Magnolia (زیست گیاهی)
79 members
54 photos
2 videos
1 file
کانال زیست شناسی گیاهی « مگنولیا »

اینک اینجا با ما:

🌻آشنایی با دنیای گیاهان
🌾سیستماتیک گیاهی
🌵فیزیولوژی گیاهی
🌺تکوین و مورفولوژی

مخصوص دانشجویان زیست شناسی و علاقمندان به گیاهان

تاسیس فرودین 1395
@magnolia_admin
Download Telegram
to view and join the conversation
پاسخ #تست2
گزینه 1

1-به زایده‌ های برجسته سفید رنگ، ناشی از پوسته دانه در نزدیکی ناف در گیاهان تیره‌ی فرفیون کارونکول گفته میشود.

2-میوه سته با برون بر چرمی در تیره کدوییان، سته پپو نام دارد

3-نوار های روی خامه در شمعدانی

4-در تیره بنفشه گلها به صورت کلیستوگام بوده به این صورت که قبل از باز شدن گلها، تلقیح صورت میگیرد.
لاله عباسی
نام : Mirabilis
تیره : Nyctaginaceae
لاله عباسی با گل کاغذی در همین خانواده هستند
@magnolia95
Mirabilis sp.
Nyctaginaceae family

@magnolia95
ختمی
نام : Hibiscus
تیره :Malvaceae پنیرک

ویژگی بارز: پرپرچمی،ستونکی بودن پرچم ها، مونادلف بودن پرچم ها
@ Magnolia95
Hibiscus sp.
Malvaceae family
@magnolia95
گلهای پریوش
Vinca sp.
Apocynaceae تیره خرزهره

گیاه Vinca sp بنام پیچ تلگرافی یکی از گلهای بسیار زیبا که زمین را می پوشاند. Vinca rosea از گیاهان دارویی با ارزش است در هرمزگان در باغچه ها کاشته میشود
در ادامه خواهید دید...
دیونه
Dionaea muscipula نام علمی
Droseraceae تیره

نام انگلیسی :
Venus flytrap ونوس مگس گیر
تصویر گل در ونوس مگس گیر
تصویر شماتیک ونوس مگس گیر( دیونه)
دیونه یا گیاه گوشت خوار، گیاهی دولپه ای از راسته میخک سانان و از تیره Droseraceae است
گلها سفید رنگ، 4 گلبرگی
تعداد برگها بین 4 تا 7 عدد با زایده های مو مانند در انتها
دارای ساقه زیر زمینی( ریزوم )

برگ گیاه دیونه به صورت دو کفه مثل صدف باز و بسته میشوند و کرک های سطح درونی برگ به برخورد اشیا و لمس حساس هستند به طوریکه اگر هرچیزی اعم از حشره، جانور یا شیء با آنها برخورد کند موجب ایجاد حرکت "بساوش تنجی" در برگ شده و آن موجود یا حشره در برگ به دام می افتد تا هضم شود و مواد معدنی آن توسط گیاه جذب گردد.

دیونه بومی( native ) مناطق مرطوب استوایی، قاره آمریکا در کارولینای جنوبی و شمالی است. دلیل اینکه این گیاه حشرات یا موجودات کوچک را با این مکانیسم شکار میکند این است که دیونه معمولا در خاک های فقیر از لحاظ نیتروژن رشد میکند پس بهترین ترفند برای رفع کمبود نیاز نیتروژن به دام اندازی حشرات و موجودات کوچک و استفاده از آنهاست تا به بقا، رشدونمو و... بپردازد.
فیلم مربوط به Dionaea در لحظه شکار حشرات و به دام اندازی آنها
👆👆👆👆

@magnolia95
©تصویر اختصاصی تهیه شده توسط کانال مگنولیا ©
شاه بلوط هندی، درختی زیبا که در ایران تنها سه گونه از آن بصورت کاشته شده وجود دارد
تیره Hippocastanaceae
جنس Aesclus

@Magnolia95
گلهای زیبای درخت شاه بلوط هندی

تصویر اختصاصی تهیه شده توسط کانال مگنولیا
@Magnolia95
بزرگنمایی گل درخت شاه بلوط هندی
📷تهیه شده توسط کانال مگنولیا
4 گلبرگ
7 پرچم
@Magnolia95
مگنولیا،
کانال زیبایی ها،
کانال گیاه شناسی و سیستماتیک

عضویت فقط در @magnolia_95
مخاطبان محترم

این کانال به علت اشکال ، تعطیل شده است

لطفا فقط و فقط عضو کانال جدید به نشانی
👉🏻 @Magnolia_95 👈🏻
شوید
مخاطبان محترم،

با عرض پوزش ، این کانال بعلت بروز اشکال فنی تعطیل شده است و مگنولیا به کانال جدید با نشانی @Magnolia_95 انتقال یافته است.