Plusmaad
59 subscribers
44 photos
8 videos
1 file
60 links
سامانه سلامت - بهترین دكترها، بیمارستان، داروخانه و نوبت دهی آنلاین از مطب
-عضویت💳 دکتر و کاربر
- سبک زندگی
- درخواست پکیج تبلیغاتی از طریق ارسال ایمیل به:
ads@plusmaad.com
https://t.me/Plusmaad/34
www.plusmaad.com

Admin: @shrzdra
Download Telegram
افزایش تمرکز در ۱۵ دقیقه
همه‌روزه ما از مغز خود استفاده می‌کنیم. گاهی اوقات پیش می‌آید که باید مساله‌هایی را در مدت زمان کمی حل کنیم ، اما مغز ما به درستی کار نمی‌کند؛ در چنین شرایطی باید چه کاری انجام دهیم؟
ده ایده وجود دارد که چگونه بتوانیم مغز خود را در ۱۵ دقیقه، هوشمندتر و تیزتر کنیم. هر چه وظیفه‌ی محوله کوچکتر باشد، تمرکز کردن هم راحت‌تر خواهد بود.
به این فکر کنید که در حال حاضر چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

متن کامل مقاله در لینک: افزایش تمرکز در 15 دقیقه