روزنامه هاى ورزشى
196 subscribers
12.7K photos
11.2K links
صفحه اول و پي دي اف روزنامه هاي ورزشي
Pishkhan.com

تماس با ما:
@Alizaheri66
Download Telegram
#روزنامه_گل, سه‌شنبه ۲۹ خرداد.
کیفیت بالاتر، پی‌ دی اف روزنامه در:
https://www.pishkhan.com/preview/Gol/14030329?utm_source=tg&utm_campaign=pishkhaan_sport&utm_medium=Gol#Gol

کانال پیشخوان:
@pishkhaan_sport
#روزنامه_گل, شنبه ۲ تیر.
کیفیت بالاتر، پی‌ دی اف روزنامه در:
https://www.pishkhan.com/preview/Gol/14030402?utm_source=tg&utm_campaign=pishkhaan_sport&utm_medium=Gol#Gol

کانال پیشخوان:
@pishkhaan_sport
#روزنامه_شوت, یکشنبه‌ ۳ تیر.
کیفیت بالاتر، پی‌ دی اف روزنامه در:
https://www.pishkhan.com/preview/Shoot/14030403?utm_source=tg&utm_campaign=pishkhaan_sport&utm_medium=Shoot#Shoot

کانال پیشخوان:
@pishkhaan_sport
#روزنامه_گل, یکشنبه‌ ۳ تیر.
کیفیت بالاتر، پی‌ دی اف روزنامه در:
https://www.pishkhan.com/preview/Gol/14030403?utm_source=tg&utm_campaign=pishkhaan_sport&utm_medium=Gol#Gol

کانال پیشخوان:
@pishkhaan_sport
#روزنامه_شوت, دوشنبه ۴ تیر.
کیفیت بالاتر، پی‌ دی اف روزنامه در:
https://www.pishkhan.com/preview/Shoot/14030404?utm_source=tg&utm_campaign=pishkhaan_sport&utm_medium=Shoot#Shoot

کانال پیشخوان:
@pishkhaan_sport
#روزنامه_گل, دوشنبه ۴ تیر.
کیفیت بالاتر، پی‌ دی اف روزنامه در:
https://www.pishkhan.com/preview/Gol/14030404?utm_source=tg&utm_campaign=pishkhaan_sport&utm_medium=Gol#Gol

کانال پیشخوان:
@pishkhaan_sport