لوتوس پالت
201 subscribers
104 photos
33 videos
26 files
13 links
تولید کننده پایه پالت چوبی و پالت پرسی از ضایعات
09131113719
Download Telegram
مشخصات دستگاه تولید روکش جهت تخته های چند لایه
Channel photo updated
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اره قامه کن دیسکی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اره تخته کن و قامه کن
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تخته کن و قامه کن
قامه کن و تخته کن ساخت شرکت لوتوس پالت
دستگاه سایز کن
تخته و قامه