سقف وافل مهانیت
59 subscribers
611 photos
69 videos
4 files
386 links
مهانیت خالق قالب های غیر ماندگار در ابعاد متغیر و رنگ های مختلف با ماهیتی سبز و دوستدار محیط زیست
Download Telegram
استفاده از تیر برق به جای ستون😐

—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
#مخترع و #بنیان_گذار #سقف های #وافل با #خدمات پس از #فروش از جمله #تعویض و #تهیه #قالب های #یکطرفه و #دوطرفه
با #تخصصی ترین تیم #طراحی_سازه
اولین #مجموعه پیشرو در زمینه #مطالعات #طراحی و اجرای سقف های وافل با بیش از بیست و هشت سال #تجربه طراحی و #اجرا در زمینه سقف های #مشبک

—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
#پروژه_های_مهانیت
#پروژه_های_تهران
#پروژه_طالقانی
حدود سال ۱۳۷۵
#طراحی و محاسبات
#متراژ حدود ۱۰/۰۰۰مترمربع

—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
ایستگاه تاکسی خروجی باقری به پیروزی دو نکته ناراحت کننده دیدم:
اجرای سیم‌کشی برق چسبیده به سازه فلزی سایبان
چرا در اغلب پروژه ها تلاش میشه چند برابر مصالح بیشتری مصرف بشه و کنترلی بر بهینه سازی نیست؟اگه روشون میشد چنتا تیرآهن و تیرورق و ستون اضافه می‌کردند، بخدا دزدی شرف داره به خیانت...

—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
انواع ترک خوردن های غیر سازه ای بتن و زمان بروز آنها
1- در ساعات اولیه ناشی از حرکت و تکان خوردن #میلگرد ها
2- بین 10 دقیقه تا 3 ساعت بعد از ریختن ناشی از نشست خمیری #بتن
3- بین 30 دقیقه تا 6 ساعت بعد از #بتن_ریزی ناشی ازجمع شدگی #پلاستیک
4- 1 روز تا 2 یا 3 هفته بعد از بتن ریزی ناشی از انقباض #حرارتی در کوتاه مدت
5- بین چند هفته تا چند ماه بعد از بتن ریزی ناشی از جمع شدگی در اثر خشک شدن در دراز مدت

—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
#پروژه_های_مهانیت
#پروژه_های_تهران
#پروژه_ونک
#متراژ حدود ۴۰۰۰ #مترمربع


ممنون از همراهی شما عزیزان🌹

———————————————————
#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
———————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
یکی از مزایای مهانیت ایجاد امکان استفاده از خرپای تیرچه بدون پاشنه بتنی است.
به نظرتون چه مزایایی می تونه داشته باشه؟

———————————————————
#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
———————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
یکی از مزایای مهانیت ایجاد امکان استفاده از خرپای تیرچه بدون پاشنه بتنی است!
مزایا:
حذف پاشنه بتنی
کاهش هزینه حمل و نیروی انسانی
کاهش وزن تیرچه
عدم نیاز به شکستن پاشنه بتنی حین اجرا
افزایش سرعت تولید
کاهش مصرف سوخت و ترافیک جاده ای

———————————————————
#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
———————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
#پروژه_های_مهانیت
#پروژه_های_تهران
#پروژه_الهیه
#متراژ ۴۰۷۶ مترمربع
در ۱۰ #طبقه

کمتر پروزه ای پیدا میشه که رمپش با این دقت اجرا شده باشه😉
بچه های مهانیت دمتون گرم💖

———————————————————
#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
———————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
هروقت دیدین بال بالا کوچک تر از بال پایین است معلومه محاسب باذوق و باسواد و با وجدانی داشته💯👌
که با حوصله بال بالارو به شکل کامپوزیت و درگیر با بتن طراحی کرده

———————————————————
#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
———————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
#مخترع و #بنیان_گذار #سقف های #وافل با #خدمات پس از #فروش از جمله #تعویض و #تهیه #قالب های #یکطرفه و #دوطرفه
با #تخصصی ترین تیم #طراحی_سازه
اولین #مجموعه پیشرو در زمینه #مطالعات #طراحی و اجرای سقف های وافل با بیش از بیست و هشت سال #تجربه طراحی و #اجرا در زمینه سقف های #مشبک

—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
هروقت نمایی دیدید که برای تعویض نورپردازیش بعد از جمع شدن داربست اسپایدرمن لازمه بدونین فقط ظاهر این پروژه بزک شده و به باطنش شک کنید!!
—————————————————————————————#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
——————————————————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
☎️ 02126323376
#پروژه_های_مهانیت
#پروژه_های_تهران
#پروژه_ونک
#متراژ حدود ۴۰۰۰ #مترمربع
در ۸ #سقف
ممنون از همراهی شما عزیزان🌹

———————————————————
#مهانيت_تجربه_اطمينان_اصالت
#مهندسی #تیر #آرماتور_بندی
#سقف_وافل  #معماری
#طراحي_سقف #سازه
#میلگرد  #بتن_ریزی
#وافل_مهانیت

خالق قالبهاي غير ماندگار با ابعاد متغير و رنگهاي مختلف 🇮🇷
———————————————————
@waffle_mahanit
Telegram: https://t.me/mahanit
Website: www.tessa-co.com
📞 09129317464
📞 09129317972