Nikend Quotes
784 members
743 photos
3 videos
4 files
39 links
گنجینه جملات زیبا و سخنان بزرگان
www.nikend.com

ایمیل
info@nikend.com
Download Telegram
to view and join the conversation
تفاوت بین دموکراسی و دیکتاتوری اینست که در دموکراسی، اول رای می دهی و بعدا دستور می گیری؛ در دیکتاتوری دیگر مجبور نیستی وقتت را برای رای دادن تلف کنی.
#چارلز_بوکوفسکی

https://goo.gl/IIl4gV
خداوند ظالمان را تحمل می کند، ولی نه برای همیشه.
#میگل_د_سروانتس

https://goo.gl/Avw8kZ
.
.
@NikendQuotes
من پل های پشت سرم را خراب می کنم. اون وقت، هیچ انتخابی به جز حرکت به جلو نخواهم داشت.
#فریتیوف_نانسن

http://www.nikend.com
.
.
@NikendQuotes
زیبایی در چهره نیست؛ زیبایی نوری در قلب است.
#جبران_خلیل_جبران

https://goo.gl/Nnc0Vz
.
.
@NikendQuotes
افکار بیان نشده، هیچ ارزشی ندارند.
#کن_بلانچارد

https://goo.gl/w8xxBS
.
.
@NikendQuotes
از تنها پرواز کردن نترس.

http://www.nikend.com
.
.
@NikendQuotes
همانطور که ما باید مسئولیت هر سخن بیهوده خود را بر عهده بگیریم، باید مسئولیت هر سکوت‌ بیهوده‌مان را نیز قبول کنیم.
#بنجامین_فرانکلین

https://goo.gl/OhClDD
.
.
@NikendQuotes
راجع به هیچ موضوعی به اندازۀ ازدواج، چرندیات خطرناک تری گفته و تصور نمی شود.
#جرج_برنارد_شاو

https://goo.gl/xSPI2S
.
.
@NikendQuotes
صحبت نکن مگر اینکه بتوانی سکوت را بهبود دهی.
#خورخه_لوئیس_بورخس

https://goo.gl/kLfbFy
.
.
@NikendQuotes
بزرگترین افتخار در زندگی در زمین نخوردن نیست، بلکه در ایستادن بعد از هر بار زمین خوردن است.
#نلسون_ماندلا

https://goo.gl/QqfQmz
.
.
@NikendQuotes
شاید درست باشد که شما نمی توانید همۀ مردم را همۀ اوقات فریب دهید، ولی می‌توانید تعداد کافی از آن‌ها را فریب دهید تا بر کشوری بزرگ حکومت کنید.
#ویل_دورانت

https://goo.gl/KVsDeE
.
.
@NikendQuotes
هیچ چیز به اندازه تصویب قوانینی که قابل اجرا شدن نیستند احترام حکومت و قانون را پایین نمی آورد.
#آلبرت_انیشتین

https://goo.gl/kFtsIs
.
.
@NikendQuotes
حال و هوای ما با قیمت دلار 😑

@Nikendquotes
جایی که قانون به پایان رسد، ظلم آغاز می شود.
#جان_لاک

https://goo.gl/mxSiA0
.
.
@NikendQuotes
احتمالاً بیشتر ما از #دونالد_ترامپ دل خوشی نداریم، ولی این حرفش واقعاً عین حقیقته... حداقل بخش اولش. 😔

http://www.nikend.com
.
.
@NikendQuotes
⚽️ امروز #بوفون در سن چهل سالگی آخرین بازی خودش رو برای یوونتوس انجام داد.

http://www.nikend.com

@NikendQuotes
زندگی وقتی معنا پیدا می کند که شما با انگیزه شوید، اهداف تعیین کنید و به شکلی مهارنشدنی به دنبالشان بروید.
#لس_براون

https://goo.gl/9x4mWv
.
.
@NikendQuotes
و این گونه شد که تمدن ایران از بین رفت... 😔

http://www.nikend.com

@NikendQuotes
فقط چون که چیزی هنوز انجام نشده به این معنی نیست که نمی تواند انجام شود.
#شل_سیلورستاین

https://goo.gl/31mVtz
.
.
@NikendQuotes
تنها چیزی که ما از تاریخ یاد می گیریم این است که ما هیچ چیز از تاریخ یاد نمی گیریم. (مخصوصا ما ایرانی ها!)
#هگل

http://www.nikend.com

@NikendQuotes