کاربرانه
84 subscribers
44 photos
2 videos
53 links
کاربرانه

مجله تصویری با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتال


@karbaranehTV
Download Telegram
قسمت سی و سه مجله تصویری کاربرانه
موضوع: خانواده و فضای مجازی
کارشناس : جناب حجت‌الاسلام رویت
روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۶
شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت سی و چهارم
مجله تصویری کاربرانه
موضوع: جرایم در فضای مجازی
کارشناس : جناب آقاي کونانی
روز شنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۱۶:۵۰
شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت سی و پنجم
مجله تصویری کاربرانه
موضوع: سلامت الکترونیک
کارشناس : جناب آقاي دکتر مظهری
روز شنبه ۲ بهمن ماه ساعت ۱۶:۵۰
شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت سی و ششم
مجله تصویری کاربرانه
موضوع: امنیت در فضای مجازی
کارشناس : جناب آقاي نجفی
هم اکنون از شبکه ۱
سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت سی و هشتم
مجله تصویری کاربرانه
اختصاص به گزارش چهارمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی دارد
امروز ساعت ۱۶ از شبکه ۱
سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت سی و نهم
مجله تصویری کاربرانه
موضوع: اهمیت اطلاعات ما در اینترنت
کارشناس : جناب آقاي محمدخانی
ساعت ۱۶ مورخ ۷ اسفندماه از شبکه ۱
سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت چهلم
مجله تصویری کاربرانه
موضوع: شبکه‌های اجتماعی
کارشناس : جناب آقاي مومن نسب
ساعت ۱۶ مورخ ۲۱ اسفندماه از شبکه ۱
سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت چهل و یک
مجله تصویری کاربرانه
موضوع: دانشنامه های آزاد
کارشناس : جناب آقايان دکتر عامری و دکتر مالکی نژاد
ساعت۱۶مورخ ۲۶ فروردین ماه از شبکه ۱
سیمای جمهوری اسلامی ایران
قسمت چهل و دو
مجله تصویری کاربرانه

ساعت۱۶مورخ ۲اردیبهشت ماه از شبکه ۱
سیمای جمهوری اسلامی ایران
‎نشانم ده صراط روشنم را
‎خودم را، باورم را، بودنم را

‎خداوندا من از نسل خلیلم
‎به قربانگاه می آرم «منم» را

🌸عید قربان، عید سر سپردگی و بندگی بر شما مبارک🌸
📡 @karbaraneh