Rozane Media
666 subscribers
9 photos
140 videos
1 file
20 links
وابسته به موسسه فرهنگی هنری مسیا کیشارتباط با ادمين:
@rozanemedia
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با ستاره ها - شب اول : جناب زهیر بن قین بجلی

در کهکشان کربلا بودند یارانی که چون ستاره در آسمان محبت امام زمانشان درخشیدند. وحال امام ما در کربلاست و حال ِ هر کدام ما شبیه یک حر و حبیب و زهیر و بُریر و وهب است.
آیا ما هم ستاره میشویم؟

با ستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب.

#محرم
#اصحاب_امام_حسین
#روزنه

@rozanemediagroup
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با ستاره ها - شب دوم:
جناب سعید بن عبدالله حنفی
زیباترین قابی که میتوان تصور کرد:
چشم در چشم امام زمانت باشی در حالی که سر بر بالین او گذاشتی و میگویی:
"آیا به عهدم با شما وفادار بودم؟"
و امام با لبخندی به تو بگوید:
"آری"...
اصلا بگو زمین و زمان تیر ببارند، بهشت به غیر از این قاب تعریف دیگری دارد؟
باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

#محرم
#اصحاب_امام_حسین
#کربلا

@rozanemediagroup
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با ستاره ها - شب سوم

جناب حر بن یزید ریاحی

قدرتمند و جنگجو بود. سپاهی از سرباز گوش به فرمان داشت. قرار بر این منوال بود که راه بر حسین بن علی بندد و این کار را کرد!
چه شد و چه گذشت را خودتان ببینید و بخوانید فقط همینقدر بگویم که امام زمانش در لحظه جان دادن سرش به دامن گرفت و دستار خود را بر پیشانیش بست و بر او فرمود:

"حُر فی الدنیا و سعید فی الاخره"

با ستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

#کربلا
#محرم
#اصحاب_امام_حسین
#حر_بن_یزید_ریاحی
@rozanemediagroup
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با ستاره ها - شب چهارم:
جناب بُرَیر بن خُضیر همدانی

اگر یک عمر جلوس و قیامت، نهان و عیانت، حرف و عملت، صبح و شامت، بیانت، مرامت، کلامت همه تعریف و تبیین و تبلیغ امام زمانت شود عاقبتی جز ستاره شدن در آسمان محبتش نداری. مهدی جان ما را با نگاهی بُرَیر کن که تا آخرین نفس فقط از شما بگوییم.

با ستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

@rozanemediagroup

#کربلا
#اصحاب_امام_حسین
#محرم
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با ستاره ها - شب پنجم:
جناب مالک بن عبدالله بن سریع همدانی و سیف بن حارث بن سریع همدانی

غربت امام زمانشان برایشان بسیار سنگین و غمبار بود. اگر امام زمانم را بر خودم مقدم بدارم تنهایی او مرا خواهد کشت، غریبی اش را لحظه ای تاب نمی آورم.
خداوندا مرا از من بگیر و او را در من بِدم که دمی از او دو صد مسیحا زنده بگرداند‌.

با ستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

@rozanemediagroup

#محرم
#یاران
#کربلا
#اصحاب_امام_حسین
#باستاره_ها
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
باستاره ها - قسمت ششم
جناب حبیب بن مظاهر

حبیب جان ! بودنتون شده بود آرامش دل زینب ، وجودتون آرامش دل حسین بود، آرامش دل امام زمانتون! چی از این بالاتر؟

کاش ما هم آرامش دل امام زمانمان باشیم

@rozanemediagroup

#اصحاب_امام_حسین
#حبیب
#محرم
#کربلا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با ستاره ها - شب هفتم: جناب عابس و شوذب

خیلی جاها این جمله ی "رفیق خوب رفیقیه که...‌" میشنویم
ولی از وقتی جریان شما دوتا رفیق رو شنیدم یه کم تعریفم از رفاقت عوض شده.
بنظرم رفیق خوب رفیقی که تو رو به امام زمانت برسونه، مخصوصا تو شرایط حساس!
باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

@rozanemediagroup

#محرم
#یاران_امام_حسین
#کربلا
#باستاره_ها
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
باستاره ها - قسمت هشتم جناب عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری

خیلی از اتفاقات در زندگی از جایی قبل تر سرچشمه میگیرد مانند واقعه کربلا که چون روز روشن است که از فراموشی غدیر به وقوع پیوست.
اصل را پیامبر ابلاغ کرد و بالای دست برد که به محض فراموشی اش مردمان اصل را به گودال بردند و بر فراز نیزه کردند!
آری فاصله حق و باطل همینقدر نزدیک و دور از هم است. عبدالرحمن این را خوب فهمیده بود که ۷۰ سال از غدیر میگفت.
مهدی جان ! حال ما برآنیم که غدیر را نه در یک روز بلکه در تمام سال زنده بداریم تا کربلا و گودالی دیگر رخ ندهد.

باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

@rozanemediagroup

#محرم
#اصحاب_امام_حسین
#کربلا
#روزنه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
باستاره ها - قسمت نهم جناب مسلم بن عوسجه

عجیب است اما شده است که یک شهر هدایتگرشان را در اندک زمانی فراموش کنند یا خود را به فراموشی بزنند. مسلم بن عوسجه از دل همان شهر بیرون آمد و پای امام زمانش تا سر منزل جان ایستاد.
شهر من یا خواب است یا خود را به خواب زده! دعای غریق برایم بخوان که درین بحر عمیق بی معرفتی غرق نشوم. من برای اینکه پای شما بایستم هم از خودت مدد میخواهم.

ای لنگر زمین و زمان میدانی و میدانم که کم همت هستم ولی یک دعای تو مرا مسلم بن عوسجه دیگری میکند.

باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

@rozanemediagroup

#کربلا
#محرم
#مسلم
#یاران
#اصحاب_الحسین
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
باستاره ها - قسمت دهم جناب عبدلله ابن عمیر کلبی و ام وهب

خیلی از ما دنبال زندگی مشترکی هستیم که شریک زندگیمون بودنش، حرف زدنش، سکوتش و نگاهش به ما عشق و محبت هدیه کنه. ابو وهب و ام وهب دو دلداده بودند که عشقشان آنها را به دامان امامشان انداخت و با خونشان در راه یاری حجت خدا غسل داده شدند. آری؛ عشقی ماناست که ما را به سرمنزل مقصود رساند.
مهدی جان؛
خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد
آرزومند نگاری به نگاری برسد

باستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب

@rozanemediagroup

#کربلا
#محرم
#اصحاب_امام_حسین
#روزنه
#وهب
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش یک اتفاق - قسمت اول

یک سفر، یک اتفاق، یک دعوت، یک دنیا خاطره. مرور خاطراتی از یک سفر بی مانند.

با حضور آقای دکتر بابایی و آقای مهندس قنبری


@rozanemediagroup

#اربعین
#خاطرات
#روزنه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش یک اتفاق - قسمت دوم

گزارشی از قدم ها و نفس ها و آرزوها و اشکها ... برای رسیدن به مقصدی بی مانند.

با حضور استاد ظهیرالدین و دکتر صادقی

@rozanemediagroup

#اربعین
#خاطرات
#روزنه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش یک اتفاق - قسمت سوم


گزارشی از یک سفر ، از تک تک قدمهایش، از مقصدش ... گزارشی از آرزوهای برآورده شده

با حضور آقای مهندس قندی و آقای سعیدبخش

@rozanemediagroup

#اربعین
#روزنه
#خاطرات
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
چهل روز گذشت ...


مراسم یادبود، صبح روز اربعین در کربلای معلی برگزار می گردد.


@rozanemediagroup

#اربعین
#اشک
#روزنه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش یک اتفاق - قسمت چهارم

خاطراتی از اولین دیدار و اولین وصال مُحب به محبوب

با حضور آقای سید حسین صالحی و آقای حسین احسانی زاده

@rozanemediagroup

#اربعین
#خاطرات
#روزنه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
موکب آمستردام
تجربه مسلمانان مقیم اروپا از پیاده روی اربعین


@rozanemediagroup

#اربعین
#خاطرات
#روزنه #کتابکسین۵۰۰
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش یک اتفاق - قسمت پنجم


آئینه ای از انعکاس زندگی در دوران « اِنی سِلم لمن سالمَکم »

با حضور آقای دکتر اشتهاردیان و آقای مهندس امینی

@rozanemediagroup

#اربعین
#خاطرات
#روزنه
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گزارش یک اتفاق - قسمت آخر


آئینه ای از انعکاس زندگی در دوران « اِنی سِلم لمن سالمَکم »

با حضور آقای دکتر اشتهاردیان و آقای مهندس امینی

@rozanemediagroup

#اربعین
#خاطرات
#روزنه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سیلی
یک مسابقه که افراد با آمادگی قبلی حاضر می شوند ...

@rozanemediagroup

#سیلی #روزنه #فاطمیه