرواز
⭐️ GoldisParvaz.com لیست تورها

☎️ 041.35552273
☎️ 041.33321011
📲 09109102710 whatsapp