پایاتک
21 members
92 photos
1 video
14 links
طراحی و اجرای دکور فروشگاهی و اداری
Download Telegram
to view and join the conversation
با ما تفاوت را تجربه كنيد Www.payatechgroup.com Telegram.me/payatech
خلاقيت در طراحي ،استفاده از رنگ هاي گرم و سرد Telegram.me/payatech
پایاتک
طراح و مجری تخصصی دکوراسیون فروشگاهی و اداری
با استودیو طراحی و سالن تولید مجهز و رزومه قابل توجه در خدمت شماست.
۰۲۱۲۲۰۳۷۱۲۴
۰۲۶۳۴۲۰۰۱۲۳
برای دیدن رزومه ما از سایت بازدید فرماييد.
Www.payatechgroup.com
با ما خاص و منحصر به فرد باشيد #دكوراسيون #اداري #فروشگاهي # نمايشگاهي Telegram.me/payatech
پایاتک
طراح و مجری تخصصی دکوراسیون فروشگاهی و اداری
با استودیو طراحی و سالن تولید مجهز و رزومه قابل توجه در خدمت شماست.
۰۲۱۲۲۰۳۷۱۲۴
۰۲۶۳۴۲۰۰۱۲۳
برای دیدن رزومه ما از سایت بازدید فرماييد.
Www.payatechgroup.com
خلاقيت در طراحي را با ما تجربه كنيد #دكوراسيون #طراحي #ايده Telegram.me/payatech
پایاتک
طراح و مجری تخصصی دکوراسیون فروشگاهی و اداری
با استودیو طراحی و سالن تولید مجهز و رزومه قابل توجه در خدمت شماست.
۰۲۱۲۲۰۳۷۱۲۴
۰۲۶۳۴۲۰۰۱۲۳
برای دیدن رزومه ما از سایت بازدید فرماييد.
Www.payatechgroup.com
طراحي صندلي با ايده گرفتن از گلبرگ تفاوت را ما حس كنيد Telegram.me/payatech
پایاتک
طراح و مجری تخصصی دکوراسیون فروشگاهی و اداری
با استودیو طراحی و سالن تولید مجهز و رزومه قابل توجه در خدمت شماست.
۰۲۱۲۲۰۳۷۱۲۴
۰۲۶۳۴۲۰۰۱۲۳
برای دیدن رزومه ما از سایت بازدید فرماييد.
Www.payatechgroup.com
‌ تبریک سال نو از ویکتور هوگو

اول از همه برايت آرزومندم كه عاشق شوي،
و اگر هستي،كسي هم به تو عشق بورزد،
و اگر اينگونه نيست،تنهائيت كوتاه باشد،
و پس از تنهائيت ،نفرت از كسي نيابي.
آرزومندم كه اينگونه پيش نيايد، اما اگر پيش آمد،
بداني چگونه به دور از نااميدي زندگي كني.
برايت همچنان آرزو دارم دوستاني داشته باشي ،
ازجمله دوستان بد و ناپايدار،
برخي نادوست، و برخي دوستدار
كه دست كم يكي در ميانشان
بي ترديد مورد اعتمادت باشد.
وچون زندگي بدين گونه است،
برايت آرزو مندم كه دشمن نيز داشته باشي ،
نه كم و نه زياد ، درست به اندازه ،
تا گاهي باورهايت را مورد پرسش قرار دهد ،
كه دست كم يكي از آنها اعتراضش به حق باشد ،
تا كه زياده به خود غره نشوي .
و نيز آرزومندم مفيد فايده باشي
نه خيلي غير ضروري ،
تا در لحظات سخت
وقتي ديگر چيزي باقي نمانده است
همين مفيد بودن كافي باشد تا تو را سر پا نگهدارد.
همچنين ، برايت آرزومندم صبور باشي
نه با كساني كه اشتباهات كوچك ميكنند
چون اين كار ساده اي است ،
بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذير ميكنند
و با كاربرد درست صبوري ات براي ديگران نمونه شوي .
و اميدوارم اگر جوان هستي
خيلي به تعجيل، رسيده نشوي
و اگر رسيده اي، به جوان نمائي اصرار نوررزي
و اگر پيري ، تسليم نااميدي نشوي
چرا كه هر سني خوشي و ناخوشي خودش را دارد
و لازم است بگذاريم در ما جريان يابند.
اميدوارم حيواني را نوازش كني
به پرنده اي دانه بدهي ، و به آواز يك سهره گوش كني
وقتي كه آواي سحرگاهيش را سر مي دهد .
چرا كه به اين طريق
احساس زيبائي خواهي يافت ، به رايگان.
اميدوارم كه دانه اي هم بر خاك بفشاني
هرچند خرد بود باشد
و با روئيدنش همراه شوي
تا دريابي چقدر زندگي در يك درخت وجود دارد....
بعلاوه آرزومندم پول داشته باشي
زيرا در عمل به آن نيازمندي
و براي اينكه سالي يك بار
پولت را جلو رويت بگذاري و بگوئي : اين مال من است.
فقط براي اينكه روشن كني كدامتان ارباب ديگري است!
و در پايان ، اگر مرد باشي ، آرزومندم زن خوبي داشته باشي
واگر زني ، شوهر خوبي داشته باشي
كه اگر فردا خسته باشيد ، يا پس فردا شادمان
باز هم از عشق حرف برانيد تا از نو بياغازيد .
اگر همه ي اينها كه گفتم فراهم شد
ديگر چيزي ندارم برايت آرزو كنم!