Canale de Sardware -:|:-
307 subscribers
21 photos
4 videos
31 files
53 links
Canale cun informatziones subra tecnologia e limba sarda. Web: www.sardware.tradumatica.net
Download Telegram
to view and join the conversation
🗞📰 Prima pàgina! Oe, sas limbas de Sardigna retzint unu votu positivu in sa prima pàgina de El Punt Avui —giornale istòricu catalanu. Su viàgiu linguìsticu de sa trasmissione «Adrià - Beni cun me» e su CD Lo somrís de la magrana sunt tratados puru in sa setzione de cultura, in s'artìculu «El foraster sard» ['su furisteri sardu'], iscritu dae David Paloma.
Domìnigu 17/1, 9.30 h, isceti in direta in RAI3 dae Sardigna, sa de 3 puntadas de «Beni cun me» in s'Alighera. Cun Giuliana Portas (Ufìtziu Linguìsticu), Irene Coghene (Plataforma per la Llengua), Àngel Maresca (lo Barber), e Claudio G. Sanna, chie s’aberit sa ghenna de domo pro si cantare cantzones de tzilleri chi est recuperende.

A sa fine de sa trasmissione, nd'amus a chistionare in sa ràdiu catalana RAC1; ascurtade·dda in direta dae internet!

Canale de Adrià: t.me/adriamartin/
Facebook
Blog
📻🎙 No sutzedit ònnia die de intèndere chistionare su sardu in is programmas prus ascurtados de sa Catalugna! Oe Adrià, de Sardware, est istadu intervistadu dae sa ràdiu catalana Rac1. Ascurtade·ddu inoghe: http://adriamusic.cat/index.php/bloc-beni-cun-me-rai3/
Mazinendi chilometri ciavanendi in gadduresu pa la Saldigna insembi a l'ativista Agostino Peru e lu linguista Riccardo Mura. Chista duminiga 31 a li 9.30, innantu a Rai3 sighi lu viaggju di Adrià, unu studiosu di linghi catalanu 'inutu a fassi un gjiru tra Viddaeccja e Locusantu a imparà lu gadduresu. Beni cun me!
Oe su Diari de Barcelona pùblicat custa intervista, cun riferimentos a Sardware.

Adrià Martín: "Semus in unu protzessu globale de desertificatzione linguìstica".
https://www.diaridebarcelona.cat/w/adria-martin-estem-proces-global-desertificacio-linguistica
Cras (7/2), in Nùgoro, ùrtima puntada de Adrià - Beni cun me (RAI3, 9.30 h). Luca Meloni, Gianfranco Fronteddu e Lisandru Beccu (Sardware) amus a chistionare paris cun Adrià in pitzus de sardu e tecnologia: Apertium, Wikipedia, Ubuntu Touch, Telegram, DuckDuckGo, Jitsi e meda àteru!
Sàbadu 20 de freàrgiu, s'assòtziu Sardos in Paris (Sardos in Parigi) presentat s'eventu "LINGUA SARDA: IDENTITÀ E CONDIVISIONE". Gianfranco Fronteddu (Sardware) at a faeddare de s'importu de sa tecnologia pro sa tradutzione pro s'amparu de sa limba sarda, de Apertium e de Sardware. Cun issu, ant a intervènnere Maria Luisa Mura e Alexis Barranger. Pro partetzipare tràmite Zoom, imbiade unu messàgiu de posta eletrònica a sardiaparigi@gmail.com
Acudide in medas!
calendariu-feminismoinc2021.pdf
11.4 MB
Iscàrriga·ti de badas «Valores Feministas 2021», su calendàriu de Feminismo Inc. (feminismoinc.org) chi amus bortadu in sardu! Bonu 8 de martzu de luta!
"Torra a ti pigare sa fache".
Sighit sa petitzione contras a sa possibilidade de èssere connot* dae sistemas automàticos aunde si siat s'agatamus.
https://www.sardumatica.net/node/109
Salude! Oe, pro sa Die de sa Sardigna, amus isseberadu de publicare una tradutzione noa, chi bos batimus in paris cun sos augùrios mannos nostros: Mastodon 🐘🐘!

Mastodon est una retza aberta federada a còdighe abertu e de propiedade comunitària, chi bos permitit de amministrare sos datos bostros in sa manera chi preferides. Bos podides registrare in una "istàntzia" o nde podides creare una bois, e gràtzias a sa federatzione ais a pòdere interagire cun totu sos contos in totu sas istàntzias, comente chi siant in su matessi situ.

Registrade·bos e proade·lu oe, e ammentade·bos de nos sighire fintzas in cue! Su contu de Sardware est "@sardware@mastodon.social"!