پاک آب
3 subscribers
2 links
021-72179 📞 ، دستگاه تصفیه آب ، فیلتر تصفیه آب ، تعمیر و پشتیبانی
Download Telegram
Channel created
تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب ، فیلترها دارای بازه مصرفی مشخص هستند. و در زمان مشخص نیاز به تعویض دارند. کارایی فیلترها جدا کردن ذرات معلق موجود در آب نظیر شن و ماسه، گل و لای و ذرات فلزی ناشی از خوردگی لوله ها می باشد و همین فرایند پاکسازی علت اصلی و مهم در تعویض فیلترها می باشد. ذراتی كه توسط فیلترها از آب جدا میشوند و در پشت فیلترها رسوب می کنند باعث کاهش حجم و فشار آب خواهد شد و همچنین منشأ آلودگی های ثانویه هستند.

با مراجعه به سایت پاک آب ، در مورد زمان تعویض فیلتر تصفیه آب اطلاعات بیشتری کسب نمایید

https://pak-ab.com/replacing-the-water-purifier-filter/

لینک کوتاه :
https://bit.ly/3dKgcjT

#زمان_تعویض_فیلتر
#فیلتر_تصفیه_آب
#پاک_آب
#دستگاه_تصفیه_آب