Satfa
73 members
759 photos
23 videos
8 files
148 links
سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال جهاددانشگاهي (ستفا)

🆔️ www.eshteghal.ir

🆔️ instagram.com/satfa_acecr

🆔️ aparat.com/satfa
Download Telegram
to view and join the conversation
برگزاری پنل مراکز نوآوری و شکوفایی (اهداف ایجاد مراکز نوآوری و شکوفایی و ارایه تجربیات موفق سه مرکز منتخب کشور)

22 آبان ماه - گردهمایی پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی دکتر موسی زاده (مدیر کل دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی)- گردهمایی پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی مهندس آل اسحاق (مدیر کل محترم طرح های ملی وزارت امور ورزش و جوانان) - گردهمایی پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
معرفی سامانه فن یوز - گردهمایی پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی سرکار خانم دکتر ملونی - مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سخنرانی مهندس سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی دکتر ربانی - رئیس محترم پارک علم و فناوری البرز - گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی سرکار خانم دکتر خان احمدی رئیس محترم پارک علم و فناوری کرمانشاه - گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی دکتر ایمانی رئیس محترم پارک ملی علوم و فناوری های نرم - گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - 22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
سخنرانی دکتر کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف

گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی

22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی

22 آبان ماه - دانشگاه علم و فرهنگ
در گردهمایی پارک ها، مراکز رشد و نوآوری جهاددانشگاهی:
برقرای اتصال میان واحدهای جهاددانشگاهی ضروری است

هم اکنون بخش های مختلف جهاد دانشگاهی در سطح کشور کارهایی ارزشمندی انجام داده اند اما متاسفانه این شبکه با یکدیگر هم افزایی خوبی ندارند و همواره یکی از آرزوهای مان برقرای اتصال خوب میان این بخش ها است.

دکتر سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ در ابتدای این گردهمایی، گفت: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یکی از مجموعه های غیر دولتی وابسته به جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۷۲ کار خود را آغاز کرده است. هم اکنون مهمترین وجه تمایز این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها، وابسته بودن آن به جهاددانشگاهی است. ما می توانیم از ظرفیت ها و پتانسیل های خوب جهاد دانشگاهی برای تحقق اهداف و چشم اندازهای آینده مان استفاده کنیم.

وی افزود: هم اکنون بخش های مختلف جهاد دانشگاهی در سطح کشور کارهایی ارزشمندی انجام داده اند اما متاسفانه این شبکه با یکدیگر هم افزایی خوبی ندارند و همواره یکی از آرزوهای مان برقرای اتصال خوب میان این بخش ها است.


http://eshteghal.ir/News/News.aspx?nwsId=666
رییس ستفا در گردهمایی پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز منش جهاددانشگاهی تاکید کرد :
توان‌افزایی مجموعه‌ی جهاددانشگاهی و دانشگاه‌ها به‌ویژه در دوران تحریم

دکتر بیجندی در گردهمایی پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز منش جهاددانشگاهی گفت: مجموعه جهاددانشگاهی و نهاد دانشگاهی به‌ویژه در دوران مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها باید در حوزه‌ی توان‌افزایی بیش‌ازپیش تلاش کنند.

مراسم گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک͏ ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی به همت سازمان تجاری͏ سازی فناوری و اشتغال دانش͏ آموختگان جهاددانشگاهی در تالار زنده͏ یاد کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

دکتر محمدصادق بیجندی رییس سازمان تجاری͏ سازی فناوری و اشتغال دانش͏ آموختگان در این گردهمایی گفت: مجموعه جهاددانشگاهی و نهاد دانشگاهی به͏ ویژه در دوران مشکلات اقتصادی و تحریم͏ ها باید در حوزه توان͏ افزایی بیش͏ از پیش تلاش کند؛ جهاددانشگاهی به͏ عنوان نهاد برآمده از انقلاب اسلامی باید با کمترین͏ ها بیشترین خدمات را ارائه دهد.


http://eshteghal.ir/News/News.aspx?nwsId=667
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تاکید کرد :
ضرورت پیوند میان حوزه‌ی تجار‌ی‌سازی و فناوری

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی از ضرورت ایجاد پیوند میان حوزه تجاری سازی و فناوری تاکید کرد و گفت: باید به دنبال ایجاد سازمانی باشیم که ضمن انجام کارهای پژوهش و اکتشاف، بتواند بهره برداری کند و کارهای تجاری سازی را نیز انجام بدهد

دکتر پور عابدی در این گردهمایی گفت: پژوهش، فناوری، اکتشاف و نوآوری برای خود فضای کاری می خواهد. تجاری سازی و بهره برداری نیز یک فضای خاص نیاز دارد. ما هیچگاه به این فکر نکرده ایم که چگونه این دو مساله را کنار هم داشته باشیم و هیچ وقت هم به عنوان تئوری و یک مدل به صورت مستند و مکتوب شده این قضیه را ندیده ایم.

وی افزود: از سوی دیگر سرعت تغییرات به شدت زیاد است و دانشمندان دنیا حتی از ارائه تئوری برخی تغییرات باز مانده اند؛ تغییراتی که اکنون در جامعه و کسب و کارها نمود پیدا کرده اند.


http://eshteghal.ir/News/News.aspx?nwsId=668
گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهیی

چهارشنبه 22 آبان ماه گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، تعدادی از مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تالار زنده‌یاد کاظمی آشتیانی دانشگاه علم‌ و فرهنگ برگزار شد.

این گردهمایی به همت سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی و با مشارکت دانشگاه علم‌ و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی وابسته به این نهاد، از صبح روز ۲۲ آبان‌ماه کار خود را آغاز کرده است و تا فردا ادامه خواهد داشت.
کارگاه آموزشی "روش های تامین مالی و جذب سرمایه واحدهای فناور"
آقای مهندس قدس

23 آبان ماه - گردهمایی پارکها ، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی - دانشگاه علم و فرهنگ
پنل ارائه تجربیات موفق مراکز رشد منتخب جهاددانشگاهی کشور

گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی
دانشگاه علم و فرهنگ - 23 آبان ماه
سخنرانی دکتر وطن پور، مدیر کل دفتر توسعه فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردهمایی پارکها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی

دانشگاه علم و فرهنگ - 23 آبان ماه
آن‌چه در دو روز گردهمایی مسوولان پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز «منش» جهاددانشگاهی گذشت؛
از تجاری‌سازی فناوری با کمک نوآوری‌های باز تا ضرورت تکیه بر درآمدهای غیرنفتی

گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی، ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه به همت سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی و با مشارکت دانشگاه علم‌وفرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی وابسته به این نهاد در تالار زنده‌یاد کاظمی آشتیانی دانشگاه علم‌وفرهنگ برگزار شد.

http://www.eshteghal.ir/DynamicPages/Page.aspx?dId=144