کانال استخدامی سازندگی
2.79K subscribers
975 photos
8 videos
15 files
17.5K links
کاریابی سازندگی اصفهان با مجوز رسمی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

https://goo.gl/maps/45kyJZdx8Qn
09132394864
03133391416
karsaz-esf.ir

در شبکه های اجتماعی
👇
https://eitaa.com/karsaz
https://sapp.ir/karsaz
https://www.instagram.com/karsazesf.ir
Download Telegram
تاریخ آگهی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

🆔 کد شغل : ۳۲۰۴/۲
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: الیاف پلی استر
👥 جنسیت : #مرد
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : طبق قانون کار
🏛 محدوده: جاده اصفهان ـ تهران
🕖 زمان : از ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: - ۰ سال سابقه کار /

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/7002

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
📷 https://instagram.com/karyabi.sazandegi
https://eitaa.com/karsaz
📱 https://sapp.ir/karsaz
🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133386097
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin
تاریخ آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

🆔 کد شغل : ۲۸۷۱/۱۰
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: تولیدلاستیک صنعتی
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : طبق قانون کار
🏛 محدوده: شهرک صنعتی اشترجان
🕖 زمان : از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: حداکثر سن ۳۵ / ۱ سال سابقه کار / مسیر سرویس از میدان آزادی،قائمیه،فولادشهر/ ناهار/

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/7093

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
📷 https://instagram.com/karyabi.sazandegi
https://eitaa.com/karsaz
📱 https://sapp.ir/karsaz
🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133386097
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin
تاریخ آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

🆔 کد شغل : ۳۲۰۴/۲
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: الیاف پلی استر
👥 جنسیت : #مرد
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : طبق قانون کار
🏛 محدوده: جاده اصفهان ـ تهران
🕖 زمان : از ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: - ۰ سال سابقه کار /

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/7002

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
📷 https://instagram.com/karyabi.sazandegi
https://eitaa.com/karsaz
📱 https://sapp.ir/karsaz
🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133386097
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin
تاریخ آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

🆔 کد شغل : ۲۸۷۱/۱۰
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: تولیدلاستیک صنعتی
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : طبق قانون کار
🏛 محدوده: شهرک صنعتی اشترجان
🕖 زمان : از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: حداکثر سن ۳۵ / ۱ سال سابقه کار / مسیر سرویس از میدان آزادی،قائمیه،فولادشهر/ ناهار/

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/7093

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
📷 https://instagram.com/karyabi.sazandegi
https://eitaa.com/karsaz
📱 https://sapp.ir/karsaz
🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133386097
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin
تاریخ آگهی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

🆔 کد شغل : ۲۸۷۱/۱۰
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: تولیدلاستیک صنعتی
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : طبق قانون کار
🏛 محدوده: شهرک صنعتی اشترجان
🕖 زمان : از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: حداکثر سن ۳۵ / ۱ سال سابقه کار / مسیر سرویس از میدان آزادی،قائمیه،فولادشهر/ ناهار/

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/7093

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
📷 https://instagram.com/karyabi.sazandegi
https://eitaa.com/karsaz
📱 https://sapp.ir/karsaz
🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133386097
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin
تاریخ آگهی : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

🆔 کد شغل : ۴۸۸۰/۱
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: تولیدی و بسته بندی قند
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : توافقی
🏛 محدوده: شهرک صنعتی کمچشه
🕖 زمان : از ۰۶:۴۵ تا ۱۵:۱۵
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: - ۱ سال سابقه کار /

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/10933

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133391417
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
تاریخ آگهی : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

🆔 کد شغل : ۴۸۸۰/۱
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: تولیدی و بسته بندی قند
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : #لیسانس #بهداشت_حرفه_اي
💰حقوق : توافقی
🏛 محدوده: شهرک صنعتی کمچشه
🕖 زمان : از ۰۶:۴۵ تا ۱۵:۱۵
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: - ۱ سال سابقه کار /

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/10933

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133391417
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
تاریخ آگهی : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

🆔 کد شغل : ۵۷۴۹/۲
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: صنعتی
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : _-_ _-_
💰حقوق : توافقی
🏛 محدوده: شهرک صنعتی اشترجان
🕖 زمان : از ۰۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: حداکثر سن ۳۵ / ۲ سال سابقه کار / سرویس از اکثرنقاط اصفهان/هزینه ناهار وصبحانه پرداخت می شود/روزهای پنج شنبه وجمعه تعطیل
مهارت وآشنایی کامل باتمامی فرآیندهای مربوط به بهداشت حرفه ای وایمنی
مدرک تحصیلی لیسانس بهداشت حرفه ای

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/12759

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133391417
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
تاریخ آگهی : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

🆔 کد شغل : ۵۷۴۹/۲
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: صنعتی
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : _-_ _-_
💰حقوق : توافقی
🏛 محدوده: شهرک صنعتی اشترجان
🕖 زمان : از ۰۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: حداکثر سن ۳۵ / ۲ سال سابقه کار / سرویس از اکثرنقاط اصفهان/هزینه ناهار وصبحانه پرداخت می شود/روزهای پنج شنبه وجمعه تعطیل
مهارت وآشنایی کامل باتمامی فرآیندهای مربوط به بهداشت حرفه ای وایمنی
مدرک تحصیلی لیسانس بهداشت حرفه ای

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/12759

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133391417
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ
تاریخ آگهی : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

🆔 کد شغل : ۵۶۸۳/۴
📢عنوان شغل : #کارشناس_بهداشت_حرفه_ای
🛠زمینه فعالیت: تولیدی
👥 جنسیت : #مرد و #زن
🎓 تحصیلات : _-_ _-_
💰حقوق : توافقی
🏛 محدوده: شهرک صنعتی اشترجان
🕖 زمان : از ۰۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰
🗒 بیمه : دارد
🚌 سرویس : دارد
🖊 توضیحات: - ۰ سال سابقه کار / ناهار/سرویس از سه راه سیمین+توحید

✉️ جهت دریافت معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
https://karsaz-esf.ir/job/13084

💢💢این پیام را برای کسانی که جویای کار هستند فوروارد کنید 💢💢

🖥 www.karsaz-esf.ir
📞 03133391417
📞 03133371793
👤 @sazandegi_admin

🆔 https://t.me/joinchat/AAAAADvs8vcOqsLE5CBRhQ