فروشگاه اینترنتی فرش مرداس
341 members
1.15K photos
36 videos
1 file
335 links
💰فروش اقساطی با کارمزد١درصد|بدون ضامن
🚚ارسال رایگان|پرداخت در محل
تنوع بيشتر👇
www.iMerdas.com
09137228316
ارتباط باادمين👇👇👇
@merdasgroup
Download Telegram
to view and join the conversation
😱 قیمت فرش با تخفیف نقدی ۵ درصدی: .
◀️سایز ۱۲متری: ۳.۰۳۰.۰۰۰ تومان
◀️سایز ۹ متری: ۲.۳۲۷.۰۰۰ تومان
◀️ سایز ۶ متری: ۱.۵۱۰.۰۰۰ تومان
.
.
💰قیمت اصلی: .
◀️سایز ۱۲ متری: ۳.۱۸۱.۰۰۰ تومان
◀️سایر ۹ متری: ۲.۴۴۳.۰۰۰ تومان
◀️سایز ۶ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان .
⤵️
توجه:
درصورت تمایل به خرید نقدی فرش ، ۵ درصد از قیمت اصلی کسر می شود

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
قیمت فرش با تخفیف نقدی ۵ درصدی:🔻 .
سایز ۱۲متری: ۳.۰۳۰.۰۰۰ تومان
سایز ۹ متری: ۲.۳۲۷.۰۰۰ تومان
سایز ۶ متری: ۱.۵۱۰.۰۰۰ تومان
.
.
💰قیمت اصلی: 🔻.
⚪️سایز ۱۲ متری: ۳.۱۸۱.۰۰۰ تومان
سایر ۹ متری: ۲.۴۴۳.۰۰۰ تومان
⚪️سایز ۶ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان .

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش مراکشی، کلکسیون رامان🔸️
. . 😱قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
💠سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
. .
💠سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
.
💠سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
.
💸قیمت اصلی:
💠سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
.
💠سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
.
💠سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش ۷۰۰ شانه ده رنگ برجسته کلکسیون شمیم🔸️
.
.
قیمت فرش با تخفیف نقدی ۵ درصدی:🔻 .
سایز ۱۲متری: ۳.۰۳۰.۰۰۰ تومان
سایز ۹ متری: ۲.۳۲۷.۰۰۰ تومان
سایز ۶ متری: ۱.۵۱۰.۰۰۰ تومان
.
.
💰قیمت اصلی: 🔻.
⚪️سایز ۱۲ متری: ۳.۱۸۱.۰۰۰ تومان
سایر ۹ متری: ۲.۴۴۳.۰۰۰ تومان
⚪️سایز ۶ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش مراکشی ، کلکسیون رامان🔸️
.
😱قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
💠سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
💠سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
💠سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
. 🔹️🔸️🔹️.
💸قیمت اصلی:
💠سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
💠سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
💠سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔹️فرش مراکشی ، کلکسیون رامان🔹️
.
😱قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
🔴سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
. 🔻.
💸قیمت اصلی:
🔴سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش وینتیج ، کلکسیون رامان🔸️
.
قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
. 🔻.
قیمت اصلی:
سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش مراکشی ، کلکسیون رامان🔸️
.
قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
. 🔻.
قیمت اصلی:
سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان .

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش وینتیج ، کلکسیون رامان🔸️
.
قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
. 🔻.
قیمت اصلی:
سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی: .
سایز۶ متری: ۱.۱۸۷.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۰۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
. 🔻.
قیمت اصلی:
سایز ۶ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
سایز ۴ متری: ۸۴۲.۰۰۰ تومان
سایز ۲ متری: ۳۹۴.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
.عکس از منزل مشتری عزیزمون، خانم کامرانی از کرمانشاه😍🏠

🤑قیمت فرش ۷۰۰ شانه با تخفیف ۵ درصدی: .
🔴سایز ۱۲ متری: ۲.۷۴۵.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۹ متری: ۲.۱۱۳.۰۰۰ تومان
🔴سایر ۶ متری: ۱.۳۷۷.۰۰۰ تومان
.
.
💰قیمت اصلی:
🔵سایز ۱۲متری: ۲.۸۸۲.۰۰۰ تومان
🔵سایر ۹متری: ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
🔵سایز ۶ متری: ۱.۴۴۵.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔸️فرش گبه ، کلکسیون آرینا🔸️
.
💸قیمت اصلی:
⬅️ سایز ۱۲ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان
️سایز ۹ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
⬅️ سایز ۶ متری: ۸۹۲.۰۰۰ تومان
️سایز ۴ متری: ۵۷۸.۰۰۰ تومان
⬅️ ️ سایز ۲ متری: ۲۹۴.۰۰۰ تومان
.
با خرید نقدی فرش ۵ درصد تخفیف دریافت نمایید !😳
.
واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
فرش گبه ، کلکسیون آرینا
.
💸قیمت اصلی:
سایز ۱۲ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان
️سایز ۹ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
سایز ۶ متری: ۸۹۲.۰۰۰ تومان
️سایز ۴ متری: ۵۷۸.۰۰۰ تومان
️ سایز ۲ متری: ۲۹۴.۰۰۰ تومان
.
با خرید نقدی فرش ۵ درصد تخفیف دریافت نمایید !😳
واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
🔹️فرش گبه ، کلکسیون آرینا🔹️
.
💸قیمت اصلی:
🔸️ سایز ۱۲ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان
🔸️ ️سایز ۹ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
🔸️ سایز ۶ متری: ۸۹۲.۰۰۰ تومان
🔸️ ️سایز ۴ متری: ۵۷۸.۰۰۰ تومان
🔸️ ️ سایز ۲ متری: ۲۹۴.۰۰۰ تومان
.
با خرید نقدی فرش ۵ درصد تخفیف دریافت نمایید !😳

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
فرش۱۵۰۰شانه ، کلکسیون آرینا
.
💸قیمت اصلی:
سایز ۱۲ متری: ۵.۱۷۷.۰۰۰ تومان
️سایز ۹ متری: ۳.۹۴۰.۰۰۰ تومان
سایز ۶ متری: ۲.۵۸۳.۰۰۰ تومان
.
با خرید نقدی فرش ۵ درصد تخفیف دریافت نمایید

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
فرش گبه ، کلکسیون آرینا
.
💸قیمت اصلی:
سایز ۱۲ متری: ۱.۵۸۵.۰۰۰ تومان
️سایز ۹ متری: ۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
سایز ۶ متری: ۸۹۲.۰۰۰ تومان
️سایز ۴ متری: ۵۷۸.۰۰۰ تومان
️ سایز ۲ متری: ۲۹۴.۰۰۰ تومان
.
با خرید نقدی فرش ۵ درصد تخفیف دریافت نمایید 🤗

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
این عکس زیبای فرش مراکشی داخل استودیوی ویژه ی مرداس توسط عکاس ماهرمون سرکار خانم دست یافته عکاسی شده📸😍
.
قابل بافت در سایز سفارشی🤗
.
▪️فرش ترک پیکاسو ، کلکسیون روناک▪️
.
💸قیمت اصلی:
سایز۲*۳: ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان
️سایز۱.۵*۲.۲۵: ۱.۱۲۰.۰۰۰ تومان
سایز۱*۱.۵: ۴۹۵.۰۰۰ تومان
.
با خرید نقدی فرش ۵ درصد تخفیف دریافت نمایید🖐
🤑قیمت فرش با تخفیف ۵ درصدی:
🔸سایز ۱۲ متری: ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
🔸سایز ۹ متری: ۲.۷۵۵.۰۰۰تومان
🔸سایر ۶ متری: ۱.۸۰۵.۰۰۰تومان
🔸سایر ۴ متری: ۱.۰۷۰.۰۰۰ تومان
🔸سایر ۲ متری: ۵۴۰.۰۰۰ تومان
.
.
💰قیمت اصلی:
🔹سایز ۱۲ متری: ۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان
🔹سایر ۹متری: ۲.۸۹۰.۰۰۰ تومان
🔹سایز ۶ متری: ۱.۸۹۰.۰۰۰ تومان
🔹سایز ۴ متری: ۱.۱۲۸.۰۰۰ تومان
🔹سایز ۲ متری:۵۷۰.۰۰۰تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟
دکوراسیون زیبای مشتری خوبمون که با تناسب مبلمان و فرش نمای ویژه ای برای ما به نمایش گذاشته😍🏠
.
🔵فرش ۱۲۰۰ شانه ، طرح حوض نقره، تراکم ۳۶۰۰، کلکسیون مانلی🔵
.
🤑قیمت فرش :
.
🔴سایز ۱۲ متری: ۳.۵۸۱.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۹ متری: ۲.۷۴۵.۰۰۰ تومان
🔴سایز ۶ متری: ۱.۷۸۵.۰۰۰ تومان

واحد فروش و مشاوره جهت سفارش:
✳️@merdasgroup✳️
☎️۰۹۱۳۷۲۲۸۳۱۶☎️
👇آدرس سایت👇
🌐www.imerdas.com🌐

🌟@imerdas🌟