متن زندگی
326 members
979 photos
220 videos
18 files
778 links
پورتال جامع اطلاع رسانی سبک زندگی
MatneZendegi.ir

تماس با ما
@zendegi01

برای مشارکت در تولید محتوای کانال می‌توانید از ربات زیر استفاده نمایید
@Matnezendegi_bot

کانال‌های متن‌زندگی در رسانه‌های دیگر
instagram.com/matnezendegi
aparat.com/matnezendegi
Download Telegram
to view and join the conversation
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#گناه_کبیره
#گناه_صغیره
#سورهـنساء

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#توبه
#عاقبت
#سورهـتوبه

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#محبوبیت
#سورهـبقره

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#غفران
#رحمت
#سورهـنساء

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#عذاب
#سورهـانفال

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
سفارشات امام رضا علیه السلام برای آذر ماه:
در این ماه از نوشیدن آب در شب هنگام، حمام زیاد و مجامعت پرهیز شود.
خوردن آب گرم در اول صبح سفارش شده است و خوردن سبزی‌هایی مانند کرفس و نعنا و تره پرهیز شود.

#طب_الرضا

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#هدایت
#سورهـفرقان

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#دعا #جهنم
#سورهـفرقان

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#دعا
#سورهـانبیا

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#عیب_پوشی
#سوره_بقره

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#نماز #خانواده
#سورهـطه

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#موعظه #فرزند
#سوره_لقمان

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#دعا #هدایت
#سوره_ابراهیم

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#دوستی #مومنان
#سوره_زخرف

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#دوستی #دنیا_طلبان
#سوره_نجم

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
📖📿
#قرآن_و_زندگی
#زینت #دنیوی
#سوره_کهف

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
Forwarded from پیاده‌رو
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به من نگو افغانی!

| پیاده‌رو | قسمت پنجاه و دو | روز مهاجر

#پیاده_رو
#مهاجرت

با کیفیت HD:
https://www.aparat.com/v/u2eaS

مردم صحبت می‌کنند...

https://telegram.me/joinchat/BhbTr0At8tmVBSzHaZrLIw
سفارشات امام رضا علیه السلام برای دی ماه:
در این ماه خوردن آب گرم در اول صبح سفارش شده است و همچنین خوردن غذاهای گرم خوب است.
خوردن خوراکی های سرد، حجامت و فصد مضر است.

#طب_الرضا

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
سفارشات امام رضا علیه السلام برای بهمن ماه:
در این ماه خوردن آب گرم در اول صبح سفارش شده است، خوردن سبزی‌های گرم مانند کرفس و تره مفید است.
مجامعت در این ماه پسندیده است و حمام صبحگاهی و ماساژ بدن با روغن بسیار سودمند است.
از خوردن شیرینی و ماهی تازه با ماست باید پرهیز کرد.

#طب_الرضا

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA
سفارشات امام رضا علیه السلام برای اسفند ماه:
در این ماه خوردن سیر، گوشت پرندگان و میوه‌های خشک سودمند است. مجامعت و حرکت و فعالیت بدنی در این ماه بسیار خوب و نیکو است.

#طب_الرضا

جرأت کن و به بهترین کسی که می‌تونی تبدیل شو...
T.me/joinchat/BUYxVzufmVDJJcK9XN_NgA