فروشگاه و نمایندگی دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری قریشی
297 members
2K photos
38 videos
6 files
110 links
فروش و تعمیر دستگاه 🐣جوجه کشی و لوازم کامل مرغداری
.دان مخصوص طیور.تخم نطفه دار
انواع رطوبت ساز و لوازم ساخت جوجه کشی
جوجه غاز.جوجه گوشتی راس.جوجه گلپایگان و...

سایت فروش http://joojekeshibas.ir

اینستاگرام #joojekeshibas

لینک کانال @joojekeshibas
Download Telegram
to view and join the conversation
تخم مرغ نطفه دار گلپایگان با تضمین نطفه داری بالا موجود است. قریشی 09377303687
💡تشخیص و خارج کردن تخم های خراب از دستگاه جوجه کشی با نطفه سنج برای جلوه گیری از به وجود آوردن گاز✖️
Forwarded from فروشگاه و نمایندگی دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری قریشی (B@#®@m فروشگاه دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری ۰۹۱۱۸۷۵۰۷۰۲)
#بیماری

💢 تشخیص بیماری توسط ﻓﻀﻠه
@sahra9118750702

🐥فضله سبز همراه کسالت نشانه سرماخوردگی وورم روده درمان داکسی سیک لین

🐥فصله سبز بدون کسالت نشانه بیماری کبددرمان کلسی کولینا

@sahra9118750702
🐥فضله سفید نشانه کلی باسیلوزدرمان انرو یا جنتامایسین

🐥فضله سفید چسبیده به پس سالمونلا درمان انرو ده روزکامل

🐥فضله خونی نشانه کوکسیدیوز درمان کوکسی پلاس
@sahra9118750702
🐥فضله همراه ادرار زیاد نشانه انگل درمان قطره لوامیرول

🐥فضله همراه دون هضم نشده انگل درمان تریکوپلاس

🐥فضله درشت نشانه برهم خوردن فلورروده درمان پروبیوتیک


تمام داروهای بالا موجود است.
قریشی ۰۹۳۷۷۳۰۳۶۸۷

@sahra9118750702
🔴 مشکلات جوجه کشی

در یک دوره از انکوباسیون با موارد مختلفی روبرو میشوید که در زیر انواع مشکلات جوجه کشی را به صورت اصولی برای شما توضیح میدهیم.

۱ . منفجر شدن تخم های نطفه دار

💥 به دلیل آلودگی تخم نطفه دارها ، عدم شست و شوی مناسب تخم ها و نیز آلودگی دستگاه جوجه کشی

۲ . تخم های بدون جنین

💥 به دلیل ناباروری تخم نطفه دار ها ، گاز دادن زیاد ، نگهداری غلط و مرگ جنین در مراحل اولیه

۳ . مرگ و میر ۲ تا ۴ روزگی

💥 به دلیل بیماری های ژنتیکی ، بیماری گله مادر ، کاهش یا افزایش حرارت ستر

۴ . اتاقک هوایی خیلی کوچک

💥 به دلیل رطوبت بالا ، تخم نطفه دار های بزرگ

۵ . اتاقک هوایی خیلی بزرگ

💥 رطوبت پایین ، تخم نطفه دار های کوچک

۶ . زود هچ شدن جوجه ها

💥 دمای بالا ، رطوبت پایین

۷ . دیر هچ شدن جوجه ها

💥 دمای پایین ، رطوبت بالا ، تخم نطفه دار های بزرگ و تخم های مولدهای پیر

۸ . ناتوانی جوجه ها برای خروج از تخم با وجود و سوراخ کردن پوسته

💥 کمبود مواد مغذی در گله مادر ، ژن های کشنده بیماری در گله مادر ، بالا بودن قسمت باریک تخم نطفه دار در ستر ، تهویه ضعیف ، چرخش نامناسب در دو هفته اول جوجه کشی

۹ . جوجه های کوچک

💥 تخم های تولید شده در آب و هوای گرم ، تخم های کوچک ، رطوبت کم ، حرارت بالا

۱۰ . جوجه های خیلی درشت

💥 رطوبت زیاد ، تخم نطفه دار های درشت

۱۱ . جوجه های دهیدراته

💥 رطوبت کم ، باقی ماندن زیاد جوجه در دستگاه جوجه کشی

۱۲ . جوجه های نرم

💥 رعایت نکردن بهداشت در جوجه کشی یا مزارع مولد ، کمبود کلسیم مولد

۱۳ . بند ناف بهبود نیافته و خشک

💥 کمبود مواد مغذی گله مادر

۱۴ . بند ناف بهبود نیافته مرطوب

💥 عفونت بند ناف بر اثر رعایت نکردن بهداشت در جوجه کشی

۱۵ . ناتوانی جوجه ها در سرپا ایستادن

💥 کمبود مواد مغذی پرندگان مادر ، تنظیم نادرست دما در دستگاه جوجه کشی ، رطوبت زیاد و تهویه ناکافی

۱۶ . بسته بودن چشم جوجه ها

💥 درجه حرارت خیلی زیاد و رطوبت پایین و جمع آوری نکردن صحیح پرزها از دستگاه جوجه کشی در روزهای پایانی جوجه کشی

🆔پرورش طیور ترکمن صحرا❤️
فروش جوجه گوشتی
فروش جوجه مرغ گوشتی نژاد راس
درجه یک فوق سنگین
هر تعداد بخواهید موجود است..
همراه با آموزش نگهداری و دان و دارو و ...
آق قلا . قریشی 09377303687
تخم مرغ نطفه دار نژاد گلپایگان موجود است. آق قلا جوجه کشی قریشی 09377303687
Forwarded from فروشگاه و نمایندگی دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری قریشی (B@#®@m فروشگاه دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری ۰۹۱۱۸۷۵۰۷۰۲)
جوجه یکروزه محلی نژاد گلپایگان موجود است. قریشی 09377303687
Forwarded from فروشگاه و نمایندگی دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری قریشی (B@#®@m فروشگاه دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری ۰۹۱۱۸۷۵۰۷۰۲)
تخم مرغ نطفه دار نژاد گلپایگان مخصوص دستگاه جوجه کشی موجود است.
قریشی ۰۹۳۷۷۳۰۳۶۸۷
تخم مرغ نطفه دار مخصوص جوجه کشی
جوجه یکروزه گلپایگان
جوجه یک ماهه گلپایگان
جوجه گوشتی نژاد راس درجه یک
...موجود است...
آق قلا. جوجه کشی قریشی
09118750702
تخم مرغ نطفه دار نژاد گلپایگان موجود است. آق قلا جوجه کشی قریشی 09377303687
تخم مرغ نطفه دار مخصوص جوجه کشی
جوجه یکروزه گلپایگان
جوجه یک ماهه گلپایگان
جوجه گوشتی نژاد راس درجه یک
...موجود است...
آق قلا. جوجه کشی قریشی
09118750702
فروش جوجه گوشتی
فروش جوجه مرغ گوشتی نژاد راس
درجه یک فوق سنگین
هر تعداد بخواهید موجود است..
همراه با آموزش نگهداری و دان و دارو و ...
آق قلا . قریشی 09377303687
تخم مرغ نطفه دار گلپایگان با درصد نطفه داری بالا موجود است . قیمت تخم مرغ نطفه دارگلپایگان برای امروز 2.000 تومان آق قلا.قریشی 09377303687 /01734531964🐣🐣🐣🐣🐣
🐣خوراک مخصوص طیور🐣
پایان دان شرکت شفادانه کلی و جزیی موجود است.
آق قلا 01734531964