#مسعودكوثرى
285 subscribers
566 photos
67 videos
8 files
116 links
شعرهايى كه گاه و بى گاه سراغ ذهنم را ميگيرد .
آهنگهايى كه بايد شنيد و با وجود دركشان كرد .
خط خطى هايى كه بايد نوشت و ثبتشان كرد .
و دلنوشته هايى كه دوستشان دارم .
اينجا #مسعودكوثرى مينويسد ...
Download Telegram
to view and join the conversation
آهای ،
رفتگان !
دست ما را بگیرید !
ما ماندگان درمانده ایم !

#مسعودکوثری

🎗 @MasoudKosariChannel
دلش تنگ بود برای بهاری که دیگر رفته‌ بود ، برای نوازش خورشید روی گونه های سرخش ..
همین دیروز رفت ،
دختری از میان برگ ها !
هوای پاییز عجیب بوی رفتن داشت ...

#مسعودکوثری

🎗 @MasoudKosariChannel
آواره میشوم ،
اگر یک روز صبح ،
با صدای اذانت بیدار نشوم ..
آواره میشوم ،
همچون پرنده ایی ،
که‌ سرزمین ندارد و هر سال ،
کوچ میکند به گرمترین جای زمین ..
میدانم که یک روز ،
اگر کنارم نباشی ،
آواره ترین مرد جهانم ..
بمان که دست هایت ،
گرمترین سرزمین شمالیست ..
همانجایی که برای پرنده ،
آخرین کوچ جهان است ..

#مسعودکوثری

🎗 @MasoudKosariChannel
زیر حجم سنگینی از تظاهر ،
با اندامی پر از سرنگ ،
دهانی که باید باز باشد و سفیدی دندان های سرامیکی توجه را جلب کند ..
طرح و نقش هایی که برای همیشه زیر پوست به یادگار میماند ،
و مطب های پر هیاهوی دکترهایی که عروسک های تزئینی میسازند برای ویترین ،
دفن شده ایم !
از انسان فقط ظاهری مانده برای ارایه ..
قرن بیست و یک ،
قرن تکامل انسان بود ،
اگر جهان سومی نبود ..

#مسعودکوثری

🎗 @MasoudKosariChannel
بی صدا صدایش میکنم ، برایت پیش آمده ؟
صدایش کنی ولی نشنود !
نه که کر باشد نه !
بشنود ولی نشنیده بگیرد ..
مثل مادربزرگی که دیگر ،
بر و روی جوانی اش را ندارد !
همه دوستش دارند ولی دیگر زیبا نیست ...

#مسعودكوثرى

🎗@MasoudKosariChannel
آخ که جانم در میرود برای خنده هایش ،
وقتی به مسخره ترین جمله و مضحک ترین کلماتم میخندد ..
میدانم چون از دهان من است ،
برایش شیرین ترین بی مزه گی دنیاست ..
عشق چیز عجیبیست !
زهر را شیرین ترین کشنده دنیا میکند !

#مسعودکوثری

🎗@MasoudKosariChannel
Forwarded from #مسعودكوثرى
آیدا در آینه ماند ،
و شاملو ،
خاک را در آغوش کشید ..
عشقی که حتی خاک هم ،
نمیتواند پایانش دهد ..
میدانم یک روز ،
جایی که دیگر شعر در خیال نیست ،
دست در دست هم ،
و‌ برای هم ،
به ابدیت می نگرید ..

#مسعودكوثرى
#برای_شاملوی_جانم

🎗 @MasoudKosariChannel
و من ،
تمام ناتمامم ،
که تو را ،
در اعماق دلم ،
قربانی کردم ..
من همانم که یک روز ،
برای تو میمردم و امروز ،
تو را در دلم کشتم ..

#مسعودکوثری

🎗 @MasoudKosariChannel
دوباره میخوام شروع کنم به نوشتن ..

به تاریخ بیست و یکم دی ماه ، ساعت ۱ بامداد .. 💪🏻
من اگر زن بودم ،
تو را برای بهترین دوست شدن انتخاب میکردم ..
من اگر زن بودم ،
هر روزم را کنار نگاه های تو میگذراندم ،
لباس هایم را با تو یکی میخریدم و پا در کفش های هم شکل تو قدم میزدم ..
من اگر زن بودم ،
دستم را روی صورت تو میکشیدم و با جان تمام ،
پای درد دل های تو مینشستم ..
من اگر زن بودم ،
رفاقت و خواهری را با تمام میکردم ..
اما ،
پسر شدم ،
که مالکیت تمام تو را داشته باشم ،
و این ،
نهایت داراییست ..

#مسعودكوثرى

🎗 @MasoudKosariChannel
#مسعودكوثرى pinned «خنده هایت ، زنیست لا به لای گندمزار ، که هر چه میدود ، به پایان نمیرسد .. بخند ، با صدای بلندت ، بگذار حسودان همه خیال بد کنند .. من به همین خنده های تو‌ ، نفسم بند است .. #مسعودکوثری 🎗 @MasoudKosariChannel»
من تورا ،
لا به لای طاقت فرساترین زمستان ،
در سردترین سوز سال ،
راحت به دست نیاوردم که امروز ،
در خنک ترین نسیم تابستانی ،
میان گندمزارهای رنگارنگ ،
به دست فراموش بسپارم ..

#مسعودکوثری

✖️ @MasoudKosariChannel
اگر میدانستی که آرام گرفتن در آغوش مادر ، همچون خواب عصر پاییزی ، پشت یک چای داغ و استکانی ، چقدر میچسبد ،
دلت هیچ گاه نه بهشت را میخواست ،
نه دیدار بهشتیان را !
بهشت همینجاست ،
درست همین جا کنار گل های دامن مادر ،
در سردترین عصرهای پاییز ..
وقتی که دلت از همه جا گرفت ،
روی مادر حساب کن ،
آغوش بی حسابش به روی خستگی هایت ،
همیشه باز هست ..

#مسعودكوثرى

▫️ @MasoudKosariChannel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مامان پنجره رو تمیز میکرد سر صبحی .. 🌱

▫️ @MasoudKosariChannel
تنگ میشود ،
اما دلم نه ،
خلق و خوی بیمارم !
از یادآوری خاطرات ،
از یادآوری روزهایی که به اصرار ،
تو را در چشم دیگران بزرگ کردم ،
از مادرم ،
از پدری که برای داشتن تو رو به روی چشمهایش ایستادم ،
و غرورش را فدای تو کردم ..
آری ،
تنگ میشود ،
اما دلم نه ،
خلق و خوی بیمارم ،
برای تویی که لایق این حجم از خواستن نبودی ..

#مسعودكوثری

▫️ @MasoudKosariChannel