بنیاد آموزشی خسروجهان
55 subscribers
124 photos
21 videos
12 files
42 links
بنیاد آموزشی خسروجهان
زیر نظر مهندس محمود خسروجهان
مشاور تحصیلی برتر در ایران.
جهت مشاهده مطالب آموزشی و مشاوره ای
و رزرو جلسه مشاوره ی رایگان
با آقای مهندس محمود خسروجهان
به سایت بنیاد آموزشی خسروجهان
مراجعه نمایید
khosrojahan.ir
@mahmoudkhosrojahan
Download Telegram
#ادبیات_فارسی
ساختمان واژگان 👇👇
🌻ساده: دارای یک قسمت معنا دار و غیر قابل قسمت مانند آب،کبوتر،گوسفند
🌻مشتق:دارای یک قسمت معنادار و یک یا چند قسمت بی معنا(خود به تنهایی معنایی ندارد)که ممکن است پسوند یا پیشوند باشد
یک جزء معنادار و مستقل +حداقل یک جزء غیر مستقل
مانند:باغچه،کارگاه،نیکی در اینجا (ی)نکره است.
🌻مرکب:اسمی است که دو یا چند جزء دارای معنای مستقل دارد و به دو یا چند جزء که به تنهایی کاربرد و معنا دارند.
مانند:کتابخانه،چهل چراغ
🌻مشتق مرکب:از دو یا چند جزء معنا دار و دو یا چند جزء بی معنا ساخته شده است.
مانند:آتش نشانی،برادر زاده

🆔 @mahmoudkhosrojahan
#مشاوره

مفهومی خواندن یعنی چی؟!

همه‌ی معلمان به شما می‌گویند مفهومی بخوانید اما ممکن است ندانید که مفهومی خواندن یعنی چه!

مفهومی خواندن یعنی هر جمله را با دقت بخوانید و کلمات کلیدی را پیدا کنید و معنای دقیق آن‌ها را روشن کنید. منظور نویسنده را پیدا کنید، مثال اضافه بزنید (اگر مثال‌های شما نامربوط باشد معلوم می‌شود که مفهوم را درنیافته‌اید) و مطالب را به یکدیگر ربط دهید. تفاوت‌ها و تشابه‌ها را تعیین کنید و نکات یک موضوع را دسته‌بندی کنید.

اگر مطلبی را خوب بفهمید و یاد بگیرید، می‌توانید آن را به زبان خودتان بیان کنید و به پرسش‌های آن پاسخ دهید. خودتان را به جای طراح بگذارید و از آن مطلب، سؤال طرح کنید. آن را تجزیه و تحلیل کنید و نموداری از طبقه‌بندی مطالب رسم کنید (مطالب را دسته‌بندی کرده و بین مطالب ارتباط برقرار کنید و زیرگروه بودن هر یک را نشان دهید. سعی کنید نموداری مانند درخت دانش رسم کنید تا در حافظه‌ی‌ تصویری شما باقی بماند.) اگر مطلب را خوب بفهمید آن را دیرتر فراموش می‌کنید.

🆔 @mahmoudkhosrojahan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌱#انگیزشی

اگه زندگی اونجوری نیست
که تو میخوای عوضش کن"

زندگی امروز تو،
حاصل طرز تفکر دیروز توست

امروز متفاوت تر فکر کن
تافردا متفاوت تر نتیجه بگیری...

@mahmoudkhosrojahan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💯هم آوایی در لغات💯

1⃣مذلّت : خواری و پستی
2⃣زَلّات : لغزشها و گناهان
3⃣ذلات : خواری
4⃣ ضلالت : گمراهی
5⃣ضَلال : گمراهی
6⃣ضِلال : سایه ها ، سایه بان
7⃣ضاله : گمراه
8⃣ زلل : لغزش
9⃣ ذُلّ : خواری
🔟ذلیل : خوار


@mahmoudkhosrojahan
#نکات_مهم
◀️تشخیص قضا و قدر:

1⃣تقدیر: حدود ، اندازه ، طول ، عرض، حجم ، مکان ، زمان ، نقشه ، طرح ، برنامه ، ویژگی ، قانون ، کیفیت ، روابط ویژه کاری،نظام(این کلمات رو دیدی تقدیر)

2⃣قضا: خلق کردن، اجرا و پیاده کردن ، ایجاد کردن ، به انجام رساندن ، پایان دادن، حکم کردن ، حتمیت، محقق ساختن *فعل*(این کلمات رو دیدی قضا )

💯نکته : تقدیر برخواسته از علم و حکمت است
💯نکته : قضا برخواسته از اراده ، حکم ، فرمان

#مهم
@mahmoudkhosrojahan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#انگیزشی

آدم های موفق دنیا با قلبشون بیش از مغزشون به سمت رویاهاشون حرکت میکنن...
به خاطر رویاهاشون حاضرن از جون مایه بزارن
ولی ما برای رسیدن به رویاهامون چیکار میکنیم؟
خطر کن
ارزششو داره...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📝 نكات گفتار ٣ فصل ۲ سال یازدهم :
١- هر واحد بینایی در حشرات یک قرنیه ، عدسی و تعدادی گیرنده نورى دارد.

٢- گیرنده‌هاى نورى در بعضی حشرات مثل زنبور توانایی دریافت و تشخیص پرتوهای فرابنفش را نیز دارند.

٣- برخی مارها مانند مار زنگی می‌توانند پرتوهای فرو سرخ را تشخیص دهند (نه اینکه ببینند).

٤- گيرنده‌هاى مكانيكى خط جانبى در دوسوى بدن ماهى‌ها و در زير پوست جانور قرار دارند و از راه سوراخ‌هايى با محيط بيرون ارتباط دارند.

٥- گيرنده‌هاى خط جانبى ماهى ياخته‌هاى مژكدار محسوب می‌شوند و تعدادى مژك با اندازه‌هاى مختلف دارند.

٦- گيرنده‌هاى خط جانبى ماهى توانايى ايجاد پيام عصبى و انتقال آن به رشته‌هاى عصبى را دارند.

٧- درون هر موى حسى روى پاهاى مگس ، چند گيرنده شيميايى وجود دارد كه اين گيرنده‌ها در واقع نورون‌هاى دو قطبى با دندريت‌ها و آكسون‌هاى نسبتاً بلنداند.

٨- هر جانور با گيرنده‌هاى شيميايى در موهاى حسى روى پاهاى خود ، لوله گوارش ، گوارش برون سلولى و سلوم دارد ، داراى تنفس نايديسى است و دستگاه گردش موادش نقشى در انتقال گازهاى تنفسى ندارد و برخی از آنها نیز داراى مولكولى هستند كه می‌تواند به صدها شكل مختلف درايد و آنتى ژن‌هاى مختلف را شناسايى كنند.

٩- جيرجيرك داراى چشم مركب ، دو شاخك حسى و صفحات آرواره مانند در اطراف دهان می‌باشد.

١٠- جيرجيرك جزء گروه بندپايان می‌باشد و داراى پاهاى بندبند است و داراى پرده صماخ كشيده شده بر روى محفظه هوا روى پاهاى جلويى خود می‌باشد.

بفرست برای دوستت 😍😍
📝 نكات گفتار ٣ فصل ۲ سال یازدهم :
١- هر واحد بینایی در حشرات یک قرنیه ، عدسی و تعدادی گیرنده نورى دارد.

٢- گیرنده‌هاى نورى در بعضی حشرات مثل زنبور توانایی دریافت و تشخیص پرتوهای فرابنفش را نیز دارند.

٣- برخی مارها مانند مار زنگی می‌توانند پرتوهای فرو سرخ را تشخیص دهند (نه اینکه ببینند).

٤- گيرنده‌هاى مكانيكى خط جانبى در دوسوى بدن ماهى‌ها و در زير پوست جانور قرار دارند و از راه سوراخ‌هايى با محيط بيرون ارتباط دارند.

٥- گيرنده‌هاى خط جانبى ماهى ياخته‌هاى مژكدار محسوب می‌شوند و تعدادى مژك با اندازه‌هاى مختلف دارند.

٦- گيرنده‌هاى خط جانبى ماهى توانايى ايجاد پيام عصبى و انتقال آن به رشته‌هاى عصبى را دارند.

٧- درون هر موى حسى روى پاهاى مگس ، چند گيرنده شيميايى وجود دارد كه اين گيرنده‌ها در واقع نورون‌هاى دو قطبى با دندريت‌ها و آكسون‌هاى نسبتاً بلنداند.

٨- هر جانور با گيرنده‌هاى شيميايى در موهاى حسى روى پاهاى خود ، لوله گوارش ، گوارش برون سلولى و سلوم دارد ، داراى تنفس نايديسى است و دستگاه گردش موادش نقشى در انتقال گازهاى تنفسى ندارد و برخی از آنها نیز داراى مولكولى هستند كه می‌تواند به صدها شكل مختلف درايد و آنتى ژن‌هاى مختلف را شناسايى كنند.

٩- جيرجيرك داراى چشم مركب ، دو شاخك حسى و صفحات آرواره مانند در اطراف دهان می‌باشد.

١٠- جيرجيرك جزء گروه بندپايان می‌باشد و داراى پاهاى بندبند است و داراى پرده صماخ كشيده شده بر روى محفظه هوا روى پاهاى جلويى خود می‌باشد.
💎 نکاتی از گفتار۲فصل۲ زیست دوازدهم :

🔸️ در مرحله آغاز و مرحله پایان ترجمه ، حرکت رناتن در طول رنای پیک دیده نمی شود و این حرکت فقط در مرحله طویل شدت رخ می دهد

🔹️ در پروکاریوت ها برخلاف یوکاریوت ها امکان ترجمه رنای پیک قبل از پایان رونویسی وجود دارد

🔸️ رنای ناقل با پادرمزه های AUC ، AUU ، ACU وجود ندارد

🔹️ در ترجمه همه انواع رمزه های رنای پیک (۶۴ نوع) می توانند در جایگاه A قرار گیرند اما فقط ۶۱ نوع رمزه (رمزه های آمینواسید) می توانند در جایگاه P قرار گیرند

🔸️ در مرحله پایان ترجمه به طور همزمان در جایگاه های A و P رناتن ، پلی پپتید وجود دارد . در جایگاه P پلی پپتید در حال ساخت و در جایگاه A عوامل آزادکننده ( از جنس پروتئین)
تاریخ ادبیات کنکور
سال دهم:
💯الهی نامه👈 عطار نیشابوری
💯داستان های صاحبدلان👈 به کوشش محمدی اشتهاردی
💯قابوس نامه👈 عنصرالمعالی کیکاووس
💞نصاب الصبیان👈 ابونصر فراهی
🌺داستان خسرو👈 عبدالحسین وجدانی
💞سفرنامه👈 ناصر خسرو
💯اتاق آبی👈 سهراب سپهری
🌻ارزیابی شتاب زده👈 جلال آل احمد
🌼اسرار التوحید👈 محمد بن منوّر
🌸تفسیر سوره یوسف👈 احمد بن محمد بن زید طوسی
💐پیوند زیتون بر شاخه ترنج👈 سید علی موسوی گرمارودی
🌺سیاست نامه👈 خواجه نظام الملک طوسی
🌺من زنده‌ام👈 معصومه آباد
💯محمود شاهرخی متخلص جذبه
🔥مثنوی معنوی👈 مولانا
💞اخلاق محسنی👈 حسین واعظ کاشفی
💯هفت پیکر👈 نظامی
🌹داستان‌های دل‌انگیز ادب فارسی👈 زهرا کیا(خانلری)
🔥لطایف الطوایف👈 فخر الدین علی صفی
🌼سمفونی پنجم جنوب👈 ترجمه محمد شکرچی، ناهید نصیحت و سید هادی خسروشاهی، با کاهش و اندکی تغییر(نزارقبانی)
🌸مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه👈 آندره ژید، ترجمه‌ی مهستی بحرینی
🌺بینوایان👈 ویکتور هوگو
ساختار قلب ❤️😍