Negahedanesh
283 members
177 photos
1 video
3 links
Download Telegram
to view and join the conversation
#ارشد

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/8DbbEz

@negahedanesh
#ارشد

30 مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/7zz28U

@negahedanesh
#ارشد

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت-جلد اول

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/p4ghNB

@negahedanesh
#ارشد

چاپ جدید کتاب اقتصاد خرد

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/RWd77o

@negahedanesh
#ارشد

چاپ جدید کتاب تئوری حسابداری جلد اول و جلد دوم

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

جلد اول
https://goo.gl/Zr6pDo

جلد دوم
https://goo.gl/jYBLTs

@negahedanesh
#ارشد

چاپ جدید کتاب حسابداری شرکت های (1)

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/iqqEkr

@negahedanesh
#ارشد

چاپ جدید کتاب مبانی سازمان و مدیریت

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/ar5hqx

@negahedanesh
#ارشد

چاپ جدید کتاب مدیریت سرمایه گذاری

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/wbsBSA

@negahedanesh
#ارشد

اقتصاد مهندسی

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/3MBKMR

@negahedanesh
#ارشد

اصول اقتصاد

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/xYDGVH

@negahedanesh
#دکتری

2000 سوال چهارگزینه ای تئوری حسابداری

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/68eTpk

@negahedanesh
#دکتری

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مدیریت

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/MgKXXi

@negahedanesh
#ارشد

تحقیق در عملیات (جلد اول)

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/CLy5Qw

@negahedanesh
#ارشد

مجموعه سوالات آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

برای خرید با ارسال روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/g6iaET

@negahedanesh
#ارشد

فرهنگ اصطلاحات و واژگان ادبی

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/7P7WGc

@negahedanesh
#ارشد

تئوری های انگیزشی در بستر جهانی شدن

برای خرید با ارسال رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇

https://goo.gl/c37w82

@negahedanesh
♦️زمان جدید برگزاری کنکور ارشد ۹۸ مشخص شد

خانلری عضو ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو:
🔹در جلسه امروز شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم گرفته شد که این آزمون به مدت ۷ هفته به تعویق بیافتد.
🔹قرار بر این شد تا آزمون ارشد در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد امسال برگزار شود./ تسنیم
@AkhbareFori